Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ceremoniëele wet - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De ceremoniëele wet - pagina 7

Referaat voor de een-en-twintigste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 1 juli 1936

4 minuten leestijd

In

sich beziehen, und nur mittelbar können die christlichen Wahrheiten

in

ihnen

angedeutet

seyn"

(S.

18).

Behalve de betrekking

tot

het N . T. komt aan den ritueelen cultus van het O u d e Ver-

§ 5

van zijn „Einleitung'

(I S . 4 6 — 5 2 , tweede druk § 6,

S . 8 9 —94) geeft Bahr zijn „Deutungsregeln." *) Zij z i j n : „I. D i e

erste

und allgemeinste Regel ist unstreitig,

bond tegelijk een onmiddellijke betrekking o p dealgemeene religieuze waarheid toe (S. 18, 19). Het Gereformeerde standpunt is anders dan

Wahrheiten

darstellen

dat van Bahr. Volgens Heidelb. C a t . Z o n d a g 6 is heel het O u d e

auch sonst klar ausgesprochenen Principien des Mosaismus über-

Testament uitwerking van G e n . 3 : 15. Vgl. ook Ned. G e l . Bel.

einstimmen"

Als

ik

het goed begrijp, is het verschil tusschen

(S. 47).

Ganzen

der

Cultus

art. 25.

im

dass

symbolische

müsse, Bähr

und Einzelnen solche Ideen und welche

mit

den anerkannten und

licht dezen regel toe o p

Bahr

en

de oudere Coccejaansche typiek dit, dat Coccejus c.s. tot in

durch eine genaue Kenntniss ihrer Beschaffenheit

het

kleinste een betrekking zagen o p Christus (S. 17), doch dat

lichting o p S .

Bahr

tot

in

religieuze

het

waarheid

Einzelheiten. Bähr druk

die

brengt

een

(S.

19—21),

„äussere

ook

betrekking behalve

Notwendigkeit

Spencer

ter

hen,

hebben ook

die zich

bezig

veel

sprake

dan

„unbedeutende

gehouden.

in

christlichen

zijn

Kirche

Benzinger in

von

Hij

Onder

deze

„Geschichte des

„ I V . Jedes

(Jena

1869)

(S.

laatsten

zijn

te

noemen

Testamentes

in

der

(S. 4 8 ; cf. toe-

einzelne

Symbol

einzelnen

Symbols

ist zunächst

(S. 49, alwaar ook toelichting hat

im

Allgemeinen

nur

Eine

49—50).

„ V . Bei jedem einzelnen Symbole, sey es Sache oder Handlung, muss

dasjenige,

was die zu symbolisirende Idee consfatirt, wohl

unterscheiden werden von demjenigen, was nur um der gehörigen Darstellung

willen dazu erförderlich ist, also nur

untergeordnete,

ff.) en I.

dienende Bestimmung hat ' (S. 50, 51 ; zie toelichting o p S . 5 t —

(1927, S . 6). Spencer

52). In den tweeden druk zijn de eerste en de tweede dezer regels

514,

515,

541

van

ritualibus.

„Jedes

et earum rationibus, libri tres (Editio

nam

jedes

auszugehen"

Bedeutung" (S. 4 9 : toelichting o p S .

heeft grooten invloed gehad door zijn werk „ D e legibus Hebraeorum Hij

Deutung

Namen

(S. 4 0 — 4 2 ) , (tweede

Alten

„Hebräische Archäologie 8 )

seinem

gegeven wordt).

heeft veel bestrijding gevonden en

48

48—49).

der

hadden (vgl. S . 22).

met de verklaring van de ceremoniëele wet

bewonderaars.

Diestel

„III. Bei

ziet o p de algemeene

S . 7, 5 9 — 6 4 ) . Dit is een veelbeteekenende figuur geweest

onder

L.

kleinste

S . 47,

„II. Die Deutung der einzelnen Symbole ist vor Allem bedingt

secunda

1686).

aan, dat de ritueele wet een aanpassing van G o d

was

aan de door de afgoderij bedorven Israëlieten en tevens een ge8

neesmiddel. Vooral aan de Egyptenaren heeft G o d veel ontleend. )

plaats

verwisseld.

Tusschen

I V en V is ingevoegd als V :

einzelne S y m b o l hat, in so verschiedener Verbindung es (I2 S . 93).

auch vorkommen mag, immer dieselbe Grundbedeutung

M e n ziet, dat dit niet veel verandering geeft. O o k overigens zijn er

slechts

kleine

wijzigingen in de formuleering der

„Deutungs-

regeln." 8

)

Von

Herder

Vom

Geist

der ebräischen

Poesie I

vooral den nadruk o p , dat M o z e s wel aan Egypte veel

S,

261—264

ontleende-,

legt

„der

Geist

seiner Religion aber war nicht ägyptisch" ( S . 2 6 2 , editie Stuttgart und Tübingen J . G . Cotta scher V e r l a g 1852)

Trouwens, gedeeltelijk sluit hij zich bij Spencer

aan vgl. Briefe, das S t u d i u m der Theologie betreffend. Vierter Brief a.w. S . 301 : „Lassen Sie sich bei dieser Gelegenheit für die Spencer'sche Moses

auf

ägyptische

Gesetze

Rücksicht

genommen,

Spencer hat sie zum Theil übertrieben: an sich aber ist diese M e i n u n g " . es

ja

kein

Hypothese, Grauen

nichts

V g l . S . 301. Even verder volgt: „ M o s e s

dass

Alleen de term „Mosaismus Bahr let

natürlicher

Gesetzgebung

als

ziet

den

te weinig

is al niet zonder meer te accepteeren.

Mozaïschen cultus als een afgesloten eenheid en op

de eenheid der Schrift, door de inspiratie van

den éénen, Heiligen Geest. D e tweede regel is o.i. volkomen juist.

einjagen.

En het werk van Bahr

bevat veel waardevolle gegevens.

hatte

eben zum Zweck sie von Aegypten wegzugestallen". C f . voorts voor het

standpunt van von Herder ten opzichte van de ceremoniëele wet V o m Geist der ebräischen dat

M e t den eersten van deze regels kunnen wij niet accoord gaan.

er

Poesie

Spencer

geen

II S . 90, verband

9

)

M e n neme goede nota van B ä h r s uitspraak: ,,Sie

waren

nicht

schon

vor

116, 117, 118, III S . 2 8 9 . M e n moet niet denken,

der folgenden Deutung selbst fertig, sondern sind das bewährt erfundene Resultat

met

mehrfach angestellter Deutungversuche" (S. 47). Vgl. Keil H a n d b u c h der bibli-

Christus

zag,

cf. reeds de eerste pagina van

zijn „ D e legibus H e b r a e o r u m ritualibus, et earum rationibus" (Editio secunda).

schen Archäologie

1

( 1 8 7 5 ) S . 6 7 , 68, waar deze

ook algemeene regels geeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 14 Pagina's

De ceremoniëele wet - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 14 Pagina's

PDF Bekijken