Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 5

2 minuten leestijd

Een onzer bladen meldde op 11 April 1.1.: „ . . .vermoedelijk zal binnenkort een brochure worden uitgegeven inzake de kerkelijke kwestie„Nunspeet", o.m. naar aanleiding van diverse persartikelen van Ds. Van Herksen in de Geldersche Kerkbode (overgenomen door Ds. R. e.a.). Onderzocht zal worden, of deze artikelen (door sommigen met waardeering overgenomen in hun kerkbladen, maar door anderen scherp veroordeeld) den toets der waarheid en waardigheid kunnen doorstaan." Den toets der waarheid en waardigheid Nu dient dit geschrift niet om in de eerste plaats onzen persoon te zuiveren van de smetten, hem aangewreven. In heel den kerkelijken strijd hebben we veel lijdzaamheid moeten leeren. Maar veel pijn heeft ons veroorzaakt, dat de Christ. Geref. Kerk ervan wordt beticht, dat ze „te haastig de uitgestoken vlag heeft begroet, als teeken van zuivere lading", enz. enz. Ja, onomwonden wordt geschreven, dat men in Nunspeet een leerkwestie suggereert; dat Ds. T. nooit in zijn prediking werd belemmerd; dat hij in Febr. 1936 nog een poging moest doen, den tekst van 1905 in handen te krijgen; dat het voor hem een heel klein kunstje was, om uit zijn dossier (in Apeldoorn op de Classis van de Christ. Geref. Kerk) menschen zoo in te lichten, dat het om niets anders ging, dan om 1905; kortom: Ds. T. c.s. hebben de Geref. Kerk niet om 1905 verlaten, maar om persoonlijke kwesties, om welke zoo menigeen Christ. Geref. wordt en voor wie deze kerk dan wel graag en haastig haar deur openzet. Waren er'dan geen persoonlijke narigheden? Ongetwijfeld, en wel zeer vele. Telkens had de kerkeraad scherpe aanklachten tegen meerdere broeders, vooral tegen schrijver dezes, in behandeling te nemen. Herhaaldelijk werden aan de pastorie hoogst onaangename brieven bezorgd, die een zeer onbroederlijken toon aansloegen, en die den kerkeraad veel verdriet hebben veroorzaakt. Meer dan eens werden deze des Zaterdagsavonds bezorgd (vlak vóór den Zondag!). Waarom wij ons meer dan eens genoodzaakt zagen de brievenbus vast te spijkeren: liever wilden we persoonlijk spréken met den brenger van de brieven, die meermalen op geheimzinnige, stille wijze bezorgd werden (hoewel onderteekend door 21 of 15 opposanten, met het verzoek „de afdoening dezer zaak schriftelijk te willen behandelen aan het adres van den eerst ondergeteekende: F. F. Kuyper"). We zullen niet ingaan op al de aanklachten en bedreigingen. Althans in dit geschrift niet. Alleen zij vermeld, dat als antwoord op totaal ongegronde beschuldigingen tegen schrijver dezes, de kerkeraad gemeend heeft den bezwaarden het volgende mee te deelen: „Nunspeet, Juli 1935. Weled. Heer Kuyper c.s., De kerkeraad, heden den vierden Juli 1935 vergaderd, verklaart u uit3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken