Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 22

3 minuten leestijd

21 en beschouwt deze met den Psalmist, zijne oorsprong nemende van eeuwigheid en gaande door den tijd in de eeuwigheid, Ps. 136. Velen van Gods lieve volk worden door den zoeten 1 rooster en Leidsman teruggeleid tot het eeuwig welbehagen Gods, waarvan de apostel Paulus zegt: „Ons bekend gemaakt hebbende, de verborgenheid Zijns willens, naar Zijn welbehagen, 't welk Hij voorgenomen had in Hemzelven", Ephez. 1 : 9. Volk, kent u iets van dit Paaschfeest houden, toen Christus u, door de zalving van God den Heiligen Geest, Zijne handen en zijde toonde? 2. Zion aanschouwt, gelooft en bewondert hare volkomene reiniging en afwassching van alle hare zonden in Hem. Immers zij heeft geleerd, dat zij door hare zonde stinkende was voor het aangezicht Gods, maar leert nu ook bevindelijk hoe Jehova, naar Zijne eeuwige wijsheid, liefde en genade, in de persoonsverwisseling van Christus een welbehagen heeft, en dat Hij, die geen zonde gekend heeft, tot zonde is gemaakt geworden voor haar. Hij in hare plaats, dat is voor de zoodanigen, die na Adams val geen gerechtigheid bezitten of kunnen voortbrengen, opdat zij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Dus wordt zij ingeleid hoe Jehova in Christus, het ware Lam, een volkomen zoenoffer heeft toegebracht, dat alle hare snoode zonden wegneemt; en zij beleeft in de dadelijkheid hoe welriekend dit offer Zijnen Vader is, in Zijne gehoorzaamheid, in Zijne nederigheid, Phil. 2 : 8, 9, in Zijn vertrouwen en geloof, Hebr. 2 : 13, want zij ontwaart dat er kracht van uitgaat tot verzoening, reiniging en heiliging van hare ziel. In deze volkomen offerande verkreeg God de herstelling van Zijne rust bij wijze van spreken, door onzen val verstoord, en de kerke Gods krijgt in de toepassing van dit zoenoffer ook de verloren ruste weder, en zegt zij met den Psalmist: „Mijne ziele keer weder tot uwe ruste, want de Heere heeft aan u welgedaan", Ps. 116 : 7. Hier gelooft en bewondert Zion de bevestiging van het Verbond, in de offerande van Christus, en zij verblijdt zich in de uitvloeiende en dadelijke gemeenschap Gods, Ephez. 2 : 14. Zij smaakt hier de rust en vrede, die alle verstand te boven gaat, en betuigt met David: „Immers is mijne ziel stil tot God; van Hem is mijn heil", Ps. 62 : 1. Ook bewondert zij hier, de uit kracht van deze offerande aan haar vermaakte erfenis, de erfenis deieeuwige heerlijkheid, en storelooze gelukzaligheid, Tit. 3 : 7. Ja velen van Gods lieve volk worden geheel opgetrokken in heerlijkheid, onder de verloste schare voor den troon, hetzij voor de eerste maal, hetzij in de verdere doorleiding en onderwijzing. Wij hebben in eene vorige predikatie over Joh. 19 : 34 iets 3

T

4-/-» 4-

TTAll^nryiDriü vor7nPTll' Tl P*

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken