Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk en kerk - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerk en kerk - pagina 9

3 minuten leestijd

D e begrippen „Kerk als organisme" en „koninkrijk G o d s " •• en dan niet ver van elkander. Volledig dekken ze echter elkander niet. Bij de Kerk staat altijd de gedachte aan de gemeenschap der m e n s c h e n op den voorgrond. O o k als de Kerk „de wereld gebruikt", doet ze dat, om daardoor haar gemeenschap te bouwen 1 ) . Bij het koninkrijk Gods spreekt de gedachte aan het herstel der gansche schepping, zij het, dat dat herstel komt door de onderwerping van alle dingen aan den mensch, opdat hij ze in den N a a m Gods regeeren zou 2 ) . In de Kerk als lichaam van Christus en dus practisch v o o r loopig in de Kerk als organisme is gegeven het herstel v a n d e gemeenschap der menschen na de versplintering, die het gevolg van dc zonde was. Zie de woorden v a n Paulus over de groote verborgenheid, die tevoren bedekt was, maar nu geopenbaard is 3 ) . Deze gemeenschap is een met elkander één-zijn in het verbond met den Heere. Hij is in die gemeenschap de eerste. H e t verbond gaat van Hem uit, en Hij brengt ook de andere partij tot een instemmen en een leven in het verbond 4 ) . Dit doet Hij door een dubbele werking van den Geest. Rechtstreeks opent de Geest het hart. E n anderzijds verleent de Geest

') Zeer duidelijk stelt Christus dien eisch in de gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester, Luc. 16 : 1—13 : „ M a a k t uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.'' Daarmee is waarlijk niet een gift voor de diakonie aangeprezen, maar : Bouw hier de gemeenschap, dan zult ge er ook eeuwig toe behooren. -) 'Gen. 1 : 27, Ps. 8, Hebr. 2 : 6—9, Jes. 11 : 1—9, Openb. 21. 22. Dat deze gedachte bij het onderwijs en vooral in de gelijkenissen van Christus niet zoo sterk naar voren komt, is daaruit te verklaren, dat Hij spreekt in antithese tot de joodsche opvattingen. H. R. E. art. Reich Gottes. 8 ) Ef. 1 : 9, 10, Ef. 3 : 3—10, Coloss. 1 : 26—29. Calv. Inst. III. 7, 5. ') „Die Kirche ist nicht das H a u s individueller oder gemeinsamer Erlebnisse oder Uberzeugungen, sondern G o t t e s Haus". K. Barth : „Der römische Katholizismus als Frage an die protestantische Kirche", in Die Theologie und die Kirche. G o d geeft achter weer ervaringen en overtuigingen, die Zijn eer bedoelen. Dezelfde eenzijdigheid bij O. N o o r d m a n s : Herschepping. 21, v. : • Kerk dat wil zeggen : een ruimte waarin God alles is", en „De bijbel wil, dat G o d zal zijn „alles in allen". Inderdaad !, maar dan in allen. Die „allen" moqen niet verdwijnen. Z i e ook H. Kutter : W o ist Gott ? 7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 1935

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

Kerk en kerk - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 1935

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

PDF Bekijken