Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dominee in de praktijk - pagina 26

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De dominee in de praktijk - pagina 26

Rede uitgesproken in de Domkerk bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 december 1935

2 minuten leestijd

Bijbelsche Godgeleerdheid zijn" 1 ). Dan zal, gelijk reeds een Bengel het in zijn „Gnomon Novi testamenti" wilde, de Heilige Schrift spreken, geestelijk, reëel, persoonlijk, kerkelijk, maatschappelijk, internationaal en oecumenisch. De dominus practicus is de transponeerende vertolker van de Theologie der Heilige Schrift en der Kerk en hij mag het alleen daarom doen zonder verteerd te worden, omdat die Theologie aan hemzelven, aan zijn eigen nietigheid, haar gericht en erbarming voltrekt en betuigt. Dezen last van angst en zaligheid, anxietudinis atque beatitudinis, doorleeft en draagt de dominus practicus in zijn bijzonderen tijd, dat is dus in den dag van heden, waarvan Professor Huizinga bij zijn „diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd" zegt: „ W i j leven in een bezeten wereld"; „wij kunnen niet terug, wij moeten er doorheen, zietdaar het geheel nieuwe, nog niet eerder vertoonde, van ons crisisbesef. De vergelijking van onzen tijd met dien van 1500 en dien van 1800 leidt tot den algemeenen indruk, dat de wereld thans een intensiever en grondiger proces van ontwrichting doormaakt dan in die beide vorige tijden" 2). De Kerk kan niet anders dan deelgenoote zijn aan die ontwrichting, waar zij in die wereld is ingeschakeld. Reeds tusschen 1859 en 1910 was het getal der in Nederland tot geen kerkgenootschap behoorenden verzesenzeventigvoudigd, al was er niet een zelfde vermenigvuldigingssom op te stellen over de vermeerdering van ongeloovigheid 3 ). Maatschappelijke factoren hebben honderdduizenden in ons land van de Kerk vervreemd, maar velen van hen waren vóór en na de afscheiding ongeloovig 4). Sociale ontevredenheid, moderne techniek, rationalisme, urbanizeering, functie-verhes der kerken, dat alles heeft den verschillenden kerken in Nederland en in het bijzonder der Nederlandsche Hervormde Kerk geweldige stukken van haar beschermende duinenreeks afgeslagen. Tegen dien storm en vloedgolf was nieuwer jeugdwerk, persoonlijke religieuze arbeid onder allerlei kringen in de Kerk, en het aanwezige, onverwoestbare, geestelijk-kerkelijke Prof. Dr. van Veldhuizen, t.a.p., blz. 37. Prof. Dr. J. Huizinga, In de s c h a d u w e n van m o r g e n , Haarlem, 1935, blz. 1, 18. 3 ) Prof. Dr. P. H. Ritter, N i e u w T h e o l . T i j d s c h r . , Haarlem, 1912, blz. 200 vgg. 4) Dr.J. P. Kruijt, D e o n k e r k e l i j k h e i d in N e d e r l a n d , Groningen, 1933, blz. 325. De oorzaken der onkerkelijkheid aldaar, blz. 175-324. 2)

24

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

De dominee in de praktijk - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken