Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE PROFEET HABAKUK (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE PROFEET HABAKUK (2)

4 minuten leestijd

Lezen: abakuk 1 : 6-11.

GODS ANTWOORD AAN HABAKUK.

Habakuk ging er gebukt onder dat hij riep en de Heere hem niet antwoordde. Een God, . Die Zich stil houdt is voor een echte bidder ondragelijk en een God, Die Zich verbergt voor het vernieuwd gemoed een zwaar kruis.

Hahakuk ging er onder gebukt.

Er komt echter antwoord. De Heere laat een ware bidder nooit zonder Het antwoord van God vinden we in de verzen 6-11. antwoord!

We merken als we dit antwoord op Habakuks gebed lezen dat de Heere andere antwoorden geeft op onze gebeden dan wij verwachten. dikwijls

We zullen dan ook in de verdere bespreking merken dat Habakuk totaal verslagen is over dit antwoord Gods.

Eerst is Habakuk ontzet dat de Heere het kwade niet straft en zijn gebeden niet hoort, maar als de Heere antwoordt is wat God zegt nog erger dan Zijn zwijgen en niet antwoorden.

Habakuk wist vrij duidelijk wat de Heere moest antwoorden en handelen. De Heere moest het afvallige Israël kastijden en daarna een grote geestelijke opwekking onder Zijn volk zenden. Dit was volgens Habakuk nodig om de zaak Gods in Israël veilig te stellen.

Maar de Heere zei: Ik zal de Chaldeën verwekken, die een algehele verwoesting van stad en tempel zullen teweegbrengen.

Dat was het laatste dat Habakuk verwacht had dat de Heere zou antwoorden. Dit kon de Heere toch niet menen? Hij kon toch Zijn volk niet totaal vernietigen? Een verwoesting zoals de Heere Habakuk bekend maakt zou toch tegelijk de verwoesting van Gods eigen volk en zaak betekenen? En toch, dit is wat de Heere de profeet vertelt en wat ook werkelijk gebeurd is.

GODS VREEMDE WIJZE VAN ANTWOORDEN OP ONS GEBED.

Gods antwoord op ons gebed is dikwijls anders dan wij verwachten. Wij moeten allen met Habakuk bekennen, dat we de Heere al hebben voorgeschreven welk antwoord er komen moet.

Wij zijn menigmaal helemaal niet blij met Gcds antwoord. John Newton heeft een gedicht geschreven waarin hij een dergelijke ervaring beschrijft. Hij gevoelde dat hij dieper geestelijk leven nodig had. Hij bad dan ook om een diepere kennis van God.

Hij verwachtte een of andere heerlijke openbaring Gods aan zijn ziel. De Heere zou de hemel openen en een regen van geestelijke zegeningen en troost op hem afgieten. Onder de zegeningen Gods, die hij verwachtte op zijn aanhoudend smeken was vooral de zegen van de verzekerdheid des geloofs.

Maar in plaats van deze zegeningen ontving hij een' ervaring waarin het scheen alsof de Heere hem aan de duivel had overgegeven. Hij werd verzocht en besprongen als nooit tevoren. De zonde en de begeerlijkheden schenen hem te overmeesteren. Dit alles duurde enkele maanden.

Op het laatst gaf de Heere hem zijn droeve ervaring te verstaan, en zag hij dat dit Gods antwoord op zijn gebed was.

De Heere liet hem dieper zinken in de put van zijn verderf en schonk hem diepere

zelfkennis opdat hij via die weg tot diepere verootmoedigingen voor God en sterkere ontkrachtingen in zichzelf zou komen en zo tot een gelovig rusten op het bloed en de gerechtigheid van Christus zou worden gebracht.

Zijn droeve ervaring leerde hem om het niet meer in zichzelf te zoeken, maar zich als een geheel verloren zondaar op Christus te werpen. Dat is wat Newton beschrijft als zijn gebedsverhoring.

Wij zijn allen geneigd om de verhoring van ons gebed de Heere voor te schrijven. Wij denken dat de Heere maar in één bepaalde weg ons antwoorden kan. Maar de Bijbel leert ons dat de Heere ons gebed kan beantwoorden door de zaken eerst veel erger te laten worden, voordat er verlossing en genezing komt.

De Heere doet soms juist het tegenovergestelde van wat wij begeren.

De mens, die met God leeft moet altijd bedenken dat Zijn wegen' hoger zijn dan onze wegen. De weg, die de wolk-en vuurkolom nam was zo geheel anders dan Israël had verwacht.

Wij moeten dan ook in de weg van onverhoorde gebeden, dat is dan: anders verhoorde gebeden dan wij verwachten, — onverhoorde gebeden zijn er niet — leren om te volgen.

Newton kwam dan ook tenslotte tot de slotsom: Heere als u mij liet kiezen zou ik zeggen: Kiest U voor mij, want U alleen weet wat goed voor mij is.

Vragen:

1. Als iemand in geloof om genezing bidt ontvangt hij dan ook altijd genezing van God?

Is het een blijk van geen geloof te hebben als de genezing niet volgt op het geloofsgebed? Wat denk je in dit verband van gebedsgenezing?

2. Wat is het gebed, hetwelk getuigt van het grootste en zuiverste geloof? Denk aan het: „Uw wil geschiede".

3. Is Gods antwoord op ons gebed altijd gemakkelijk te aanvaarden? Denk aan Mozes en Paulus.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 1975

Daniel | 20 Pagina's

DE PROFEET HABAKUK (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 1975

Daniel | 20 Pagina's

PDF Bekijken