Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Redactioneel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Redactioneel

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een nieuw nummer in het pas begonnen jaar 2005. De redactie wenst u een in alle opzichten goed nieuwjaar toe. De Nieuwjaarsmeditatie van ds. Molendijk stelt ons voor de vraag hoe wij het nieuwe jaar zijn ingegaan. Staat bij ons als Mozes de nabijheid Gods op veel hogere prijs dan het beloofde land (lees bijvoorbeeld: maatschappelijke vooruitzichten) met al zijn vette inkomsten? Hij wenst dat de lezer uit genade in een rechte weg om de gunst van de Heere verlegen mag zijn of worden gemaakt.
De heer Van der Garde gaat in op de plaats van de leraar in het onderwijs. Het zijn niet in de eerste plaats de eisen van deskundigheid waaraan hij moet voldoen. Hij behoort het beeld van Christus te vertonen en een identificatiefiguur te zijn voor zijn leerlingen. De eisen die gesteld worden aan een leraar, ook wat betreft de praktijk van het lesgeven, zijn hoog. Het is goed nog weer eens herinnerd te worden aan wat het meest wezenlijke is voor het leraarschap.
In een interview met de voorzitter van de Onderwijsraad lezen we zijn mening over Europees burgerschap en bureaucratisering in het onderwijs. Het is interessant om hier kennis van te nemen.
Er is weer veel te lezen in dit nummer over media-opvoeding, met name het omgaan met internet. De heer Wagteveld wijst er in dit veelomvatttende artikel op dat het omgaan met internet maar al te snel tot individualisme leidt. Hij laat ook zien in welke samenleving de jongeren opgroeien. De leus is: respect hebben voor eikaars mening. Maar tolerantie slaat licht om in onverdraagzaamheid. Jongeren groeien op in een moderne cultuur: ze lezen Metro of Spits. Hebben we daar wel eens met de jeugd over gesproken? Zo worden er verschillende vragen aan de ouders gesteld. Ook de betekenis van de Doopvragen voor de opvoeding komt aan de orde.
Een moeder reageert op enkele vragen over media-gebruik. Wie volgt?
De heer Van Leeuwen gaat in zijn serie over de verhouding bestuur en management in op de huidige besturingsfilosofie die gangbaar is onder VBSO-scholen. Oordeelt u zelf maar of u zich in de beschrijving herkent. Als één van de knelpunten noemt hij dat bestuurders niet afhankelijk willen worden van één persoon, de directeur, in dit geval. Maar binnen het bestuur zijn maar enkele personen echt ingewijd in de materie.
Geen enkel bestuur blijkt exact dezelfde visie te hebben. De strekking van het artikel is duidelijk: vasthouden door loslaten. Besturen op hoofdlijnen is noodzakelijk wil je echt een beleidsvormend bestuur kunnen zijn. De schrijver sluit af met enkele stellingen en hoopt dat bestuursleden hierop willen reageren. De heer Vogelaar heeft een conferentie bijgewoond over onderwijs die georganiseerd werd door de Guido de Brèsstichting van de SGP. Tijdens deze conferentie werd de nota 'Van ideaal naar werkelijkheid' gepresenteerd. Is de nieuwe visie van de SGP nog dezelfde als die uit het beginselprogramma van 1918? Dhr. Vogelaar heeft daar z'n twijfels over.
In de rubriek KLS is van de heer Sanders het tweede deel van het artikel over de (Vernieuwde) Tweede Fase geplaatst. In dit slot van het artikel hoopt hij in te gaan op de vernieuwde tweede fase en de voornemens om de Tweede Fase meer ruimte te geven door fors te snijden in de exacte vakken.
Verder geeft de school in Uddel informatie over Educat-B: wat het programma inhoudt en hoe het in de praktijk werkt.
Het nummer sluit weer af met een boekbespreking: de heer J.W. van Berkum bespreekt 'De pelgrimsstaf is in mijn hand' van dr. H. van 't Veld.
Al met al een nummer dat heel wat informatie over onderwijs en aanleiding tot bezinning biedt.
Als bijlage bij dit eerste nummer van de nieuwe jaargang ontvangt u de boekenkatern, waarin de leden van de werkgroep Taal/lezen van de KLS boekbeoordelingen geven van de in 2004 verschenen jeugden kinderboeken.

Tenslotte willen we vanaf deze plaats, zoals we ook al tijdens de laatste redactievergadering gedaan hebben, afscheid nemen van twee redactieleden. De heer A.G.J. van Berkum verlaat de redactie, omdat de werkzaamheden voor het KLSbestuur teveel worden. In zijn plaats is vanuit het KLS-besuur de heer C. van Deelen in de redactie gekomen. We willen de heer Van Berkum hartelijk dankzeggen voor alles wat hij voor Criterium gedaan heeft en wensen hem veel sterkte toe bij zijn dagelijkse werk en het werk voor de KLS. Tegelijkertijd heten we de heer Van Deelen hartelijk welkom in de redactie en wensen we hem veel sterkte en wijsheid toe bij het werk voor Criterium. Ook hebben we afscheid moeten nemen van dhr. A.R. Bronkhorst. Al geruime tijd geleden heeft hij te kennen gegeven dat het werk voor Criterium hem teveel tijd kostte. Onlangs is hij ook nog van werkzaamheden en woonplaats veranderd, wat ook veel tijd zal kosten. We willen hem hartelijk dankzeggen voor alles w a t hij voor Criterium betekend heeft en wensen hem al het nodige toe in zijn nieuwe werkkring.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2005

Criterium | 84 Pagina's

Redactioneel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2005

Criterium | 84 Pagina's