Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dominee in de praktijk - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De dominee in de praktijk - pagina 9

Rede uitgesproken in de Domkerk bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 december 1935

2 minuten leestijd

vonden; — aan de Veluwe- en Zuid-Hollandsche dorpen met hun gereformeerden stempel; het Noord-Hollandsche met zijn door Professor Lindeboom van Groningen geschetste vroomheid 1 ); het dorp in zijn vele onderscheidingen in de drie noordelijke provinciën; in Gelderland; Twente; het dorp in Brabant en Limburg; de Stichtsche dorpen met hun oud patriciaat; de industrie-plaatsen van ouder formaat, als de Twentsche; van jonge structuur als de Noord-Brabantsche; dan weer aan de centra van nieuwe problemen: de uit den grond verrezen nieuwe steden tegen Amsterdam- en Rotterdam-Oud aan; de door de ZuidHollandsche eilanden gevoede Rotterdamsche religie is nog weder gansch verschillend van de ondiepere Amsterdamsche; en ten slotte deze stad Utrecht, waar de Universiteit ons heden vereenigt, met haar conservatisme en fel sociale bewogenheid. Dit alles is in een klein land als het onze van een verbijsterende veelkleurigheid. De Kerk beveelt: bereid mannen voor om straks dienaren te zijn in het heilig officium, dat aan eiken stand ontheft en in alle rangen plaatst, geen duimbreed beneden den Koning, geen duimbreed boven den bedelaar2), zij beveelt het in één jaar op deze plaats aan twee oudere mannen, ontgoocheld, en bezield gebleven, geplaatst tegenover een studentengeslacht, geboren in oorlogs- en hongerdagen en met de hardheid eener weinig belovende toekomst, die verbeten kon maken. Van uitwisselen der toga voor den professoralen tabberd is geen sprake, nog minder van eene vlucht uit het eene ambt in de rust der bespiegeling van het andere. Kansel en katheder zijn onscheidbaar verbonden, academische studie en -voorbereiding zijn saamgesnoerd in het wachtend, kerkelijk ambt. Vandaar dat ik in deze ure tot u spreken wil: de d o m i n o practico. Over den predikant in de praktijk. Wellicht, dat de latijnsche titel reeds van den aanvang af den schijn wekt van juist een niètpraktische instelling op het onderwerp. De latijnsche titel echter is bewust gekozen, tot uitbeelding van een historisch ideaal, dat in heden en toekomst even levend worde vastgehouden en in hooger vorm gekweekt: dat de dominus zij de kerkelijke ambtsdrager x ) Prof. Dr. J. Lindeboom, Het e i g e n a a r d i g e der v r o o m h e i d in N o o r d H o l l a n d , De Hervorming, Amsterdam, 15-11-1913 en 22-11-1913. 2 )J. H. Gunning Jr., A d e l in rang en hart, Amsterdam, 1871. L e v e n en W e r k e n d o o r Dr. J. H. GunningJ.Hzn., Rotterdam, dl. II1, blz. 444.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

De dominee in de praktijk - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken