Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 38

3 minuten leestijd

wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet en daarover lijdt, dat is genade bij God" (1 Petr. 2 : 20)." Laten dan menschen zeggen: scheurmakers, woordbrekers, enz. enz. God proeft de nieren. Hij kent het hart. Deze brochure mag niet te veel van u vragen. Wij hebben slechts enkele hoofdlijnen in het oog trachten te houden. Anders zouden wij nog veel, veel meer kunnen verhalen; verhalen, wat de aanleiding er toe was, dat oud-wethouder F. F. Kuyper bij de laatste gemeenteraadsverkiezing niet herkozen werd; verhalen, welke onrechtvaardige behandelingen wijlen notaris Sch. en anderen wedervaren zijn; verhalen, hoe de financier Westerink (een van de eerste aanklagers), bezorgd over onze Christ. Geref. neigingen, zooals hij schreef aan de classis, opeens weigerde ons uitbetaling te doen van ons tractement. Men heeft wel redenen van verontschuldiging aangevoerd, maar die kunnen wij allerminst accepteeren. Wij zouden nog kunnen verhalen, hoe ongemanierd twee vrouwelijke leden, Van Loo en Maaskant, in de pastorie optraden, zoodat medische hulp moest worden ingeroepen. Wij zouden kunnen vertellen, hoe nauw onze gangen werden nagegaan; dat het gerucht ging, dat er zelfs posten werden uitgezet om te weten wie de pastorie bezocht, wie het voor den Dominé c.s. opnam, zoodat een enkele vreesachtige liever door de achterdeur binnenkwam; dat er volgens sommigen een z.g. geheime spionnage, ja zelfs een z.g. dagelijksch bestuur bestond. Eens ontdekten we op een morgen een afdruk van een oor aan het glas van de tuindeur. We zullen er maar verder over zwijgen, dat ons het gerucht bereikte (meer dan eens), dat er beweerd was, dat men niet zou rusten, vóór schrijver dezes in het graf zou rusten, dat straks de pastorie, als de Dominé er uitgedreven zou zijn, ontsmet zou moeten worden, natuurlijk van zijn Christ. Geref. neigingen, etc., dat, al zou het geld kosten, hij (dat is schrijver dezes) uit de Geref. Kerk zou gedreven worden. Ook zullen wij niet nader verhalen, hoe het optreden van opposanten eens was, op een vergadering van manslidmaten ter verkiezing van nieuwe ambtsdragers, hoe enkelen klaarblijkelijk heel de vergadering in het honderd wilden laten loopen en hoe er vier niet-onderteekende stembriefjes (waaronder één van slagerspapier) binnen kwamen, met lage beschuldigingen aan het adres van een candidaat-ouderling, beschuldigingen, misschien wel strafbaar voor den aardschen rechter. (Deze briefjes zijn nog in ons bezit). O, de gedragingen waren Gode-tergend. Een buitenstaander kan het zich niet indenken, wat de gemeente heeft moeten doormaken! Op allerlei manieren heeft men getracht, het kerkelijk leven hier kapot te maken. O.m. door het inhouden van kerkelijke bijdragen. Zelfs trachtte men de jeugd te bewerken, haar zaalhuur in te houden. De opposanten hebben langen tijd, gesteund door classispredikanten, den kerkeraad tegengewerkt, zooveel zij konden. Hem en heel de gemeente is schandelijk onrecht aangedaan. Vele tranen zijn er geschreid. God heeft die vergaderd, want Hij heeft alles gehoord en gezien. Ook vroegere collega's, die hier gearbeid hebben, hebben veel van het bekende clubje te lijden gehad. De gemeente herinnert zich nog meerdere ontboezemingen, van den kansel geslaakt, of ook in huiselijke gesprekken, waarop we, indien we genoodzaakt worden wederom de pen op te vatten, hopen terug te komen. Maar toch, vroegere collega's hebben niet doorgemaakt, wat pas geleden doorworsteld is. 36

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken