Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 6

3 minuten leestijd

leeren Deze beide stroomingen botsen nog steeds in de kerk De kerkstrijd is de strijd tusschen deze beide groepen Zijn beide nationaal-socialistisch? Ja, beide. De „nieuwen" waren na lonaa -socia istisch en kerkelijk, de „ouderen" wkren k ï k e S en nationaal-socialistisch. In het buitenland worden soms de voonnannen der belijdenisbeweging verheerlijkt als de rechte, dappere m o e dige kampioenen tegen Hitier! Dat is toch zulk een gloeiende onzin' Hitier heeft heelemaal geen kerkstrijd en staat er buiten en de T e e groepen, die in de kerk strijden, zijn allebei gloeiend vóór Hitler. W i e dat weten wil, moet bijvoorbeeld maar eens opmerken hoe in de haarH m J ' i r k , e r k K t r i j i j U ^ t n 0 g h e t h o o S s t e aantal stemmen voor fi uitgebracht. Wurtemberg, dat één „belijdenisfront" is, H e t z i J n > o arm buftln!2?) ïn h 0 f t e f ' j f e r T a " h e t h e e l e r i j k ' 9 2 bui enland, allemaal nationaal-socialisten. En er wordt in de «kerk heelemaal met vóór of tegen het nationaal-socialisme gestreden. Er wordt alleen in de kerk door de kerkelijke richtingen onder elkander gestreden. En deze strijd gaat niet over het nationaal-socialisme als zoodanig maar gaat wèl over de vraag, hoe b e t nationaal-socialisme nu door de kerk in de kerk moet worden toegepast. En daarbij gaat het er ook al weer met over, óf het wel toegepast zal worden. Neen, toepassen willen allen het. Het is alleen maar- H o e ' Zoo willen allen de eenheid. Men wil in geen geval de oude ,28 landskerken terug. Het moet één Duitsohe Evangelische kerk worden Maar of die eenheid nu in een leider, in een rijksbisschop moet worden belichaamd, j a dan neen, dat is nog een open vraa^ Men wil de theologie vernieuwen, de opleiding vernieuwen, de kerk vernieuwen; dat willen allen. Maar het is een groot verschil of de kerk vernieuwd zal worden op grond van bijbelsche of op grond van völkische principes. Men heeft dit tweeërlei teveel tegenover elkaar gesteld, vooral door den invloed van Karl Barth. Deze (die sociaaldemocraat is) zeide, dat de kerk o p bijbelsche principes moest bouwen, in tegensteling met alles w a t „völkischen" invloed zou kunnen beteekenen. Dat was fout. De Nederlandsche geloofsbelijdenis verbindt natuur en genade, onderscheidt ze wel, maar scheidt ze niet De Barthianen stelden de tegenstelling en dreven daarmee massa's van zich weg, die bij toepassing bijv. van de Nederlandsche theologie gewonnen zouden geworden zijn. Die zaak is nog niet uitgevochten. Heeft de staat zich soms partij gesteld? Neen. — Ludwig Muller was een vriend van Hitler. Hitler heeft zich ongetwijfeld verheugd, dat Muller rijksbisschop werd. Maar men vergete niet dat de kerk m wettige, nationale synode, aan welke allen medewerkten, ook de latere bestrijders van Muller, hem daar gekozen 'hebben Ludwig Müller heeft met zijn vriend August J ä g e r getracht de kerk met geweld tot het doel te brengen. Dat waren dictatorsmethoden. Ze zijn mislukt. Maar deze methoden heeft niet de staat, doch de kerk zelve door middel van haar wettige bestuursinstantie geprobeerd en toegepast. Daar staat de staat niet debet aan. Het is natuurlijk een publiek geheim geweest in Duitschland dat de N.S.D.A.P het meeste heil voor de hervorming der keiik van de „geloofsbeweging der Duitsche Christenen" verwachtte. En geen wonder! In die beweging zaten schier uitsluitend enthousiaste, vooraanstaande leden der partij Al-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

PDF Bekijken