Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Golgotha

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Golgotha

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Golgotha, daar vertoeven in de lijdensweken de gedachten van miljoenen Christenen.

Wie thans in Jeruzalem vraagt naar Golgotha, wordt gebracht in een grote, ietwat rommelige kerk, en daar wijst men hem Golgotha aan. Maar die plaats ligt binnen de muren, terwijl de plaats, waar de Heere Jezus gekruisigd werd, buiten de stad lag.

Dat komt, omdat de loop van de noordelijke muur van Jeruzalem toen heel anders was en als wij de Bijbelse aanwijzingen nagaan, kunnen wij inderdaad vinden, waar men Golgotha moet zoeken.

De naam is afgeleid van het Aramese Golgotha dat „schedel" betekent. Vermoedelijk was het dus een kale rotswelving, die de vorm had van een schedel. Het was een kleine, rotsachtige verhevenheid, die maar enkele meters uitstak boven de omgeving. Terwille van de vorm van die rotsbuit had het volk daaraan de schilderachtige naam gegeven van Schedel, in het Aramees Golgotha, of bij de Latijn sprekenden Calvaria.

In Joh. 19 wordt meegedeeld, dat de plaats der kruisiging dicht bij de stad was. Zoals boven reeds werd opgemerkt, heeft Jezus buiten de poort geleden. (Hebr. 13). Dat was ook in overeenstemming met de Joodse wet (Lev. 23).

Ook was het een plaats, waar veel volk voorbij kwam. Dus vlak bij of langs een weg, want „zij die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden." Daarom konden ook vele Joden gemakkelijk het opschrift lezen. Het was dus een open plek, hoog genoeg om uit de omgeving goed zichtbaar te zijn, want de vrouwen waren „van verre aanschouwende."

Dat moet aan de noordzijde van de stad geweest zijn. Van belang is n.l. de mededeling: „En er was in de plaats, waar Hij gekruisigd was, een hof, en in de hof een nieuw graf, in welke nog nooit

iemand gelegd was geweest." (Joh. 19 : 41.) Nu was er aan de noordzijde van de stad de Tuinpoort (Genath), welke naam in deze ook al sprekend is. Het was onmogelijk, dat er aan de zuidzijde van Jeruzalem tuinen zouden zijn. Want daar was het onreine Hinnomdal met vuilnis en stadsafval, een plaats, die de aanleg van tuinen uitsloot. Ten oosten en ten westen van Jeruzalem lagen diepe dalen; daar konden geen tuinen zijn. Zo vinden wij dus de mogelijkheid van een tuincomplex aan de noordzijde van de stad.

In de loop der eeuwen heeft Jeruzalem zich naar het noorden uitgebreid, waardoor er achtereenvolgens drie muren zijn gebouwd.

De eerste muur begon bij de tegenwoordige Citadel tot aan het Tempelhuis; deze muur was er in de tijd van Salomo. De tweede muur was er van ongeveer 700 v. Chr. tot in het midden van de eerste eeuw van onze jaartelling.

Herodes Agrippa I bouwde hierna een nog wijdere derde muur. (Men zie een plattegrond.)

De tweede muur was de stadsmuur in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde. Aan de loop van deze muur hangt het nu af, of de sinds keizer Constantijn aangewezen plaats van Golgotha de juiste is of niet.

Welnu, volgens Flavius Josefus begon die tweede muur bij de Tuinenpoort. En die poort Genath moet men denken ter plaatse, waar in een oudere periode de Efraïmpoort wordt genoemd. Men noemde die later de Tuinenpoort, omdat zij toegang gaf tot het gebied, waar de Joden tuinen hadden en frisse lucht zochten na de warme dag in de bedompte ruimte van de ommuurde stad. En als daar dan de tweede muur begon, lag inderdaad de plaats van Golgotha buiten de stad. Gelijk het nu binnen Jeruzalem is sinds de tijd, dat de derde muur werd gebouwd.

Bovendien pleit ook het oudheidkundig onderzoek ervoor om aan te nemen, dat deze plaats inderdaad echt is.

Generaal Gordon heeft indertijd een heuvel buiten het huidige Jeruzalem aangewezen als het echte Golgotha. Die heuvel heeft ongeveer de vorm van een mensenhoofd en heeft enkele openingen, die met enige fantasie aan oogholten en een mond doen denken. Maar deze opvatting mist elke steun.

Men heeft er een kerk boven gebouwd en in die z.g. „Kerk van het Heilige Graf" is dan inderdaad Golgotha. Het is wel interessant, deze dingen te weten. Maar van oneindig meer waarde zal voor een ieder van ons zijn, niet dat wij weten, waar Golgotha precies ligt, maar of wij deel hebben aan Christus, Die op Golgotha de eeuwige zaligheid verwonen heeft voor al Gods volk. Dat zeker te weten in eigen hart geeft eeuwigheidsvrucht en dan, maar dan ook alleen kunnen wij recht Pasen houden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 1958

Daniel | 8 Pagina's

Golgotha

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 1958

Daniel | 8 Pagina's