Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dat zij één zijn - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat zij één zijn - pagina 55

Een woord speciaal tot de Christelijk Gereformeerden ter gelegenheid van de ..Doleantie-herdenking 1936..

2 minuten leestijd

53 „bladzijde zegt; zegt, ook voor onze dagen nog niet „geheel zonder beteekenis, n.L: Zouden wij alleen hen „voor broeders houden, die met hunne gevoelens, „hunne gedachten, meeningen en plannen instemmen; ,,en hoe kunnen zij den zegen verwachten, den zegen ,,en de inwoning des Heeren, zoolang zij voor de ,,samenwerking der geloovigen onverschillig zijn?" „En onder deze samenwerking verstond Van Velzen, „naar zijn eigen getuigenis ook: de vereeniging met ,,de zoogenaamde „doleerenden"." 2) Met het antwoord der Synode hadden de bezwaarden genoegen moeten nemen. Ze hadden den aangewezen weg des gebeds moeten betreden, of althans moeten aangeven waarom ze met dat antwoord geen genoegen namen. Nu hebben ze om een mogelijke twist en verwarring, die eerstens nog in de toekomst lag en tweedens in Gods hand was, de eenheid verbroken, en met hun utiliteitsvragen het Hoogepriesterlijk gebed van Christus getrotseerd. Het derde bezwaar luidt aldus: „Bezwaarlijk valt het ons, broeders! om voetstoots „alle Kerken in Doleantie, hoe ook ontstaan, zonder „eenig onderscheid voor „zuivere Geref. Kerken naar „belijdenis en Kerkorde" te erkennen, ja, zelfs te „erkennen al hare lidmaten, die zonder eenig kerkelijk „onderzoek zich in het Duplicaatboek lieten inschrijven," Een van de punten in kwestie, voor het tot vereeniging kwam is o.a, ook geweest, hoe moest gedacht worden over hen die niet mee in Doleantie gingen, maar in de Herv, Kerk achterbleven. De vraag was of die ook stonden onder het toezicht van den Doleerenden Kerkeraad, ja, dan neen. Het is begrijpelijk, dat de „Afgescheidenen" er bezwaar tegen hadden, deze ook als leden te beschouwen. Hierop ziet kennelijk dit bezwaar. Maar dan heeft het heelemaal geen grond, want vóór de vereeniging is door de Synode van Leeuwarden (1891) uitgesproken: 2

) G. Wisse: „De Kerken", pag, 18,

plaatselijke

vereeniging

der

Gereformeerde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

Dat zij één zijn - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

PDF Bekijken