Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Chr. Kweekschool te Krabbendijke

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Chr. Kweekschool te Krabbendijke

4 minuten leestijd

Op mijn schrijftafel komt van tijd tot tijd ook , , de Driestar", het huisorgaan van de Chr. Kweekschool op Ger. Grondslag te Krabbendijke. Met intense belangstelling neemt uw rondkijker nota van hetgeen in en rondom deze Kweekschool gaande is: de opleiding van de toekomstige opvoeders van onze jeugd interesseert hem zeer. Er is zeer veel aan gelegen hoe onze toekomstige Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen worden gevormd; om later door te kunnen geven aan onze jeugd, moet eerst worden , , in-genomen", en op dat „innemen" komt het nu zo zeer aan. Wie kennis neemt van hetgeen steeds in „De Driestar" voorkomt en wie de brochure-reeks leest van de Stichting van bijzondere noden voor studerenden aan deze school, zal er van overtuigd zijn, dat de grondslag die gelegd wordt is gebaseerd op de zuiverheid van Gods Woord en de onvervalste belijdenis-geschriften onzer Vaderen. Daar komt het op aan. Geen wonder dan ook, dat ouders, die hun jongen of meisje voor het Chr. Onderwijs hebben bestemd en die het wel menen met hun kind, de Kweekschool te Krabbendijke prefereren, om ze daar hun opleiding te laten genieten.

RONDKIJK

De Kweekschool ving het cursusjaar aan met niet minder dan 127 leerlingen. Sommigen komen heel ver uit het land, soms wel uit de Noordelijke provincies. Er zijn twee internaten, een voor de jongens en een voor de meisjes, die helaas te klein blijken te zijn. Eikunnen in totaal 66 leerlingen worden geborgen en waar het aantal nu boven de 100 liep, moesten meerderen in particuliere kosthuizen worden ondergebracht. Dat dit de directeur, de heer P. Kuyt voor moeilijke problemen stelt, valt te begrijpen. Er rust toch al zulk een grote verantwoordelijkheid op hem en zijn medewerkers en het komt ons voor dat het toezicht op de leerlingen in de kosthuizen moeilijker is dan in de internaten. We vragen ons wel eens af, hoe is het mogelijk, dat het alles nog voor elkaar is te brengen. Dit klemt te meer, daar er geweldige kosten aan dit onderwijs zijn verbonden, daar deze Kweekschool geheel uit eigen middelen moet worden gedreven. In enkele jaren tijd9 is deze school zó gegroeid, dat er elk jaar, zolang zij niet gesubsidieerd wordt door het Rijk, veel, zeer veel geld nodig is. Evenwel, hoe moeilijk ook, kennelijk rust er zegen; op, en de Heere heeft het ernstig pogen tot hiertoe niet beschaamd. Er zijn gelukkig duizenden vrienden in het land, die èn de kweekschool èn de internaten door geldelijke bijdragen steunen. Donaties, lidmaatschap, abonnementen op de brochure-reeks, particulieren giften enz. brengen gelukkig veel geld binnen. De finantiële nood wordt zelfs door de jonge studenten aangevoeld, zij offeren telkens een gedeelte van hun vacantie op, om alom in het land, in de omgeving van hun woonplaatsen, gelden in te zamelen. Deze zomer bracht de inzameling ruim ƒ 4000.— op. Met deze en andere middelen kan het zegenrijke werk voortgang hebben.

Aan de erkenning van ^ de kweekschool wordt hard gewerkt. In de laatst uitgegeven „Driestar" lazen we, dat het Bestuur met de Minister van Onderwijs hierover een conferentie had te Goes, waarbij het college van Ged. Staten van Zeeland met de commissaris der Koningin voorop, stre-den voor de erkenning van de school. Aan deze erkenning zit vast, dat in het vervolg zelf examens kunnen worden afgenomen en men ook geen last meer zal hebben van weigering tot het verlenen van uitstel van militaire dienst en ook aan enkele jongelui door het Rijk studiebeurzen zullen kunnen worden verleend. Bovendien zou dan de Rijks-subsidie in uitzicht komen.

De minister heeft het Bestuur toegezegd, dat de kweekschool zal erkend worden, zodra dit mogelijk is. Daarmee zullen echter lang niet alle moeilijkheden voorbij zijn. Er komen in de nieuwe kweekschool bepaalde voorschriften, o.m. dat twee-derde van de Ieraren niet een acte L.O., maar een Middelbare acte moeten bezitten. Het Bestuur zal dan voor het vraagstuk komen» of er wel voldoende beginselvaste leerkrachten kunnen worden gevonden. Men zal het principe niet opofferen terwille van finantiële voordelen. De ontwikkeling van een en antfer moet worden afgewerkt, later komen we er dan nog eens op terug.

Het is een groot voorrecht dat de moeilijkheden die er tot heden waren, overwonnen konden worden. De Heere moge Zijn zegen verder aan deze kweekschool verbinden en naast de finantiële steun die dankbaar wordt aanvaard, moge er veel gebed zijn, voor leraren en leerlingen beide.

Onze verenigingen doen goed, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, een abonnement te nemen op de brochure-reeks „Koop de Waarheid en verkoop ze niet." Voor de geringe kosten van zes gulden per jaar ontvangt men een schat van lectuur, die zeer goed te gebruiken is bij het maken van inleidingen. Mem draagt daarmee tevens een steentje bij voor de arme studenten, die niet in staat zijn alle kosten voor hun studie te betalen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1952

Daniel | 12 Pagina's

De Chr. Kweekschool te Krabbendijke

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1952

Daniel | 12 Pagina's

PDF Bekijken