Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 13

7 minuten leestijd

terdam, w a a r i n een klein p e r c e n t a g e „geloovigen de K e r k b e v r i j d had", opgegeven w o r d t , d a t deze K e r k e n respectievelijk 175.000, 60.000 r n 90.000zielen tellen en d a a r b i j d u s alle ongeloovigen g e r e k e n d w o r den. die geboekt s t a a n in de registers der H e r v o r m d e Kerk, d a n is men d a a r b i j in f l a g r a n t e n strijd met Schrift, Historie en Belijdenis. (Zie „De R e f o r m a t i e v a n 1886", b l a d z i j d e 336.) Met de Schrift, w a n t w a n n e e r in de H a n d e l i n g e n der Apostelen «•etallen genoemd w o r d e n v a n de g e m e e n t e n , d a n w o r d e n de l e d e n der Svnagoge op een b e p a a l d e p l a a t s nooit meegeteld. Alleen die mett e r d a a d gelooven w o r d e n g e r e k e n d . Met de Belijdenis, w a n t zij n o e m t de K e r k v e r g a d e r i n g der geloov i ï e n en zegt, d a t elk schuldig is zich d a a r b i j te voegen, en d a a r m e d e te vereenigen. Zij weet v a n r e p r e s e n t a t i e niet. Met de Historie. Nooit h e e f t L u t h e r n o c h C a l v i j n of een der H e r vormers b.v. d e n P a u s onder de leden v a n de g e - r é - f o r m e e r d e K e r k e n geteld, o m d a t zij voor h e m de r e f o r m a t i e ter h a n d g e n o m e n h a d d e n . E v e n m i n h e e f t de A f s c h e i d i n g de p r e t e n t i e gevoerd, d a t zij voor alle H e r v o r m d e n b.v. te U l r u m de r e f o r m a t i e ter h a n d g e n o m e n h a d . I n tegendeel, die te U l r u m niet meegingen, w e r d e n g e a c h t niet tot de g e - r é - f o r m e e r d e K e r k te b e h o o r e n . Zij stelden n a a r A r t i k e l 27 het wezen der Kerk in de vergadering der geloovigen en l e g d e n d a a r b i j op beide deelen dezer o m s c h r i j v i n g even s t e r k e n n a d r u k . D e D o l e a n t i e stelde zich ten dezen op een n i e u w , o n s c h r i f t u u r l i j k en onconfessioneel, onhistorisch s t a n d p u n t . Kerk en Organisatie. O m d a t het doleerend K e r k b e g r i p de o n z i c h t b a r e K e r k een eigen b e s t a a n toekent, in de z i c h t b a r e , w o r d t er een a f s t a n d t u s s c h e n wezen en o p e n b a r i n g der K e r k gesteld, die niet n a a r S c h r i f t en Belijdenis m a g geacht. Alle v o r m — zoo wilde m e n — k a n v a l s c h zijn, terwijl toch het wezen der Kerk d a a r o n d e r o n a a n g e t a s t b l i j f t . Wel geldt dit v a n de geloovigen individueel, de gave der g e n a d e w o r d t niet a a n g e t a s t — zijn leven b l i j f t in h e m — al w o r d t de o p e n b a r i n g gemist. Maar van de Kerk als vergadering der geloovigen geldt dit n i m m e r . In een valsch I n s t i t u u t blijven de geloovigen geen Kerk. Zij zijn d a n geen Kerk meer. Zoo h a d d e n geloovigen door de K o n i n k l i j k e o r g a n i s a t i e v a n 1816 en de a a n v a a r d i n g d a a r v a n in de H e r v o r m d e K e r k h u n Kerk-zijn, n a a r a r t . 27 en 28, verloren. N a a r de Belijdenis toch zijn I n s t i t u u t en o r g a n i s a t i e n o o d z a k e l i j k e m a n i f e s t a t i e - v o r m e n v a n de K e r k . D e o r g a n i s a t i e is niet een stolp, een net. een j u k over de Kerk, m a a r het geheel v a n o r g a n e n , w a a r i n de Kerk f u n c t i o n e e r t . Boom en t a k k e n h o o r e n bijeen. Het is on juist te zeggen, d a t de o r g a n i s a t i e v a n 1816 de H e r v o r m d e Kerk tegen h a a r wil is o p g e d r o n g e n . D e K e r k zelve h e e f t deze organisatie in 1816 a a n v a a r d , m a a r b o v e n a l in 1852 b e w u s t bevestigd en voor heel h a a r leven a a n v a a r d en zich er n a a r ingericht. Het was en is h a a r doodskleed, w a a r i n zij d u i d e l i j k bewijst gestorven te zijn als Kerk. 11

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken