Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een vernieuwd Criterium

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een vernieuwd Criterium

6 minuten leestijd

Een vernieuwd Criterium Bij het pakken van de post was het al te zien: Criterium ziet er anders uit. Een groter formaat en een heel andere lay-out. Na het openslaan zijn er twee kolommen op elke pagina te zien. Het lettertype is duidelijker. De verschillen zijn te veel o m op te noemen. Als redactie zijn w e ervan overtuigd dat die verschillen verbeteringen zijn.

Dit artikel is bedoeld om de lezer informatie te verschaffen over de geschiedenis van het blad. Ook het tot stand komen van een nieuw nummer wordt verduidelijkt. Verder worden de mogelijkheden voor het schrijven in Criterium opgesomd.

Geschiedenis van Criterium
In november 1971, ruim 30 jaar geleden, kwam het mededelingenblad van de KLS voor het eerst uit. Interessant is het om de rubriek 'Van de redactie' te lezen. "Het bestuur van de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden heeft gemeend dat er behoefte bestaat aan een kontaktblad, waarin ook artikelen voor en van de verenigingsleden een plaats kunnen krijgen. Vanzelfsprekend hoopt de benoemde redactie dat het lezersaantal ver boven het aantal verenigingsleden uit zal komen. De redactie wil proberen het volgende programma aan te houden:
1. Nieuws en berichten van en voor de vereniging
2. Artikelen over didactische en/of pedagogische onderwerpen
3. Algemeen beginsel-vormende artikelen
4. Kommentaar op krantenberichten
5. Ingezonden stukken. We denken aan reacties op een artikel, maar ook aan een verslagje van een onderzoek of het resultaat van een studie, de samenvatting van een scriptie, enz.
6. Nieuws van onze scholen (benoemingen, enz.). Vanzelfsprekend zijn wij ook bereid personeelsadvertenties op te nemen."

Opvallend is het dat de toenmalige redactie blijkbaar de bedoeling had om voor en door de lezers een mededelingenblad te laten verschrijnen. Het schrijven van artikelen door lezers is door de jaren heen echter een beetje in het slop geraakt. De lezers zijn er kennelijk niet zo Het eerste nummer. happig op om te schrijven. W e hopen dat daar verandering in komt, maar daarover zal verderop in dit artikel nog geschreven worden.

In 1972 droeg het mededelingenblad voor het eerst de naam Criterium. De toenmalige voorzitter van de KLS, de heer J. van Beek, legt in een artikel de naam Criterium uit: "De betekenis van het woord Criterium komt neer op: 'maatstaf om een zaak te toetsen of te beslissen. In deze betekenis kan deze naam nogal arrogant in de oren klinken. Ons blad zou dan een maatstaf en toetssteen moeten worden, waaraan zaken op het gebied van het onderwijs moeten worden getoetst. En deze verwaandheid of aanmatiging valt niet te ontkennen als we de maatstaf of toetssteen in de méns zoeken. Maar in alle bescheidenheid willen we trachten ons blad de maatstafvan Gods onbedrieglijk Woord ten grondslag te leggen. Met andere woorden; we noemen ons blad Criterium, omdat we ons in alles willen richten naar hét criterium, Gods Woord. Op de omslag van het vierde blad van de eerste jaargang vinden we voor het eerst het zegel van Marnix van St. Aldegonde, met de woorden "Repos Ailleurs". Dit betekent 'De rust is elders'. Dit zegel siert nog steeds de omslag van Criterium en zal dat ook blijven doen.

Samenstelling v a n de huidige redactie
De redactie bestaat uit tien leden. Omdat Criterium een uitgave is van de KLS en de VBSO, zijn beide verenigingen vertegenwoordigd in de redactie. Ook is geprobeerd het voortgezet onderwijs voldoende te vertegenwoordigen.

Hoe komt een nummer tot stand?
De redactie vergadert meestal zes keer per jaar: voor elk nummer een keer. Op een redactievergadering wordt o.a. het laatst verschenen nummer geëvalueerd. Er wordt nagedacht over de invulling van een nieuw themanummer, maar ook de inhoud van de andere nummers moet worden gepland. Een tweetal redactieleden krijgt per toerbeurt de opdracht om de geplande artikelen bij elkaar te krijgen. Er wordt een eerste correctie aangebracht, foto's worden erbij gezocht en soms moet er een scribent aangespoord worden. Vervolgens gaat de kopij naar dhr. A.L. Snijders uit Alblasserdam. Hij corrigeert de kopij nauwkeurig en stuurt deze naar de eindredacteur die vooral inhoudelijk naar de artikelen kijkt. Hij zet de puntjes op de i en stuurt de kopij naar drukkerij Van der Perk te Nieuw-Lekkerland. Als de drukproef in orde bevonden wordt, kan het nummer gedrukt worden. De gedrukte exemplaren worden vervolgens verstuurd naar mw. N. Aarnoudse-Reijngoudt in Goes; zij verzorgt de administratie van Critrium. Zij voorziet het omhulsel van een etiket en levert het af bij het postkantoor. En als het goed is, zorgt de PTT ervoor dat Criterium de volgende dag in de brievenbus zit. Al met al is het blad dan door heel wat handen gegaan; het heeft een behoorlijk lange weg af te leggen. Houd daar rekening mee. Als er iets geschreven wordt, kan het lang duren voordat het artikel verschijnt.

Enquête Criterium
In juli 2000 is door de redactie een enquête gehouden onder de lezers van Criterium. Naar aanleiding van de uitslag is een lijst met speerpunten samengesteld:
1. De rubrieken 'Interviews' en 'Rondom de scholen' worden hoog gewaardeerd en moeten daarom in ieder nummer terugkomen.
2. De rubrieken 'Boekbesprekingen', 'Informatief' en 'VBSO' worden qua inhoud minder gewaardeerd en moeten verbeterd worden.
3. De lay-out van Criterium kan beter. Een meer hedendaagse en frisse lay-out is gewenst.
4. Als gevraagd wordt waarom men niet in Criterium schrijft, dan zegt de helft van de respondenten: 'Men heeft mij hiervoor niet benaderd' en 1/5 weet niet wat de mogelijkheden zijn. Lezers moeten geïnformeerd worden over en benaderd worden voor het schrijven van artikelen.
5. De belangrijkste opmerking uit de enquête is: 'Schrijf meer praktische. eenvoudige, onderwijskundige artikelen'. Het niveau en de aard van de artikelen moet meer gericht zijn op de jongere generatie in het onderwijs.
6. Een andere opmerking is: 'Stap ook eens over de muren van de kerk en van de VBSO heen. Vraag auteurs en te interviewen personen uit verschillende kerkverbanden'.
Een aantal punten, zoals 3 en 4, zijn met ingang van dit nummer verwezenlijkt. Aan de andere punten wordt hard gewerkt.

Dóór de lezers
Criterium wordt interessanter als u iets leest van of over een persoon die u kent. Helemaal snel grijpt u naar het blad als er iets van uzelf in staat. Een slogan die de redactie belangrijk vindt, is dan ook: vóór en dóór de lezers. Hoe kan het laatste bereikt worden?

1. Lezers kunnen suggesties geven aan de redactieleden in de zin van: zij heeft een interessant onderzoek gedaan of hij pakt dat probleem goed aan. Misschien wil hij/zij er wel iets over schrijven.
3. Lezers kunnen een reactie geven op een artikel. Bij een aantal artikelen nodigt de scribent zelfs uit om te reageren. Reacties verlevendigen het blad.
5. Natuurlijk kunnen lezers in goed overleg met de eindredacteur ook zelf in Criterium schrijven; Criterium beoogt een contactblad te zijn.

Tot slot
Dit artikel heeft hopelijk geleid tot een wat duidelijker beeld over de gang van zaken binnen de redactie van Criterium. Als redactie hopen we dat de lezers over de brug komen om zelf een bijdrage aan ons blad te leveren.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2002

Criterium | 88 Pagina's

Een vernieuwd Criterium

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2002

Criterium | 88 Pagina's

PDF Bekijken