Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 30

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 30

3 minuten leestijd

vragen naar onze roeping. E n dan lijdt het geen twijfel, dat de begeerte o m heel de K e r k te behouden ons maar al te spoedig brengt tot een terugblijven i n gehoorzaamh e i d en een dulden daarvan op een wijze, die doet zien, dat de ijver v o o r het huis des H e e r e n ons voorloopig nog niet verteren zal. Z e l f s w o r d t hier af en toe stelselmatig het dulden v a n alle a f w i j k i n g aangeprezen. V a n een bestuursorganisatie k a n en mag m e n niet verwachten, dat zij doet, wat v a n een presbyteriale kerkregeering w o r d t geëischt, maar het gaat t o c h w e l heel ver, wanneer men, zoolang deze organisatie stand houdt, alles w i l toegelaten zien, tot zelfs de verdediging v a n het Russische communisme door de voorgangers, w i j l alleen o n d e r een nieuwe organisatie ware tucht k a n w o r d e n geoefend. D i t is een liefde tot de K e r k , die alle gehoorzaamheid naar de verre toekomst verschuift. H i e r vallen de liefde tot G o d s eer en de liefde tot het heil der gansche K e r k ten offer aan een doode en doodende principiënreiterei. Willende jagen naar een ideaal, vergeet m e n wat vlak v o o r de voeten ligt. H e t evangelie van G o d s genade bergt een vernieuwende en levenwekkende k r a c h t i n zich. W a a r dit evangelie een plaats heeft, zal het i m m e r zijn k r a c h t openbaren. D a t is i n de eerste eeuwen v a n onze jaartelling gezien, toen de K e r k met dit evangelie i n het m i d d e n van een heidensche w e r e l d verscheen en dat k a n ook nu niet verborgen blijven. W a n n e e r dit evangelie onder ons w o r d t geloofd en gekend, moet daar een geweldige worsteling uit geboren w o r d e n om eerst de K e r k en vervolgens het gansche leven te brengen onder den b a n d der gehoorzaamheid. M e t de zonde k a n en mag geen vrede gesloten worden. M e t de zondige toestanden i n onze K e r k mag m e n geduld w i l l e n oefe32

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken