Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 24

3 minuten leestijd

23 ten dien opzichte was hij werkzaam. Daarom zeide Hij: „Ik leg Mijn leven af", Joh. 10 : 17, als offerande was Hij lijdelijk. Zion ziet in Zijne offerande den grondslag van alle genadebedeelingen, Ephez. 1 : 7, want de mededeeling der genade ge- . schiedt alleen, door het kanaal, geopend door den Heere der heirscharen. „Ziet, Ik zal Zijn graveersel graveeren, spreekt de Heere der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid des lands op eenen dag wegnemen", Zach. 3 : 9. Gods toorn zou zonder dit offer nooit zijn gestild, noch Zijne liefde in het hart kunnen zijn uitgestort geworden. Zoo ook leert Gods kerke dit bij bevinding. Het opofferen van ziel en lichaam gaat vóór de vergeving der zonden — de betaling van het rantsoen vóór de besprenging door Zijn bloed — Zijn lijden vóór Zijn zegepraal — de stroomen van Zijn bloed vóór de schatten of voor de ontsluiting van de schatten Zijner genade. Hebt u zoo wel eens ingeblikt, volk? O, peilloos wonder van wijsheid en genade: „Zichzelf gegeven tot een rantsoen voor allen", 1 Tim. 2 : 6 . Om Uwentwil arm geworden, daar Hij rijk was, 2 Cor. 8 : 9, Uwe krankheden op Zich genomen, om U te genezen, Uwe straf gedragen, opdat U den vrede zoudt kunnen genieten! Jes. 53. Alle prijs, buiten Zijn rantsoen was ij del, want alleen door Hem kon Jehova verheerlijkt, kon het recht Gods verhoogd worden, Jes. 49 : 3. In dit Goddelijk recht valt al het bloed der offerdieren in het niet weg; de schaduw gaat het lichaam vooraf, maar hier verschijnt het ware offerlam, het rantsoeneerend bloed. Ziet dan in Zijne handen en in Zijne zijde. O Zion, de liefde van een Drieëenig God. Het was liefde om Christus te verordineeren. Hij is van Zichzelve niet tot het Middelaarsambt geloopen, maar door den Vader in de wereld gezonden, Joh. 10 : 36, en geroepen in gerechtigheid, Jes. 42 : 6. Het was liefde om Hem te be- v reiden als een offerlam, om Hem bekwaamheid te geven, toen de beloften hare vervulling kregen, Gal. 4 : 4. Het was liefde het slachtmes van Izaak weg te nemen en Hem te doorsteken, Zijn offer aan te nemen, en Hem weder te geven. Het was liefde van Christus alle de voorwaarden des Verbonds te aanvaarden; het was liefde deze in de volheid des tijds te vervullen, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja den dood des kruises, Zichzelf opofferende aan de wrekende gerechtigheid des Vaders. Zijne liefde was sterker dan den dood, want niets kon deze liefde verhinderen of uitblusschen. Zion, deze liefde ziet u hier ten toon gespreid in Zijne handen en zijde. Kom, zie er in, steek met een Thomas uwe vingeren in deze wonden, doe als een ijverige bij en zuig er dagelijks 4-—1 1

T

i

,,i4- 4-^4- ,,,.»T

TTTO r-1/^1

afnvlrfa on CIO.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken