Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opnieuw in vrijheid - pagina 32

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opnieuw in vrijheid - pagina 32

Woord van herdenking na een eeuw van reformatie

4 minuten leestijd

30 m e e n d h e b d e r o e p i n g n a a r Schiedam te moeten D e g r o n d e n , w a a r o p deze mijne overtuiging rusten riL paaldelijk hierin gelegen, d a t ik tans niet bepaaldeM een plaatselijke g e m e e n t e v e r b o n d e n was. Zij verandert d a a r i n mijne b e t r e k k i n g tot d e gemeenten in Gelderland als w e l k e ik m e e n , d a t v o o r t a a n ook door mij m o e t e i ^ ^ L d e n b e z o r g d t o t z o o l a n g het den H e e r e behagen z a l ^ l o p een a n d e r e wijze te v o o r z i e n . Ik hoop verder, g e | j b r o e d e r s , d a t dit mijn schrijven u niet zal ontmoedig v o o r t te g a a n met d e daarstelling eener plaats tot oodft! linge s a m e n k o m s t e n geschikt. E n w a t aangaat het m v J v a n opzieners in het adres, gij kunt mij daarin opgeven al d e n g e n e n , die gij verkiest tot u w e n leeraar, daar ik. geity v r o e g e r , w e n s c h v o o r t te g a a n met u te bedienen. T e n zijnen tijde g e e f t d e H e e r e meerdere arbeiders, d a » , om bid d e n H e e r e des oogstes, d a t H i j arbeiders inderdaad uitstoote. D a a r B r . C o l e n b r a n d e r mij geschreven heeft betrekkelijk d e p l a a t s w a a r een k e r k te bouwen, raad ik u ten d r i n g e n s t e n a a n om zulks zoo dicht mogelijk bij een dorp H d o e n , niet o p e e n e plaats, die als 't w a r e tusschen twet d o r p e n in d e midden ligt. W a n t niet alleen is dit voor d n v e r r e n m a n geriefelijker, m a a r ook in geval de Heere merkb a r e u i t b r e i d i n g a a n d e g e m e e n t e gaf zoo zoude zulk een g e b o u w v o o r die v a n het e e n e d o r p zoowel als voor dfe v a n het a n d e r e zeer o n g e l e g e n zijn. Z i j t allen hartelijk v a n mij g e g r o e t en den Heere uwe get r o u w e H e r d e r en L e i d s m a n a a n b e v o l e n . U w l i e f h e b b e n d e broeder in Christt», A. B R U M M E L K A M P . D a t w a s een teleurstelling, m a a r een tegenslag, die tot n i e u w e actie prikkelt. O p 26 A u g . 1839 nemen de b r o e d « h e t b e r o e p i n g s w e r k w e e r ter hand. E r w o r d t met brief}! g e s t e m d . D a t wil in onze tijd zeggen : de stemming is geheim N i e t alzoo in i 8 3 9 . Z i j stemden o p onderteekende briefje en z o o wijzen d e n o t u l e n uit w i e o p J. Wildebeest geste« h e b b e n en w i e niet. O p 11 Sept. i s e r w e e r e e n vergadering

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Opnieuw in vrijheid - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

PDF Bekijken