Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 10

Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

machtig terrein, beheerscht door aïgemeene zakelijke eischen, welke als zoodanig onafhankelijk zijn van de genade in Christus Jezus. Dit z.g.n. „natuurlijk terrein" is het gebied waar de wet, de harde Iiefdelooze regel heerscht en waar de zonde dermate doorwerkt, dat men den naam van Christus slechts kan compromitteeren door hem ermede in verbinding te brengen. Deze tijdelijke wereld kan op dit standpunt niet voor Christus' Koninkrijk worden opgeëischt. D e starre ordeningen, welke het ijzeren raam vormen, waardoor de tijdelijke samenleving in stand blijft, vinden hun oorsprong niet in Gods wil als Verlosser, maar slechts in Zijn wil als Schepper en Zijn wil als instandhouder van een in zonde gevallen wereld. In het genadeleven van het rijk van Christus Jezus daarentegen geldt geen wet, geen algemeengeldige regel, geen principe, waaruit men van te voren het richtsnoer voor zijn handelen kan winnen, maar alleen het liefdegebod, dat als de goddelijke stem van ons van oogenblik tot oogenblik den wil van God als Verlosser openbaart. In de zondige tijdelijke ordeningen heeft de Christen zich met den wereldling gelijkelijk te schikken, omdat zij het harde raam vormen, welke de zondige samenleving eerst mogelijk maken en waarbinnen Gods liefdegebod voor het genadeleven van ons den liefdedienst aan den naaste eischt. Maar op zichzelve is er een onverzoenbare tegenspraak tusschen deze ordeningen en het liefdegebod van het oogenblik. W a n t de aïgemeene regel weerspreekt in zijn liefdeloosheid den eisch van het liefdegebod, welke geen algemeen richtsnoer, geen vooruit te weten gedragslijn kent, maar steeds voor de volle verantwoordelijkheid plaatst van de beslissing van het oogenblik. D e ordeningen van het natuurlijk wereldleven beperken volgens Brunner in hooge mate de speelruimte van het Christelijk geloofsleven in deze tijdelijke wereld. Maar voor zooverre zij den liefdedienst aan den naaste nog mogelijk maken, 9-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken