Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gesprekken rond de eredienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gesprekken rond de eredienst

6 minuten leestijd

Wij, jongeren

Gesprekken ron „Gedenk de sabbatdag"

„Gaarne zou ik in „Daniël" een antwoord krijgen op dc volgende vraag", schrijft een lezeres. Die vraag gaat wel niet direkt over de eredienst zelf, maar toch wel over de zondag. Daarom willen we er ook op ingaan. De vraag is de volgende:

„Waar is duidelijk in de Bijbel te vinden dat we de Sabbat niet meer moeten in ere houden, maar de 1c dag der week? De 10 geboden zijn nog steeds van kracht, dus ook de Sabbat-viering. De wet van Mozes is door Christus teniet gedaan, maar dc 10 geboden (door Cod Zelf geschreven) blijven toch immers? De Heere heeft immers de Sabbat Zijn dag genoemd in Mare. 2 : 28? Eén en ander klopt niet erg met elkaar, vooral als je elke zondag de 10 geboden hoort lezen.

Ergens is het niet belangrijk, het gaat er maar om hóé je de dag des Heeren doorbrengt. Maar er zijn zoveel andere dingen die veel onbelangrijker zijn en waar verschrikkelijk veel over gediscussieerd wordt, b.v. over al of niet met een hoed op naar de kerk. Zou men dan niet willen ingaan op zo'n belangrijk punt als dit, omdat het hier gaat om een instelling van God? "

Tot zover deze brief. We willen daar zeker dieper op ingaan. Dat kan, juist omdat de lezeres het betrekkelijke van het probleem wel inziet. Bij secten als de Zevende-dags-adventisten is dat wel anders. Die hameren op het houden van de sabbat. Dat is echt sectarisch. Maar de vraag ligt er. Het gaat kort en goed hierom: waar staat in de Bijbel duidelijk, dat we de sabbat niet meer moeten onderhouden, maar de eerste dag der week. Het antwoord moet zijn: dat staat nergens met zoveel woord de eredienst den. Maar laten wc met elkaar eens de Bijbelse gegevens hierover nagaan.

De sabbat in het N.T.

Het staat vast clat de Heere Jezus Zich wel aan dc sabbat heeft gehouden. „Volgens Zijn gewoonte", staat er in Lukas 4, ging Hij op dc sabbat naar de synagoge. Daar ging Hij ook voor. Maar verder was Hij tegen de wettische manier waarop de Farizeeën de sabbat vierden. Ook op de sabbat genas Hij zieken. Merkwaardig genoeg waren dat geen van alle acute gevallen, maar juist chronische zieken: een man met een verdorde hand, een waterzuchtige, een man die al 38 jaar ziek lag, een blindgeborene. Eén van hen gebiedt Hij zelfs zijn bed op te pakken. Volgens het O.T. was dat verboden. In Jeremia 17 b.v. wordt gezegd dat men op de sabbat geen last mocht dragen. Jezus stond dan ook boven de sabbat. (Dat betekent dc tekst: „Zo is dan de Zoon des mensen een Heere, ook van de sabbat"!)

Bij Paulus zien we ongeveer hetzelfde. Op zijn zendingsreizen zocht hij altijd eerst of er een synagoge der Joden was. En daar voerde hij dan steeds op de sabbat het woord. Zo is ook Lydia op een sabbat tot bekering gekomen. In Antiochië vragen heidenen zelfs aan Paulus of hij de volgende sabbat weer wil preken! Maar ook Paulus is fel tegen het wettische. Hij schrijft aan de Colossenzen (hfd. 2), dat niemand hen mag dwingen inzake feestdagen en sabbatten. Hij noemt ze een „schaduw" van voor Christus' komst. Dat is een mooi beeld. Als de zon net opgaat heb je nog lange schaduwen, maar als de zon boven je hoofd staat zijn die schaduwen verdwenen. Zo was het immers ook met de besnijdenis? Bekeerde hei-

tienen hoeven niet besneden te worden, zo beslisten de apostelen op hun synode (Hand. 15). Alleen aan een paar dingen moeten zij zich wel houden, zei men; maar daar wordt de sabbat niet bij genoemd. Zo begint de sabbat in liet N.T. te verdwijnen.

De eerste dag der week

Daarnaast zien we in het N.T. dat de eerste dag der week een speciale plaats gaat innemen. Op die dag is Christus uit de doden opgestaan. Op die heuglijke dag verschijnt Hij aan Zijn discipelen. Op die dag, een week later, verschijnt Hij weer. Blijkbaar zijn de discipelen weer bijeen! Thomas is er nu ook bij. Op die eerste dag der week wordt ook de Heilige Geest uitgestort! (De vijftigste dag viel niet op een sabbat!) Op die eerste dag der week — zo lezen we in Hand. 20 — komt de gemeente van Troas bijeen om brood te breken. Paulus houdt dan zijn bekende lange afscheidspreek. En Johannes op Patmos krijgt op de „dag des Heeren" zijn openbaringen. Dit is géén sabbat geweest, zoals genoemde secten willen, want „Heere" betekent in liet N.T. altijd: Heere Jezus. Het was dus de dag van Zijn opstanding.

Dat wij de sabbat niet meer onderhouden, maar de opstandingsdag vieren ligt dus in de lijn van de Nieuw-Testamentische gemeente!

Ook de oude christelijke kerk heeft evenals de Nieuw-testamentische gemeente de zondag als Dag des Heeren gevierd.

Uitvoerig wordt hierover geschreven door b.v. Justinus de Martelaar (± 165) in zijn Apologie. Zo is door de leiding van de Heilige Geest met zijn Kerk de eerste dag in de plaats van de zevende dag gekomen.

De bekende Synode van Dordrecht (1618-1619) sprak uit, dat het 4e gebod iets ceremonieels (iets Oud-testamentisch dus) en iets moreels, iets blijvends heeft. Ceremonieel in liet 4e gebod is onder meer de 7e dag. Moreel is echter, dat één dag in de week in het bijzonder bestemd zal zijn voor dc dienst des Heeren.

Een dag in Uw huis

Dus als we in de kerk uit de Wet horen voorlezen „gedenk de sabbatdag", dan mogen we aan onze zondag denken. Maar dan zoals de Catechismus doet. „Wat gebiedt God in het 4e gebod? " „Dat ik tot de gemeente Gods naarstig kome!" Daar gaat het om. De vol lei aandacht op de eredienst. Die stempelt de zondag.

Het hoeft ons toch niet zo moeilijk tc vallen om dat in het vierde gebod te horen. Wij breiden in gedachten wel vaker de 10 geboden uit. Wist de lezeres dat de Wet eigenlijk alleen tot dc man gericht was? „Gij zult niet begeren uws naasten.... vrouw"! Er is ook sprake van het beloofde land: „het land dat de Heere uw God u geeft", dus Palestina. Dat geldt toch ook niet meer voor ons? Wat nog voluit geldt, heeft de Heere Jezus ons geleerd: liefde tot God en tot de naaste.

En hier gaat het dan speciaal om liefde tot dc gemeente Gods en tot Zijn Woord. Liefde voor de hele eredienst. En die liefde wil God Zelf werken. Waar? Juist weer in die eredienst. Dan zing je: „Eén dag is in Uw huis mij meer, dan duizend waar ik U ontbeer". Maar de Catechismus zegt er nog iets achter: God wil „dat ik al de dagen mijns levens de Heere door Zijn Geest in mij Iaat werken".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1967

Daniel | 16 Pagina's

Gesprekken rond de eredienst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1967

Daniel | 16 Pagina's

PDF Bekijken