Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Persoon des Middelaars

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Persoon des Middelaars

5 minuten leestijd

(Slot)

Het Koningschap van Christus

De voorzegging van het Koningschap van Christus vinden wc in Gen. 49 : 10, Psalm 2, Zach. 14 : 9, Jes. 11 : 1-3, Hosea 3 : 5. De voorbeelden zijn ons gegeven in David, Ezechiël, Salomo, Jes. 30 : 9, Hosea 3 : 5, Ezech. 34 : 24, Matth. 12 : 42, Lucas 11 : 31.

Als Koning draagt Christus de volgende eretitels: oofd Ef. 5 : 32; Overste Leidsman Hebr. 2 : 10; Vorst des Vredes Jes. 9 : 6—7, Vorst des Levens Hand. 3 : 15, Heere der Heerlijkheid 1 Cor. 2 : 18, Heere der Heere Openb. 19 : 16, Koning der Koningen. Van Zijn Koninklijke bediening getuigde Christus voor Pilatus. Hij heeft als Koning een eigen Rijk Joh. 18 : 36, Ef. 1 : 20-22. Dat is Hem overgegeven. Als Koning heeft Hij macht over alle schepselen Ef. 1 : 19—23, Openb. 17 : 14.

Hij zal de vijanden ten onder brengen Ps. 110 : 1, Hebr. 1 : 6, 1 Cor. 15 : 27.

Zijn Koningschap is in 't bijzonder ten goede der uitverkorenen tot hun verlossing, bescherming en eeuwige verheerlijking Lucas 19 : 12-15, Ps. 2 : 8: is van Mij, enz. Rome verloochent Hem en draagt Zijn macht over aan Petrus. Rome beweert, dat Petrus bisschop van Rome is geweest en dat zijn macht overgegeven is op de paus. Wellicht is Petrus nooit in Rome geweest en bovendien zijn de pausen nooit zijn opvolger. Petrus wijst zelf alle verheerlijking boven andere af, zeggende, dat hij een medeouderling is 1 Petr. 5 : 1—3.

Aan hem is geen bijzondere macht opgedragen boven anderen volgens Matth. 16. Christus is de Petra op wien de Gemeente is gebouwd.

Christus oefent Zijn Koningschap in de wereld. Van eeuwigheid is Hij tot Koning gezalfd Ps. 2 en heeft Zich in de staat Zijner vernedering op aarde als Koning betoond, overwinnende de satan in de woestijn Matth. 4 : 11-27, 29 : 19 —20. Hij is de geboren Koning Matth. 2 : 2, Joh. 18 : 37, Jes. 9 : 65.

Hij is Koning in heerlijkheid Matth. 25 : 1. De onderdanen zijn de uitverkorenen. De wetten zijn rechtvaardig, heilig en goed Rom. 7 : 12. Christus is de Wetgever, Hij schrijft ze in hun harten in Hebr. 8 : 10. De voorrechten zijn zaligheid, vrede en rust Micha 4 : 4, Rom. 14 : 17. Als Koning onderhoudt Hij, laat toe, beteugeld, beschermt en wreekt.

Hij werkt een eeuwige verlossing en heeft als Koning alle macht, en is onafhankelijk. Hij is eeuwig, Zelfstandig Koning. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld (Moeder, zonen Zebedeüs.)

Zijn Koninkrijk is geestelijk Joh. 18 : 36. Zelfs na Zijn opstanding aanvaardde Hij geen aardse macht. Rome wil Christus een aardse macht toekennen, om deze te doen overgaan op de paus, dewijl Hem de troon van David beloofd is 2 Sam. 7 : 12, Lucas 1 : 32. Deze beloften zien echter op Zijn geestelijke heerschappij. Christus had niets, waar Hij 't hoofd op nederleggen kon.

En zeker geen pauselijke, aardse heerlijkheid. Hij is niet gekomen om gediend te worden Matth. 20 : 28.

Hij is geestelijk Koning. Hij zal in eeuwigheid Koning zijn. In de volmaakte staat zal geen verlossing meer nodig zijn, maar wel als Koning zal Hij eeuwig ere van de Zijnen ontvangen Dan. 7 : 27, Lucas 1 : 33, Openb. 11 : 15.

De Soc. ontkennen dit, en beroepen zich op 1 Cor. 15 : 24.

Doch in de tekst wordt juist gezien op de triumferende Middelaar, die Zijn Kerk de Vader overgeven zal.

Die regering van Christus zal een regering zijn tot aan Zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden.

Die regering zal geen 2e periode kennen, gelijk gesteld wordt door de Chiliasten, in een duizend jarig rijk. Hierop wijst de Schrift, als Hij zegt, dat we zijn in het laatste der dagen. Wij verwerpen de drie hoofdstellingen der Chiliasten n.1.

1. Christus' persoonlijke komst op aarde.

2. De opstanding te voren der martelaren. 3. De regering van Christus vanuit Jeruzalem.

Gods Woord leert:1. Dat Christus niet ten 2e male wederom op aarde komt. 2. Er is maar één opstanding der doden. 3. Christus' Koninkrijk is niet van deze wereld. Alstedius, leerling van Piscator, stelde het begin van het 1000-jarig rijk in 1694. De Heiligen der eerste opstanding zouden op cle aarde komen en daar blijven en de regering van Christus zou gevestigd worden te Jeruzalem.

Met kracht hebben zich de Gereformeerden daartegen verzet, zij kenden geen andere wederkomst van Christus dan ééns op cle wolken.

Géén opstanding der doden dan in de dag des oordeels en géén ander als het geestelijk en hemels Koninkrijk van Christus.

De heerlijkheid van het Koninkrijk zal zijn in de hemel, waar Christus Zijn volk plaats bereid heeft in het huis Zijns Vaders.

De Heilige Schrift stelt duidelijk het laatste der dagen voor als zwaar en donker. Geestelijk naar Lucas 18 : 8 en tijdelijk 2 Tim. 3 : 1-5.

Gods Woord spreekt van de strijdende Kerk op aarde Job 7 : 1, 2 Tim. 4 : 7-8 en eens zal Christus de Anti-Christ teniet doen door de Geest Zijns monds 2 Thess. 2 : 8.

Het Koninkrijk is niet van deze wereld en zal eens in eeuwigheid triumferen.

Ds. A. Verhagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 1958

Daniel | 8 Pagina's

De Persoon des Middelaars

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 1958

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken