Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE PROFEET JONA.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE PROFEET JONA.

5 minuten leestijd

1. Zijn eerste opdracht om naar Ninevé te gaan.

2. Zijn vernieuwde opdracht.

3. De lering uit deze geschiedenis

Door velen wordt de geschiedenis van Jona een sprookje genoemd.

Er zijn inmmers zoveel wonderlijke gebeurtenissen daarin vermeld.

Hoe kan iemand door een vis worden ingeslokt, drie dagen in de buik vertoeven en dan levend op het droge worden gespuwd?

Hoe kan in korte tijd een boom uit de grond verrijzen en even later weer verdorren?

We mogen niet vergeten, dat God almachtig is, dat de natuur Hem onderworpen is, dat Hij met mensen, dieren en planten kan doen wat Hij wil.

Wij geloven in de onfeilbaarheid van Gods Woord.

Jona leefde in de tijd van Jerobeam II, Koning van Israël.

Hij was afkomstig van Gath-Hefer, een stad in Galilea, in de stam van Zebulon.

Jona ontving door Goddelijke openbaring opdracht naar Ninevé te gaan en haar het oordeel Gods aan te zeggen.

Volgens Gen. 10 : 11 was Nimrod de stichter van deze stad, die groter was dan Babyion.

Drie dagen waren er nodig om deze stad rond te trekken.

Ninevé had de maat der boosheid vol gemaakt.

Naar die stad moest Jona gaan om haar goddeloosheid bekend te maken en de inwoners op te wekken tot bekering.

Dit was voor een Israëliet geen gemakkelijke taak om te midden van een heidense bevolking Gods oordelen aan te zeggen.

Jona ging op reis, maar niet naar Ninevé, wel naar Tarsis.

Te Joppe aan de Middellandse Zee vond hij een schip dat naar Tarsis ging.

Hij betaalde de vracht en meende God te kunnen ontlopen.

Evenwel, de Heere kwam hem tegen en wierp een grote wind op de zee, zodat het schip dreigde te vergaan.

Terwijl de scheepslieden in hun angst hun goden aanriepen, lag Jona rustig te slapen.

De kapitein riep hem wakker en wekte hem op ook zijn God aan te roepen en om redding te smeken.

Toen al dat bidden te vergeefs was meenden de schepelingen dat de wraak Gods hen vervolgde ter oorzake van een misdaad door een der opvarenden gepleegd.

Het lot moest beslissen, wie dat zou zijn.

Dat lot viel op Jona.

Nu informeerden zij naar zijn afkomst.

Jona vertelde hun, wie hij was en wat hij gedaan had.

Er bleef tenslotte geen andere weg open dan hem in zee te werpen.

Zo erkende hij de dood verdiend te hebben en dat de toorn Gods alleen door zijn dood gestild kon worden.

Toen de storm bedaarde brachten een offer en beloofden geloften. de schepelingen

Jona werd door een walvis opgeslokt volgens Matth. 12 : 40.

Het woord wal heeft de betekenis van groot. Het wonder zit dan ook niet zozeer in het inslokken van de vis, als wel dat Jona drie dagen en drie nachten levend doorbracht en toen op het droge werd gespuwd.

In de buik van de vis bad Jona een gebed, waarin hij zijn God dankt, dat Hij hem uit de diepte der zee gered heeft en hij gelooft dat de Heere hem verder redden zal.

Nadat Jona door de Heere gered was, werd zijn opdracht vernieuwd om naar Ninevé te gaan.

Nu verzet zich de profeet niet langer.

Hij gaat naar de wereldstad en zegt de Ninevieten aan, dat na veertig dagen de stad zou verwoest worden.

Met ontroering horen de inwoners der stad deze boetprediking aan.

Jona's woorden maken indruk en hoewel ze niet in God geloven, geloven ze wel aan God.

De koning zelf gaf daartoe het voorbeeld. Hij gordde een zak om zijn lendenen en zat neder in de as.

Zo deed ook het volk.

De koning gaf bevel om de zonde te laten en te vasten.

De bekering der Ninevieten' was slechts uitwendig en niet een gevolg van hartvernieuwende genade.

Toch zou Ninevé niet verwoest worden.

Gods lankmoedigheid stelde het vonnis uit. Volgens de profeet Nahum is Ninevé ongeveer honderdzeventig jaar later verwoest.

Als er sprake is dat het de Heere berouwde, moeten we dit verstaan niet als menselijk, maar als Goddelijk berouw.

Dat berouw heeft God geweten en gewild.

Dit is geen verandering in Zijn Wezen, maar in Zijn werk.

Het wordt in menselijke bewoordingen uitgedrukt.

Het verdroot Jona, dat het gedreigde oordeel niet werd uitgevoerd.

Hij had de stad verlaten om vanaf een beschut plekje te zien wat er van de stad worden zou.

Toen er niets gebeurde, werd hij toornig.

Misschien zag Jona in Ninevé een vijand van zijn volk en dat Israël er voordeel van zou hebben als Ninevé onderging.

Op treffende wijze toont de Heere hem de onbillijkheid van zijn toorn.

Hij liet snel een wonderboom groeien om de profeet te beschutten.

Jona verblijdde zich over die boom.

Maar ook even snel liet God die boom verdorren, zodat Jona amechtig geworden, begeerde te sterven.

Maar nu krijgt hij een diepe les.

Jona wil de wonderboom sparen, waaraan hij niet heeft gearbeid.

Is het dan te verwonderen, dat de Heere Ninevé spaarde, een stad waarin meer dan honderd twintig duizend mensen waren, die geen onderscheid wisten tussen hun rechter-en linkerhand?

Kinderen dus, die ook zouden moeten omkomen.

De grondgedachte is, dat God ook Zijn barmhartigheid wil bewijzen aan heidenen, als zij zich bekeren.

De Heere toonde hier, ook de God der heidenen te willen zijn.

Voorts is Jona een type van Christus. De meerdere Jona heeft door Zijn sterven de storm van Gods toorn gestild voor al Zijn volk.

De Ninevieten worden voor de Joden en voor de Christenen tot een beschamend voorbeeld gesteld.

(Matth. 12 : 41.)

Ds A. DE BLOIS

V r a gie n; 1. Als men spot, dat door de keel van een walvis slechts een haring kan, hoe bestrijden we dan die

spot? 2. Wat is het verschil tussen uitwendige en inwendige bekering?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1952

Daniel | 12 Pagina's

DE PROFEET JONA.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1952

Daniel | 12 Pagina's

PDF Bekijken