Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Briefwisseling van eene overledene christin Anna Herder-Houtman uit Eemnes-Buiten met den weleerwaarde heer ds. L. G. C. Ledeboer leeraar te Benthuizen, bij de Gereformeerde Gemeente in den jaren 1838 van de wegen die de Heere met hun gehouden heeft - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Briefwisseling van eene overledene christin Anna Herder-Houtman uit Eemnes-Buiten met den weleerwaarde heer ds. L. G. C. Ledeboer leeraar te Benthuizen, bij de Gereformeerde Gemeente in den jaren 1838 van de wegen die de Heere met hun gehouden heeft - pagina 9

En een uittreksel uit het boekje van 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar

3 minuten leestijd

8 Jezus en meer andere zaken, deede mij in tranen somwijlen wegsmelten, zoo een liefde meende ik reeds als toen voor Jezus te gevoelen en zoude Zijne eer wel hebben willen handhaven, maar het was maar hartstogtelijk. Als er voorbereiding voor het H. Avondmaal gepredikt werd zag ik mij dien dag en liet mij vinden in Gods huis, ja was er 3 of 4 maal godsdienst ik zoude niet weggebleven zijn, den ganschen week las ik maar, en dit dacht mij zoet te zijn, over Jezus lijden en sterven doch alstoen waren het slechts maar tranen van een opgewonden gevoel Hem eerende als den onbekenden God, voor mijne ziele zoo leefde ik eenigen tijd daar zoo henen totdat wij onze eerste lieveling eene dochter gewonnen, Doch eenige dagen hetzelve bezittende werdt ons ontnomen. Dit punt was mij bij nadere ervaring in de wegen Gods het middel in Zijne Eeuwige Raad, trapsgewijze mij te leiden in mijne diepe onwaarde, machteloosheid en krachteloosheid. Dit middel was in Gods Eeuwige Raad het juiste middel in Zijne hand mij te trekken en te ontdekken aan mij zeiven, met dit tijdstip mag ik zeggen heeft de Heere mij geleid op den weg des Heils welke voor mij vroeger verborgen was, zoude ik Waarde Leeraar gewagen de vérdere voortgang en leiding des Heeren met mij gehouden waar zoude ik beginnen, waar zoude ik eindigen. Zijn de leidingen Gods met den zondaar zoo verschillend in aard en wijze. Ik mag roemen in den Heere veel hebbe ik mogen smaken, en vooral in mijn eerste zoekingstijd, het zalige te zien en te smaken in den Zaligen dienst van God. En zoovele malen ondervindende Zijn zalige nabijheid aan mijne ziele, En de liefdesuitgangen des Geestes in mijne ziele, Menigmaal werd het mij gegeven als boven het stof te wezen, en mijn ziel in God te verlustigen met Azaf. O ! hoe zalig, ja driewerf zalig voorgevoel te hebben Eener Eeuwige Zaligheid, In die zalige gemoedstemming die Gods kinderen gedurig alles naar Zijn Vrijmacht ondervinden zeggen zij. Is de dienst, en de ontmoeting van Jezus intrek in mijn harte zoo zoet en zoo zalig, wat zal dan het volle bezit zijn, wanneer zij eens bij het afleggen des aardschen Tabernakels, hunne zielen zich zullen verlustigen in Gods zalige nabijheid. Hier ontzinkt bij dit zalige gevoel al het aardsche onder de voeten, waarin de onbekeerde mensch zich zoo gelukkig acht en niets anders zoekt en kent als het aardsche. Hiermede moet ik maar eindigen, Zoude ik verhalen van alle Godsdaden aan mij arme zondaresse bewezen van mijn jeugdigen tijd van 18 tot 54 jaren Wegens Zijne Reddende hand, in zoovele bezwaren en gevaren, ja menige reize in stervensnood geweest zijnde, en binnen eenige oogenblikken meenende de eeuwigheid in te zullen gaan, kwamen mij de dierbaarste en de z o o juist gepaste belofte Gods uit Zijn dierbaar Woord voort. J a zelfs dat ik reikhalzende uitzag, de Ure mijner ontbinding, In die volle verzekering des onwankelbaren Geloofs, aldaar te zullen ontmoeten den Heere Jezus met alle de Engelen en verlosten, J a van mijne ouders en bloedverwanten wiens leven hier op Aarden in G o d verborgen was. Uw Koninkrijk komen o Heere is de begeerte van al

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Briefwisseling van eene overledene christin Anna Herder-Houtman uit Eemnes-Buiten met den weleerwaarde heer ds. L. G. C. Ledeboer leeraar te Benthuizen, bij de Gereformeerde Gemeente in den jaren 1838 van de wegen die de Heere met hun gehouden heeft - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

PDF Bekijken