Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 51

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 51

3 minuten leestijd

Nu zonder omhaal: Hoe is dat te rijmen: Christus kocht hen met zijn bloed — en toch komen ze om vanwege hun Christusverloochening en afval. Terwijl er toch geen afval der heiligen is en Christus alleen kocht zijn s c h a p e n , de u i t v e r k o r e n e n (Joh. 10 : 15, 17 : 9) die niet verloren k u n n e n gaan. De Kantteekening van den Statenbijbel geeft de oplossing aldus: „Dezen worden hier gezegd van den Heere gekocht te zijn, t e n a a n z i e n d a t zij z i c h v o o r z o o d a n i q e n uitqeven en V A N A N D E R E N NAAR DE LIEFDE DAARVOOR G E H O U D E N (d.i. ondersteld! I . d . W . ) zijn zoolang zij in de gemeenschap der kerk waren" (gelijk de niet-vruchtdragende toch als R A N K E N zijn gehouden, zoolang zij niet werden afgesneden (Joh. 1 5 : 2 ) en als geschreven in het boek des levens, gelijk zij ook zeiven meenden, ofschoon zij verloren gaan (Opb. 22 : 19). (Vgl. hfdst. I, waarin ik erop wijs dat Petrus de woorden: onderstellen, houden voor, zelfs niet gebruikt, maar er van uitging dat het zoo feitelijk was.) Alzoo de vaderen! D e V a d e r e n ! Ja dezelve! M a a r het feit dat sommigen verloren gaan, en dat allerlei zonden nog heerschen doet Petrus de gemeenten toch niet betitelen als e e n gemengde s c h a r e , en weerhoudt hem niet zijn lezers als wedergeborenen en geloovigen te erkennen en hen zoo te noemen. W e vinden ook hier weer de dubbele lijn. De lezers worden als lid van Christus' Kerk geloovigen genoemd. En nochtans worden ze gewaarschuwd voor ondergang en verderf. En aan die beide lijnen hebben wij ons te houden. En het zou te veel zijn om al de Schriftwoorden uit de brieven van Jo h a n ne s bijeen te zamelen, waarin hij op de meest krachtige wijze laat blijken dat zijn broeders, zijn geestelijke kinderkens, uit God zijn en den booze hebben overwonnen, ofschoon hij ook voor allerlei zonden waarschuwt en vermaant dat als wij de liefde niet hebben, niet uit Cjod zijn. Gelijk ook J u d a s in zijn waarschuwing voor dwaalleeraars, zich richt tot zulken die hij aanspreekt als geloovigen, die zich zeiven bewaren moeten (vs. 21) in de liefde Gods en bouwen op hun allerhevigst geloof (vs. 20). L J e 2 u f , ^ e e , f t h e t n o o i t euvel geduid dat Judas werd erkend en oenandeld als een waar discipel, ofschoon hij een verrader werd en een duivelskind bleek te zijn. Paulus achtte alle mede-arbeiders en -arbeidsters in den Heere" te zijn en spreekt zelfs ook over Demas geen oordeel uit, wanneer deze verder van den Evangeliedienst afziet a l i " e i 9 e n 2 a k e n 9 a a t bezorgen (2 Tim. 4 : 10). Alle oordeel over het hart heeft God den Zoon gegeven. O O R r i F P r n c n r ? ^ d i e a l s c h r i s t e n e n zich openbaren H E T O O R D E E L D E R L I E F D E , hen zelfs positief geloovigen noemend.

52

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

PDF Bekijken