Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 23

Achtergrond der hedendaagsche wereldgebeurtenissen

2 minuten leestijd

21 Zoo is Gods uitverkoren bondsvolk gewaarborgd tegen ondergang. Er is een gedurige strijd, niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, welke ons bedorven vleesch altijd aanvuren. We zijn nacht en dag omgeven van Apollyons gespuis. Maar gij hebt in dezen strijd niet te strijden. Deze strijd is des Heeren. Ik de Man van sterkte en kracht, Ik sta als legeraanvoerder; en daar is niemand die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaël. Alleen het gebed, wat Ik Mijnen discipelen leerde, (en in hen de gansche kerk) alleen dat gebed zij uw wapen: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Booze... Het zijn overwonnen vijanden, waartegen gij dag en nacht hebt te waken. Zoo zal de toekomst openbaren: Een strijd van blijvenden aard; in algemeenen zin, met betrekking op volken en wereldmachten; en in bijzonderen zin, inzake het zieleleven van den wedergeborene. Maar ook een overwinning van blijvenden aard. Want de eene vorst zal den andere volgen. Maar Ik sta en heb toezicht. Ik zeg: Tot hiertoe en niet verder. Michaël, uw vorst, strijdt den strijd achter u om. Anders zoudt gij niet kunnen bestaan. Gij zijt gekomen „tot de vele duizenden der engelen" (Hebr. 12). Daniëls, Ik heb Mijnen engelen geboden, dat zij u, pelgrims dezer aarde, omgeven door zooveel gevaren, veilig zullen leiden. Dat staat geschreven „in het geschrift der waarheid" (vers 21), dat is, in het boek van Gods raadsbesluit, onderteekend met den naam van: Ik de Getrouwe en de Waarachtige. Ik heb Mijnen engelen geboden, dat zij u zullen vergezellen op al uwe paden; Ik heb den overheden dezer wereld en den Vorsten der machten geboden, dat ze u vrijgeleide zullen geven. Gij zult uw voet niet aan een steen stooten en zij zullen u op de handen dragen (Ps. 91). Het is een strijd, die blijft! Het is een overwinning van blijvenden aard! O, volk des Heeren; o, allen die hier vergaderd zijt; ik vraag u nogmaals, wat wij zeiden bij den aanvang: Wat zijn de engelen voor u? En als ge dan in aanbidding des Heeren een antwoord kunt geven, komt, heft dan aan den gloriepsalm, in de gemeenschap der engelen: De Heer' heeft zich, als d' allerhoogste Koning, Een troon gevest in Zijne hemelwoning; Zijn koninkrijk heerscht over 't wereldrond,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 september 1935

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 september 1935

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

PDF Bekijken