Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wondering the World

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wondering the World

Een natuur- en techniekmethode voor het christelijk basisonderwijs

5 minuten leestijd

Met ingang van dit cursusjaar wordt er op ongeveer 45 reformatorische en protestant christelijke scholen in de groepen 5 en 6 gewerkt met de nieuwe, christelijke natuur- en techniekmethode Wondering the World. Op dit moment is de methode nog in ontwikkeling. In mei komen de materialen voor groep 7 beschikbaar, terwijl voor begin 2017 de oplevering van groep 8 gepland staat. Op deze pagina's treft u een impressie van de methode.

In deze methode doet men zoveel mogelijk recht aan kinderen, door vooral waarnemen en ervaren te benadrukken. Leren door ervaring! Als voorbeeld nemen we het thema ‘Aan zee’, voor groep 5.

In het leerlingenboek komen flora en nog meer fauna aan bod. Prachtige sprekende illustraties met heldere begrijpelijke tekst nodigen uit tot ontdekken en leren. Het leerdagboek sluit hier op aan: zwart-wit tekeningen en foto's met diverse opdrachten brengen de zee tot leven. Activiteiten die gedaan kunnen worden zijn: verzamelen (schelpen, vogelveren), onderzoeken, ordenen en het maken van een spel. Aan het eind van het hoofdstuk staat een overzicht: ‘Wat je moet weten!’

Vervolgens kijken we naar thema ‘een sterk verhaal; het skelet’ voor groep 6. Heel veel namen en zaken worden in woord en beeld ter sprake gebracht. Kinderen ontdekken dat hun lichaam wonderlijk (!) gemaakt is. Begrippen als ‘prothese en calcium’ worden helder omschreven. Hoewel vanuit Genesis 2 aandacht wordt besteed aan de schepping van de mens, was een korte heenwijzing naar Ps.139 waardevol geweest. Dit geeft de verwondering nog meer verdieping. Ik hoop dat de leerkracht hierop wijst.

Het leerdagboek bij ‘het skelet’ biedt activiteiten als onderzoeken, knutselen, weten, uitdenken, samenvatten, tekenen, ontwerpen, ordenen. De auteurs hebben veel leerzame en diverse werkvormen bedacht. Door gebruik te maken van het leerlingenboek en leerdagboek (verwerking) kruipen de kinderen als het ware door het skelet heen!

Een ander onderwerp uit groep 5 is ‘Slim en sterk’. Het gaat over hefbomen en katrollen. Echte techniek en technici komen we in deze maatschappij tekort. Door deze lessen neemt de motivatie voor techniek ongetwijfeld toe. We citeren uit de algemene handleiding: ‘Bij oudere leerlingen wordt het waarnemen en ervaren uitgebreid met onderzoeken, denken, begrijpen, verklaren en ontwerpen’. Dit is inderdaad het geval. Het niveau is best pittig; in ieder geval wordt sterk de nieuwsgierigheid en verwondering gewekt, mede afhankelijk van het enthousiasme van de leerkracht.

Opbouw en organisatie

We citeren: ‘De onderwerpen die aan de orde komen zijn geordend in zes domeinen: mensen, leefgebieden, dieren, bomen en planten, verschijnselen en techniek. Bij de keuze van de onderwerpen is uiteraard rekening gehouden met de kerndoelen voor ander andere natuur en techniek.

Tegelijk is gekeken welke onderwerpen vanuit christelijk perspectief niet mogen ontbreken. In elk leerjaar komen vijf hoofdstukken aan de orde. In groep 5 betreft het hoofdstukken van vier lesuren, in groep 6 tot en met 8 gaat het steeds om zes lesuren.

De hoofdstukken kunnen worden gegeven in losse lessen van een uur, maar ook in blokuren van twee lesuren of in projectvorm.’


Beknopt onderwerpenoverzicht

Groep 5 Zee, strand en duinen; hefbomen en katrollen; tuinvogels; zintuigen; groeien en bloeien

Groep 6 Torens; natuur in de herfst; menselijk skelet; verschijnselen (licht, geluid, drijven en zinken); sloot en plas

Groep 7 Weidelandschap; vliegen; organen; verschijnselen (elektriciteit, vloeistoffen, gassen); insecten

Groep 8 Bos en heide; weer en klimaat; groei en ontwikkeling; verschijnselen (luchtdruk, kristallen, straling); schepping en evolutie


Materialen

In de les wordt gewerkt uit een mooi vormgegeven leerlingenboek en leerdagboek. Het heeft de leerlingen veel te bieden! Het prachtige fotomateriaal, de aansprekende tekeningen en de heldere teksten maken er een mooi geheel van.

De handleiding spreekt voor zich. Uit de toelichting op de methode blijkt dat de handleiding wordt gebruikt bij de voorbereiding van de les, maar ook als afstandsbediening van het digitale bord. Op deze manier kan beeldmateriaal worden vertoond. De digitale handleiding is volgens de ontwikkelaars een uniek product en in nauw overleg met leerkrachten ontwikkeld.

Ontwikkelaars

De methode wordt ontwikkeld onder leiding van Edu- Sign, een bureau voor onder andere de ontwikkeling van educatieve producten. Er wordt nauw samengewerkt met deskundigen van bijvoorbeeld universiteiten en natuurorganisaties. Binnen een coöperatie wordt samengewerkt met scholen, onder meer om proeflessen in de praktijk uit te proberen. Zelf ben ik inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van bepaalde hoofdstukken.

Principe en beoordeling

Uniek aan Wondering the World is dat de methode geschreven is met als uitgangspunt dat God de Schepper is van hemel en aarde. Men proeft, ziet en leest in deze methode de grootheid, diversiteit en wetmatigheid van het geschapene. Het doel is steeds: met elkaar komen tot verwondering; kennis van en liefde voor de schepping bijbrengen. Wondering the World brengt een grote basiskennis bij. De leerlingen worden bewust gemaakt dat de aarde niet van de mens, maar van de Heere is. Zeker in deze tijd van materialisme geldt de opdracht de aarde te bouwen en te bewaren. Rentmeesterschap, eten en gegeten worden, milieuvervuiling, het grenzeloos ‘knutselen’ aan het leven zijn thema's die aan de orde komen. Mooie en minder mooie kanten van het bestaan passeren. Het zou waardevol zijn als er in de leerlingenboeken zou worden verwezen naar de Heilige Schrift of een citaat uit een andere principiële bron. In het hoofdstuk over het licht in groep 6 staan Genesis 1:3 en een gedicht van Ida Gerhardt afgedrukt. Maar ook het prachtige hoofdstuk uit groep 5 over het oor en het oog, leent zich uitstekend voor een verwijzing, bijvoorbeeld naar Psalm 94:9 (onberijmd) Volgens de ontwikkelaars wordt er in de handleiding wel regelmatig naar Bijbelgedeelten verwezen die ook met de kinderen worden besproken. Het was mooi geweest als de vertrouwde Statenvertaling was gebruikt. Geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de Herziene Statenvertaling.

Aanbeveling: Na bestudering van alle materialen van groep 5 en 6 kom ik tot de conclusie dat we als christelijke of reformatorische basisschool niet om deze frisse, inhoudelijk sterke en principiële methode heen kunnen.

Op de website van de methode www.wonderingtheworld. eu is meer informatie te vinden. Ook kan een zichtzending en toegang tot de digitale handleiding worden aangevraagd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 2016

Criterium | 36 Pagina's

Wondering the World

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 2016

Criterium | 36 Pagina's

PDF Bekijken