Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 22

6 minuten leestijd

de zonde des eersten m e n s c h e n in v e r d e r f e n i s en o n d e r g a n g zijnde. God zich zeiven zoodanig bewezen h e e f t als H i j is, te w e t e n : Barmh a r t i g en R e c h t v a a r d i g . B a r m h a r t i g : d o o r d i e n d a t H i j uit deze verd e r f e n i s trekt en verlost degenen, die Hij in zijnen eeuwigen en onvera n d e r l i j k e n r a a d , uit enkele goedertierenheid, u i t v e r k o r e n heeft in Jezus Christus, onzen Heere, zonder eenige a a n m e r k i n g h u n n e r werken. R e c h t v a a r d i g : doordien H i j de a n d e r e n l a a t in h u n n e n val en v e r d e r f , w a a r zij zichzelven in g e w o r p e n h e b b e n . " Een zelfde belijdenis v i n d e n w i j in art. 7 h o o f d s t u k 1 v a n de Dordtsche leerregels. W a n n e e r n u het zonde-feit in het stuk der eeuwige verkiezing w o r d t uitgeschakeld, d a n w o r d t als vanzelf op den voorgrond gesteld de ideëele staat v a n den mensch. D e zonde w o r d t hier slechts middel tot Gods verheerlijking, m a a r u i t g a n g s p u n t in de bediening v a n W o o r d en s a c r a m e n t w o r d t de VERKIEZING. Het r a a k t niet meer d e n verloren z o n d a a r , of beter, het r a a k t wel dien verloren z o n d a a r , m a a r in de HOEDANIGHEID v a n een uitverkorene. E n n u k o m t het systeem op, d a t a l o m geleerd w o r d t in de Gereformeerde K e r k e n : Het g e n a d e v e r b o n d r a a k t alleen de uitverkorenen, en in Christus, als het c e n t r a l e H o o f d der u i t v e r k o r e n e n , is gerealiseerd de r e c h t v a a r d i g m a k i n g , die hierom niet in d e n tijd, m a a r v a n eeuwigheid is. Uit zulk een logisch d e n k p r o c e s moet volgen, d a t zulk een, die in de hoedanigheid v a n een u i t v e r k o r e n e moet aangezien, en die van eeuwigheid g e r e c h t v a a r d i g d is, ook als w e d e r g e b o r e n moet aangemerkt worden. De bediening des W o o r d s geldt niet meer den dooden z o n d a a r , m a a r reeds d e n in beginsel l e v e n d g e m a a k t e met C h r i s t u s . G e e n wonder, d a t d a n geleerd w o r d t , d a t op g r o n d v a n de belofte des v e r b o n d s het z a a d des v e r b o n d s is te h o u d e n voor wedergeboren en in C h r i s t u s geheiligd, t o t d a t bij het opgroeien het tegendeel blijkt. Men h e e f t uit te g a a n v a n de wedergeboorte. De noodzakelijkheid der w e d e r g e b o o r t e v e r v l u c h t i g t hier, en k a n ten hoogste als een thesis generalis, als een algemeene regel, gesteld, m a a r k a n niet in de bediening des W o o r d s w o r d e n gerealiseerd tegenover den bondeling. D a t dit de bedoeling v a n heel dit systeem is, blijkt uit w a t b.v. D r . K u y p e r s c h r i j f t over den bondeling. D i t is h i e r o m zoo v a n belang, o m d a t wij hier duidelijk zien a a n g e t o o n d , w a a r een dergelijk stelsel van het s u p r a - l a p s a r i s m e , w a n n e e r het tot systeem w o r d t gebracht, op uitloopt. W i j lezen in E. Yoto, deel III, bladzijde 75, v.: „ G i j w o r d t gedoopt in de onderstelling d a t ge wedergeboren zijt. Ge hebt d u s v a n kindsbeen af, in huis en op school, ook al m e r k t ge v a n u w wedergeboorte nog niets, u voor uzelven te b e s c h o u w e n als een kind, w a a r i n die w o n d e r d a a d Gods geschied is. En zoodra ge tot rijper j a r e n k o m t , en alsnu kennisse des Evangelies erlangt, hebt ge, als ook tot u zeiven gericht, de roepstem tot bekeering a a n te hooren, en die roepstem op te volgen. Niet om te zeggen: „Een z o n d a a r kan zich niet b e k e e r e n " ; m a a r om a l d u s tot uzelven te s p r e k e n : „ I n d i e n het w a a r is, w a t m i j n D o o p onderstelt, d a t ik reeds als klein k i n d e k e door Gods g e n a d e wierd wedergeboren, d a n is in m i j dat 20

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken