Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 42

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 42

7 minuten leestijd

de S y n o d e ingevoerd, bevredigt ons niet. W i j verwijzen voor de critiek op dien i n h o u d n a a r de b r o c h u r e v a n Ds. S. K a m p e r , p r e d i k a n t der G e r e f o r m e e r d e Kerken. T e r e c h t is opgemerkt, d a t door de invoering v a n menschelijke gezangen in de G e r e f o r m e e r d e K e r k e n er een struikelblok meer ligt op den weg, die zou k u n n e n leiden tot vereeniging v a n de G e r e f o r m e e r d e K e r k e n met de Christelijke G e r e f o r m e e r d e Kerk. 5. Tenslotte willen w i j in dit gedeelte nog wijzen op de beteekenis v a n het „Beding". D e G e r e f o r m e e r d e S y n o d e v a n Zwolle (1911) v e r k l a a r d e , d a t de G e r e f o r m e e r d e K e r k e n in N e d e r l a n d niet in eenig beginsel v a n opleiding (n.1. v a n de V.U. of de Theologische school) een d o g m a h e b b e n gezien. W i j h e r i n n e r e n hier ook a a n het „ v e r b a n d t u s s c h e n de G e r e f o r m e e r de K e r k e n in N e d e r l a n d en de Theologische F a c u l t e i t der Vrije Universiteit te A m s t e r d a m . " W i j n o e m e n deze dingen, o m d a t zij juist zoo n a u w v e r b a n d h o u d e n met de opleiding v a n de a a n s t a a n d e d i e n a r e n des Woords. Deze opleiding s t a a t ook in n a u w v e r b a n d met de o p v a t t i n g der Theologie. Is de theologie een onderdeel v a n de w e t e n s c h a p , w a a r v a n d e kosmos liet o b j e c t is? Is het o b j e c t der theologie d u s een onderdeel v a n den kosmos en is zij gelijk b.v. a a n de medische w e t e n s c h a p ? Is de openbaring o b j e c t of is de Heere Zelf V o o r w e r p der theologie? Is de godgeleerdheid dus eigenlijk een kosmologische w e t e n s c h a p en geen theologische? W o r d t de inhoud der theologie afgeleid uit de wetenschap of uit de Heilige Schrift? En behoort de soteriologie niet tot de theologische w e t e n s c h a p ? Is d e theologie als w e t e n s c h a p die der Universiteit en de theologie als k e n n i s Gods die der K e r k ? Behoort, w a t God in de bijzondere o p e n b a r i n g gaf (de theologia specialis) niet tot den wezenlijken i n h o u d der theologische w e t e n s c h a p ? G e e f t de n a t u u r l i j k e o p e n b a r i n g ons alleen w e t e n s c h a p en d u s de eigenlijke i n h o u d d e r theologie? (Zie E n c y c l . D r . A. K u y p e r , Dl. II, volgens b e z w a a r s c h r i f t B e d u m - A ; a c t a 1896 der S y n o d e v a n de Geref. Kerken). O p al die v r a g e n moet eerst helder g e a n t w o o r d w o r d e n . I n d i e n de Geref. K e r k e n de leer v a n wijlen D r . A. K u y p e r a a n v a a r d e n en die leer gedoceerd w o r d t a a n de Vrije Universiteit, clan h e e f t d a t b e d e n k e lijke gevolgen voor de p r a k t i j k . D a n ligt de theologie als w e t e n s c h a p b u i t e n het terrein en de bevoegdheid der K e r k : d a n k a n de Kerk de theologische w e t e n s c h a p niet beoordeelen. D e K e r k h e e f t d a n alleen te oordeelen over de soteriologische v r a a g s t u k k e n . Voor de Kerk k a n d a n d e een of a n d e r e leering een dwaling zijn, terwijl zij dit voor de theologische wetenschap niet is. D e grootste c o n f l i c t e n k u n n e n hieruit o n t s t a a n . Voor de Kerk k a n een of a n d e r e stelling een leugen zijn, terwijl die stelling voor de g e r e f o r m e e r d e beginselen, afgeleid uit de w e t e n s c h a p , w a a r h e i d is. H i e r u i t volgt dus ook. d a t alleen een u n i v e r s i t a i r e opleiding v a n a.s. d i e n a r e n des W o o r d s theologisch-wetenschappelijk v o r m t en de kerkelijke opleiding dit niet doet; d a t m e n alleen a a n de school der K e r k m a g en moet v r a g e n n a a r jonge m a n n e n met k e n n i s s e Gods, 40

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken