Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 4

3 minuten leestijd

weggenomen en daarom i n een v e r d o o v e n d spuitje al een medicijn ziet, zoo denken velen, dat de nood v a n dezen tijd reeds gelenigd zou zijn, als de zaken maar wat beter gingen. Z i j zien niet, dat de economische n o o d v a n dezen t i j d een dieperen n o o d tot grondslag heeft, die hem voortbrengt en voedt. H e t is allerminst mijn bedoeling een geringschattend oordeel uit te spreken over de moeilijkheden, waarmede i n onze dagen velen te worstelen hebben i n den strijd o m het bestaan, al ben ik w e l v a n oordeel, dat het spreken over den economischen n o o d onder ons meer dan eenmaal getuigt van gebrek aan d a n k b a a r h e i d voor wat G o d de H e e r e i n zijn goedheid ons nog gaf. O n z e tijd is er w e l een van algemeene versobering en verarming, maar een tijd v a n gebrek k a n hij niet genoemd w o r d e n en een vergelijking met wat het m i d d e n v a n de vorige eeuw i n dat opzicht te zien gaf, k a n hen, die gaarne het klaaglied aanheffen, diep beschamen. H e t feit v a n de verschrikkelijke w e r k e l o o s h e i d spreekt, op z i c h zelf genomen, van een grooter n o o d dan die v a n armoede en gebrek. D e nood der werkeloosheid w o r d t zelfs door de uitgebreidste steun niet weggenomen. W i j raken hier aan een maatschappelijk vraagstuk v a n nationalen en internationalen aard. E n w i e dit vraagstuk w i l oplossen — en daaruit b l i j k t opnieuw, dat de economische n o o d een dieper w o r t e l heeft dan een eenvoudige economische storing — k o m t o n m i d d e l l i j k met allerlei zedelijke en geestelijke vragen in aanraking. Z o o a l s lichaam en z i e l ten nauwste me't elkander v e r b o n d e n zijn, zoo zijn het economische, maatschappelijke, politieke, zedelijke en godsdienstige leven v a n een v o l k organisch met elkander verbonden. W i e hier verschillende levensterreinen ziet, die los naast elkander liggen zonder innerlijk verband, doet de eenheid

6

=

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De geestelijke nood van dezen tijd - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken