Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met… Gijsbert en Hannie de Jong

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In gesprek met… Gijsbert en Hannie de Jong

10 minuten leestijd

In diverse kerkelijke gemeenten wordt onder de naam Paradijsbloem huwelijkstoerusting gegeven aan voornamelijk jonge echtparen. We spreken met Gijsbert en Hannie de Jong die deze vorm van huwelijkstoerusting verzorgen in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.

Samen met nog een echtpaar geeft u vorm/leiding aan de huwelijkstoerusting van Paradijsbloem. Hoe is dit ontstaan?
De huwelijkstoerusting Paradijsbloem is ontstaan als een initiatief van deze twee echtparen. Onze vrouwen kennen elkaar van vrijwilligerswerk en werkten in jonge gezinnen aan opvoedings-ondersteuning. Problemen met de opvoeding ontstaan nogal eens omdat de ouders geen eenheid vormen. Wat is er mooier voor kinderen dan om te zien dat ouders elkaar liefhebben en steunen?
In diverse kerkelijke kringen wordt huwelijkstoerusting gegeven en enkele collega-vrijwilligers attendeerden ons op de Marriage Course als een christelijke toerusting. De Marriage Course, een van origine Engelstalige toerusting, gaat echter niet uit van reformatorische principes. Toen groeide bij ons het idee om iets dergelijks op te zetten voor de eigen gezindte en zijn we het werkboek voor de huwelijkstoerusting gaan ontwikkelen.
Toen dit werkboek bijna klaar was hebben we contact opgenomen met onze predikant. Hij heeft ons erg gestimuleerd en met steun van de kerkenraad is de toerusting in de gemeente Barneveld gestart. Inmiddels is de toerusting in de achterliggende winterperiode voor het derde jaar gegeven.
De huwelijkstoerusting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad. De leiding van de avonden is in handen van één van de begeleidende echtparen van Paradijsbloem. In Barneveld verzorgt één van de ouderlingen de avond over de huisgodsdienst.

Vanuit welke uitgangspunten en visie wordt er gewerkt en welke materialen worden er gebruikt?
Paradijsbloem hanteert een aantal uitgangspunten.
Het eerste is dat het huwelijk een goddelijke instelling is. Volgens het huwelijksformulier is ‘de eerste oorzaak van het huwelijk dat de een de ander trouwelijk helpe en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren’. Bij de huwelijkssluiting heeft het echtpaar aan elkaar trouw en liefde beloofd.
Het tweede uitgangspunt is dat het huwelijk in het paradijs is ingesteld (het huwelijk wordt wel een overgebleven bloem uit het paradijs genoemd), maar dat alle huwelijken buiten het paradijs worden gesloten.
Dat betekent dat we door de zondeval van nature egoïstisch zijn, gericht op onszelf. Alle ingrediënten voor disharmonie zijn daarmee aanwezig in ons huwelijk. Een harmonieus huwelijk is dan ook een bijzondere zegen en een goed huwelijk is de beste basis voor een stabiel gezins- en opvoedingsklimaat voor kinderen.
Het derde uitgangspunt is heel praktisch: Bij ‘Paradijsbloem’ staat het individuele echtpaar centraal.
De kern van de methode is het al genoemde werkboek.
Echtparen gaan aan de hand van vragen met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen. Het werkboek ‘zet aan het werk’: Samen praten, daar gaat het om.
Bij de methode hoort dat er privacy is voor het individuele echtpaar. Er wordt voor voldoende ruimte gezorgd zodat man en vrouw vrijuit samen kunnen spreken. Er wordt niet gestuurd op groepsgesprekken.
De leiding van de avonden is in handen van een ervaren echtpaar, man en vrouw. Hier is bewust voor gekozen zodat mannen én vrouwen zich gemakkelijk kunnen uiten en vragen kunnen stellen.

Voor wie is deze toerusting aan te raden en waarom?
De huwelijkstoerusting is voor ieder echtpaar aan te raden. De ervaring leert dat echtparen in de waan van alledag en de drukte van een gezin vaak de tijd niet kunnen vinden om met elkaar te spreken over hun relatie.
Hier ontstaat de kiem voor uit elkaar groeien. Het is een misverstand dat het voor echtparen met problemen is. Ieder echtpaar kan op deze wijze in elkaar en in hun relatie investeren. Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers het als erg verdiepend en verrijkend hebben ervaren.
Echtparen met een druk gezin die deze toerusting volgen zijn bovendien een aantal avonden ontspannen met elkaar uit!

Krijgen mensen een uitnodiging of is er een algemene oproep?
Het eerste jaar is in Barneveld een grote groep pasgetrouwde stellen aangeschreven door de kerkenraad.
Hieruit ontstond spontaan de eerste groep deelnemers. Het is nu de gewoonte dat via het kerkblad en de huwelijksgesprekken wordt aangegeven dat de huwelijkstoerusting gegeven wordt en zo ontstaan de groepen.

Hoe gaat het in zijn werk? Hoeveel avonden wordt de toerusting gegeven en wat is de invulling van de avond?
De toerusting omvat 5 à 6 avonden. Op deze avonden worden de verschillende onderwerpen behandeld door een korte inleiding. Een groot deel van de avond zijn man en vrouw samen in gesprek.
De onderwerpen betreffen:
a. Het huwelijksformulier
b. 5 talen van de liefde
c. Communicatie
d. Omgaan met conflicten
e. Bagage
f. Verschillen tussen man en vrouw
g. Seksualiteit
h. Huisgodsdienst

Is er veel belangstelling voor en hoe ervaren mensen de toerusting over het algemeen?
Wij hebben nu een aantal groepen deelnemende echtparen gehad en uit de evaluaties blijkt dat allen dit initiatief en de deelname bijzonder positief waarderen (zie kaders). Het blijkt bovendien dat het werkboek erg praktisch is en geschikt is voor alle opleidingsniveaus.

Wat raadt u kerkenraden aan die dit in hun eigen gemeente willen gaan organiseren?
De huwelijkstoerusting is eenvoudig in een iedere gemeente uit te voeren. Wellicht kunnen een aantal (kleinere) gemeenten regionaal samenwerken.
De methode is gemakkelijk overdraagbaar gemaakt.
Paradijsbloem heeft een opleidingsmodule ontwikkeld voor begeleidende echtparen. Van een kerkenraad wordt verwacht dat zij een echtpaar (of enkele echtparen) kiest om de begeleiding in hun gemeente op zich te nemen. Paradijsbloem kan zorgen voor de opleiding, ondersteuning en vraagbaak.
Op deze wijze kan het in de vorm van vrijwilligerswerk worden aangepakt, voor en door de eigen gemeenteleden. Dat geeft een extra onderlinge band en heeft bovendien een financieel voordeel.

Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan allerlei gespreksgroepen en therapieën, wat is daar volgens u de oorzaak van?
Het christelijke huwelijk staat in de branding. Het lijkt wel of er steeds meer op het huwelijk en gezin afkomt.
Denk aan de nieuwe media, de gehaaste maatschappij, secularisatie, ouders die beiden werken, hogere eisen aan opleiding, enzovoort. De tijd en de rust gaat in het gezin ontbreken en het wordt steeds complexer om kinderen op te voeden zoals Gods Woord dat van ons eist. Ook als ouders gaan we ongemerkt mee in deze ontwikkelingen.
De relatieproblemen nemen hierdoor toe en komen steeds meer openbaar. In onze gezindte zien we ook steeds meer echtscheidingen. De noodzaak van huwelijkstoerusting komt schrijnend aan het licht.
We zien onze huwelijkstoerusting vooral als een preventief instrument om als echtpaar in staat te zijn zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Dan is correctie nog mogelijk. Er is niemand getrouwd met de bedoeling om te gaan scheiden, toch?

Heeft u in de achterliggende tijd een mooie ervaring opgedaan die u met ons wil delen?
Allereerst horen we steeds van deelnemers terug dat ze de toerusting erg positief ervaren. Dat vinden we waardevol en stimulerend.
Een bijzonder moment voor ons was toen wij medio 2013 met steun van het Deputaatschap Huwelijksvraagstukken een voorlichtingsavond konden organiseren voor een groep kerkenraden. Daarna hebben we de eerste echtparen mogen opleiden die door hun kerkenraad gevraagd zijn dit in de eigen gemeente te organiseren. In die gemeente heeft inmiddels ook een eerste groep echtparen de toerusting gevolgd.

Wat wilt u de echtparen meegeven die dit artikel lezen?
Een goed huwelijk is een bijzonder voorrecht. Het is echt je verantwoordelijkheid om aan je huwelijk te werken: liefhebben is een werkwoord. Wees zuinig op je huwelijk en investeer erin. Dat begint met het vrijhouden (of vrijmaken) van tijd. Tijd voor het gezin, tijd voor elkaar, tijd voor huisgodsdienst.
Besef dat het huwelijk geen stand houdt in eigen kracht. Ook hier geldt: bidt en werkt.
Vraag aan de kerkenraad of ze ook in jullie gemeente deze toerusting gaan geven. En als de kerkenraad dit initiatief neemt, meldt je dan aan als deelnemers.

Website: www.paradijsbloem.nl. Team Paradijsbloem: Rinus en Henriette Jansen, Gijsbert en Hannie de Jong


Jan en Jenneke* over ‘Paradijsbloem’

“Vorig jaar hebben wij de huwelijkstoerusting gevolgd. Wij vonden dit heel waardevol. Met name het samen in gesprek gaan op de avonden zelf en thuis als voorbereiding. Onzes inziens heeft het vooral meerwaarde als je een aantal jaar getrouwd bent. In de verkeringstijd praat je ook over het huwelijk. Maar na een aantal jaar kun je nu vanuit de praktijk nadenken over je huwelijk. Door naar deze avonden te gaan namen we hier bewust tijd voor. We dachten samen na over het huwelijksformulier, bagage die we meenemen in het huwelijk vanuit ons ouderlijk huis, seksualiteit binnen het huwelijk, verschillen tussen man en vrouw en dergelijke. Elke avond stonden er twee thema’s centraal waarbij het leidinggevende echtpaar eerst wat achtergrondinformatie gaf. Daarna gingen we als echtparen uiteen om samen de vragen hierover te bespreken. Vragen waar we zonder aanleiding anders niet zo snel met elkaar over zouden spreken. Tenslotte was er een gezamenlijke afsluiting en mogelijkheid om vragen te stellen of dingen met elkaar te delen. Dit naar gelang de behoefte van ons als deelnemers. Al met al: Het gaf echt verdieping aan ons huwelijk!”


Hans en Corine* over ‘Paradijsbloem’

Het is zeker zo dat de Heere ook heden ten dage ‘aan een iegelijk zijn huisvrouw als met Zijn hand toebrengt’. Dit wil echter niet zeggen dat daarom alles binnen het huwelijk vlekkeloos verloopt, want vanwege de zondeval zijn we allerhande kruis en druk onderworpen. Daarom moet aan elk huwelijk gewerkt worden; elke dag weer. Wij hebben de huwelijkstoerusting gevolgd en hebben dit als zeer nuttig ervaren. Je bent een aantal avonden echt samen bezig en aan de hand van een werkboek worden zinvolle onderwerpen belicht en besproken. Samen praat je over onderwerpen die anders misschien niet zo snel besproken worden en samen vorm je hierin een mening of conclusie, wat erg verhelderend kan zijn. Het geeft ook inzicht hoe je beter met elkaar om te kunt gaan en elkaars verschillen kunt begrijpen. Ook het onderwerp huisgodsdienst wordt goed behandeld en er wordt praktische informatie en handvatten en bagage gegeven. Dit geldt overigens ook voor de andere onderwerpen. Wij hebben een opgroeiend gezin met 5 kinderen in de leeftijd van 1-9 jaar en kunnen de huwelijkstoerusting van harte aanbevelen. Eigenlijk zouden alle jonge ouders dit moeten volgen.


Leendert en Klazina* over ‘Paradijsbloem’.

‘Eerst waren we nog wat terughoudend ten opzichte van de huwelijkstoerusting, maar toen onze predikant vanaf de kansel de avonden stimuleerde, hebben we ons aangemeld. De avonden zijn professioneel ingevuld, erg interessant en leerzaam voor iedereen. De naam ‘Paradijsbloem’ zegt eigenlijk al genoeg: de waardevolle betekenis van het huwelijk op grond van de Bijbel. Op de avonden zelf is er genoeg tijd en privacy om samen over de onderwerpen na te denken en er over te praten. De bewustwording van de onderwerpen werkt heel verdiepend tot verrijking van je relatie. Er zijn zoveel verschillen tussen man en vrouw. Als je alleen al kijkt hoe je op elkaar reageert en hoe je over dingen nadenkt. De bewustwording daarvan is dat je niet alleen denkt ‘ik hou van mijn man/ vrouw’, maar ook dat je het uitspreekt naar de ander. In de avonden krijg je praktische tips die je zelf kan toepassen, ook bijvoorbeeld over huisgodsdienst. Wij raden het iedereen aan, zowel kort als langer getrouwd.’


* De namen van de deelnemers zijn gefingeerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 2014

Criterium | 32 Pagina's

In gesprek met… Gijsbert en Hannie de Jong

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 2014

Criterium | 32 Pagina's

PDF Bekijken