Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opnieuw in vrijheid - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opnieuw in vrijheid - pagina 24

Woord van herdenking na een eeuw van reformatie

5 minuten leestijd

22 v e r k l a a r b a a r , d a t o p 12 A p r i l 1839 reeds op de «J v e r g a d e r i n g : „is g e h a n d e l d o v e r of wegens het v e r z e 3 v a n een a d r e s a a n Z . M . d e K o n i n g tot verzoek onze G o d s d i e n s t o e f e n i n g e n ; d e r h a l v e is hierover algemeen gegS ken en g e r a a d p l e e g d en h e t a d r e s d o o r Scholten ingedien v o o r g e l e z e n . D o c h dewijl h i e r t o e veel te onderzoeken is vereischt w o r d t kon d a a r m e d e als n o g geen vordering ' m a a k t w o r d e n . " V o o r z i c h t i g dus, m a a r het doel voor oog« en d a a r o m o p d e v e r g a d e r i n g v a n 30 Sept, '39 reeds- ( v o o r s c h r i f t v a n een a l g e m e e n R e k w e s t op te maken en in |a d i e n e n a a n Z i j n e M . de K o n i n g om vrijheid van godsdien*. o e f e n i n g e n . " H e t w o r d t niet r a a d z a a m geacht om nu reed» d a a r m e e v o o r t te g a a n , m a a r er w o r d t aan gewerkt. Op dr v e r g a d e r i n g v a n 28 O c t . 1839 is b e s l o t e n : „dat er met het g e m e e n t e b e s t u u r z o u d e g e h a n d e l d en geraadpleegd zou word e n a a n g a a n d e het indienen v a n een Rekwest aan Zijne M a j e s t e i t d e n K o n i n g tot vrijheid onzer godsdienstoefening, en zulks is in last o p g e d r a g e n a a n G . J. Groot Nibbelink." O p den 11e M e i 1840, w o r d t gehandeld over een adres a a n d e R e g e e r i n g om vrijheid „onzer godsdienstoefeningen. W a a r o v e r is besloten om d a a r m e d e te wachten, totdat de g r o n d bij V a r s s e v e l d tot het b o u w e n van een Kerkgebouw zoude worden aangekocht." M e t het o o g o p d e k o m s t v a n D s . Brummelkamp, in het laatst v a n Juli, — w o r d t e r o p 15 Juni 1840 besloten: . . v o o r af a a n d e B u r g e m e e s t e r kennis te geven, waartoe benoemd zijn D . V e l d h o r s t en G . J. G r o o t N i b b e l i n k . " De broeden h e b b e n zich v a n h u n o p d r a c h t g e k w e t e n , w a n t op 20 Juni 1840 w o r d t een schrijven v a n de Burgemeester ontvangen en o p d e v o l g e n d e wijze b e a n t w o o r d : V a r s s e v e l d , den 20 Juni 1840. „ D e ondergeteekenden d a t wij niet in staat zijn diging te v o l d o e n , o m d a t als een vrije opentlijke Z o o d a t wij niet k u n n e n

h e b b e n d e eer U E d . te berichten, om bepaaldelijk aan U E d . uitnoo wij v o o r n e m e n s zijn om niet ander G o d s d i e n s t o e f e n i n g e bij te won et en ook niemand wenschen te v

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Opnieuw in vrijheid - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

PDF Bekijken