Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 9

2 minuten leestijd

iets van de bewogenheid, waar B A R T H ' S practisch-theologische uitlegging van den brief aan de Romeinen zoo vol van was. Sommige oudere Gereformeerde predikanten bezochten niet zelden studenten-conferenties, waar over K A R L B A R T H en een enkele maal ook over E M I L BRUNNER'S Erlebnis, Erkenntnis und Glaube ( 1 9 2 1 ) sprake kwam, en ook zij gingen lezen en herlezen, en werden wel eens enthousiast. A l s Ds. K . SCHILDER (thans hoogleeraar aan de theologische School te Kampen) in 1929 zijn bundel opstellen onder den titel ,,Tusschen ja en neen" uitgeeft, toont hij zich in een van de bijdragen in dit verzamelwerk, nl. in het stuk In de Crisis? nog niet weinig verontrust over den noodlottigen invloed, die van allerlei studenten-conferenties speciaal op theologen blijkt te zijn uitgegaan, zoodat hun eerste predikaties straks vol zijn van verzet tegen het al te rustig „hebben" van de waarheid en van profetisch-bewogen aanprijzing van de bereidheid „om alles in de crisis te brengen." Welnu, dit alles kunnen de Gereformeerde Kerken in Nederland (d.i. de kerkformatie, welke in 1892 uit de vereeniging van de meeste kerken der Afscheiding van 1834 en der Doleantie van 1886 is ontstaan) na 1920 niet meer laten gaan. En dat alreeds niet meer om der wille van hun kerkelijk prestige. In 1920 had een Synode van die Gereformeerde Kerken besloten, om het lid worden van de Nederl. Christen-Studenten-Vereeniging aan studenten van kerkelijk-Gereformeerden huize sterk te ontraden. Door een leertuchtproces als dat tegen den bekenden Gereformeerden predikant Ds. N E T E L E N B O S te Middelburg, die van de Geref. waarheid sterk bleek af te wijken, was de vrees voor het insluipen van allerlei verwatering van het goed-Gereformeerde beginsel in die kerken weer veel levendiger geworden. En men verdacht er vooral de Christen-Studenten-beweging van, dat deze door dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken