Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Jezus in het hart en de zaligheid in het oog”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Jezus in het hart en de zaligheid in het oog”

verslag van de bondsdag +16 op 9 juni in de RAI te Amsterdam

12 minuten leestijd

Jezus in het hart en de zaligheid in het oog: dat is de échte weelde van pinksteren! Een weelde in de gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest; een weelde die de Heere óók vandaag wil schenken aan jongeren die samen zijn gekomen in de RAI in Amsterdam! Aan jongeren die in zichzelf niet anders zijn dan dorre doodsbeenderen. Een weelde die de Heere schonk aan de 16-jarige koning Josia! Aan de pinksterweelde ging de pinksteroproep vóóraf: bekeert u! Dat is: leer anders denken over God, jezelf en Jezus. Een oproep in een wereld van wisselende tonelen tot iedev van ons: bekeer je. Bid om de werking van de pinkstergeest, en je zult gegeven worden. Zoek en je zult vinden. De hemelse Vader zal de Heilige Geest geven aan degenen, die Hem daarom bidden. Zo klonk de bijbelse boodschap tot een kleine vierduizend jongeren: Veni Creator Spiritus; Kom Schepper Geest!

Komt, laat ons samen Isrels HEER....

Zo klinkt het openingsvers uit enkele duizenden monden. Rond dc klok van kwart over tien opent de heer J.H.

Mauritz dc bondsdag. Jammer dat niet iedereen op tijd kan zijn. Sommigen door overmacht: je zult maar bijna bij de RAI zijn en cr komen grote rookwolken vanonder de motorkap van je Golf vandaan.... De meesten zijn in ieder geval vroeg genoeg om nog een kop koffie te drinken en een zitplaats uit te zoeken; een keuze uit 4500 klaargezette stoelen!

Achter het podium hangt een prachtige kollage waarop het thema van dc dag is uitgewerkt. Een preek op zich: het werk van de Heilige Geest waardoor je uit alle windhoeken van de aarde mensen ziet naderen tot het heil in Christus. Arabieren.

Filistijnen, Tyriërs en jongeren uit Nederland.

Na de Schriftlezing uit 2 Kronieken 34 en Handelingen 2 wordt de Heere om een zegen gevraagd voor dc dag. Een welkomstwoord voor allen: jongeren uit Groningen. Aagtekerke, tot vanuit Grand Rapids; predikanten, evangelisten en veel ambtsdragers. Fijn dat ze er zijn! Na dc goede gewoonte om een telegram aan koningin Beatrix te sturen én het staande zingen van dc twee bekende coupletten uit het Wilhelmus wisselen de heer Mauritz en ds. B. van der Heiden van plaats.

Een jongen die God zoekt....

Ds. Van der Heiden schildert het leven van een 16-jarige jongen: koning Josia. Zoon van de goddeloze koning Amon. Josia groeit op in een omgeving van opstand, afgodendienst, sexuele uitspattingen cn ccn zucht naar geld en macht. Een verdrietige jeugd voor Josia. Zijn vader wordt vermoord als Josia 8 jaar is. Overal ontmoet Josia in zijn omgeving haat tegen God. Op het dak van het paleis staat een altaar voor de sterren. In de tempel een afgodsbeeld van Asjera.

Onze tijdsomstandigheden lijken op de tijd van Josia. Wat ccn buigen voor de goden van onze tijd. Koning voetbal verslaat z'n miljoenen. De kerk is slechts een getolereerde minderheid. En Josia? Als hij 16 jaar is, begint hij de God van zijn vader David te zoeken. Voor die tijd zocht hij God dus niet! Wat een genade als je 16 jaar bent cn je gaat God zoeken! Waarom hij God ging zoeken? Omdat hij God miste. Gods Geest ging in hem werken. Als Gods Geest in je werkt, ga je zoeken. Dan verlang je God te zoeken die jc verlaten hebt; bij wie jc in de schuld staat.

Ben jij zó naar dc bondsdag gekomen'? Om God te zoeken? Wie God zoekt, gaat andere dingen loslaten. Er komt strijd en ccn begeerte om God tc vrezen. Hoe dat komt? God stort Zijn liefde uit in je hart. cn dan verbleekt de liefde tot de wereld.

Ben jij al een Godzoeker? Ken jij beter dc namen van voetballers dan namen uit dc Bijbel? Neem dan een voorbeeld aan Josia. Luister vandaag naar Gods stem. De Heere kwam als eerste in jc leven. Toen je gedoopt bent. liet Hij zeggen: je ligt verloren, maar bij Mij is vrede te krijgen! Zoek Mij en leef!

Josia zocht de God van zijn vader David. Hij zocht aansluiting met het verleden. Traditie is vandaag ccn besmet woord. Breek de band met het verleden niet. Voor jongens en meisjes van 16 jaar die met beide voeten op Schrift en belijdenis; Reformatie en Nadere Reformatie staan geldt óók vandaag: wie Hem nced'rig valt tc voet, zal van Hem Zijn wegen leren.

Pinksteroproep: verander je denken....

„Aanbidt Hem need'rig al uw leven", zo klinkt de samenzang uit Psalm 96 na het voorspel door clavecimbel en panfluit.

Ds. W. Harinck neemt ons mee naar de tempel in Jeruzalem op de eerste pinksterdag in het Nieuwe

Testament. Daar staat Petrus. Onverschrokken en onbevreesd. Als een rots voor duizenden mensen. F.cn preek over de door de Joden gekruisigde Jezus; scherp als een speerstoot. Duizenden worden geraakt in hun hart. Door het Woord en de uitgestorte Geest: dc sleutels tot mensenharten! Het resultaat'? Verslagen harten! De Joden hebben met de Messias gespot. Hem gekruisigd cn verworpen. En jij? Heeft de preek jou zó al eens aangesproken tot in hel diepst van je hart, zodat je uitriep: wat nu te doen? Luister dan naar Petrus' antwoord tot de pinksterschare! Bekeert u! Jij moet bekeerd worden. Jij hebt je rug naar dc Heere toegekeerd. Je leeft buiten een gesloten paradijs. Zonder hoop in jezelf. Zonder Christus. En daarom: bekeer je! Keer je af van de zonde en keer je toe tot God.

Petrus houdt de mensen ccn spiegel voor: God, die alleen goed is, hebben zij bedroefd door hun zonden en ongerechtigheden.

En jij? Heb je in Zijn wegen geen lust? Bekeer je! Breek met je zonden én belijd je zonden!

Bekeren is: anders gaan denken over God, jezelf en Christus. Verhef jezelf niet boven Pilatus die sprak: ..Wat moet ik met Jezus doen? " Leef je zó? Maar er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus! Je onbekeerlijkhcid is je eigen schuld en daarom is bekering noodzakelijk. Kun je dan behouden worden? Ja! Door het geloof in Jezus, de Vorst en Zaligmaker. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. maar Zijn pinksteroproep is: bekeer je en word behouden! Wat verschrikkelijk als God eenmaal tot je moet zeggen: je hebt niet gewild! Laat je gebed zijn: Kom, Schepper. Heilige Geest!!

... zullen tot u komen, Heer...

Na de kollektezang uit Psalm 118 vers 1, 4 cn 11 genieten wc van de koorzang door het bondsdagkoor onder leiding van de heer P.C. den Uil. Ruim 150 jongeren vertolken een aantal liederen waarin het wonder van pinksteren klinkt: God deed én doet grote dingen. Door de pinkstergeest zullen mensen komen tot dc Heere. voor Hem buigen en Hem ter ere leven.

Onder leiding van de heer C. het Jonk luisteren we naar „Air" van Handel datgespeeld wordt door een groep instrumentalisten van het Van Lodensteincollege.

Jammer dat wc de hele dag door wat last hebben van niet op het programma aangekondigde „illegale instrumenta-listen": werkzaamheden in andere hallen van het RAIkomplex zorgen voor wat overlast, die we volgens dc heer Mauritz „maar voor lief moeten nemen".

Kruip niet weg....

Tegen twaalf uur nemen de evangelisten Van Dooijeweert en Witte, de heer Schreuder, Peter, Theo. Mark. Ineke. Arie, Hans, Margarethe en Silvia plaats op het podium. „Zending in Nederland" is het gespreksonderwerp. Dc heer E. van Heil stelt over dit thema ccn aantal vragen waarmee wij allemaal elke dat te maken hebben.

Is de wereld vandaag nog wel bereid om te luisteren naar de Boodschap van cn uit de Bijbel? De weck ervoor zijn er folders over dc Bijbel door jongeren in Tilburg verspreid. In groepjes van twee zijn ze de straat opgegaan. Vandaag praten ze door over hun ervaringen. Hoewel de mensen wel vriendelijk waren. stond men in 't algemeen afwijzend tegenover een gesprekje over de Bijbel. Heeft de Boodschap van Gods Woord dan alleen waarde voor de mensen van de kerk? Evangelist Witte: „Helemaal niet! Predik het evangelie aan alle kreaturen.... zaait aan alle wateren..." Ervaringen met de schriftelijke bijbelkursus en het kinderevangelisatiewerk worden uitgewisseld.

Het doorgeven van Gods Boodschap heeft vandaag zijn eigen moeilijkheden maar óók zijn mogelijkheden. Wc leven minder geïsoleerd en ons taalgebruik staat dichter bij de wereld, hoewel.... Wie voor 't eerst een kerkdienst bijwoont, moet zich goed verdiepen in het taalgebruik in een dienst. Aangrijpend is het stukje levensgeschiedenis van de heer Schreuder. In de kerk opgegroeid, langzamerhand de kerk verlaten en zo'n 37 jaar buiten de kerk geleefd. In de „woestijn" gelopen. Hij vond er de rust niet. „Je blijft zoeken, hè. Je mist iets. Een wereld vol kilheid; koud en ongevoelig." Door een wonder keerde hij temg naar de kerk: via een foldertje....

Of het moeilijk is om in je direktc omgeving voor jc christen-zijn uit te komen? Evangelist Van Dooijeweert roept ons op om je omgeving te laten merken wie je bent. Dat is de eerste daad. opdat je naaste door je godzalige wandel voor Christus gewonnen wordt! Kruip niet weg. Durf te zeggen dat je naar de kerk gaat. dat je de Bijbel kent!

Welk verband is er tussen pinksteren en evangelisatiewerk? Wij hebben de verantwoordelijkheid om te zaaien. God is het die door Zijn pinkstergeest woning maakt in de harten van mensen. En.... de Heere staat voor Zijn werk in! Wij moeten bidden „Kom, Schepper. Geest", en God zorgt voor de toekomst, „opdat Zijn huis vol worde".

Laat de keel zich paren....

Ds. J. Baaijens sluit de morgenbijeenkomst om ongeveer half één. We zingen Psalm 49 vers 1 en de dominee vraagt ccn zegen voor het eten.

Pauze. Tijd voor ontmoeting! In het restaurant of gewoon in de hal en buiten. Eén grote reünie! Bekenden worden enthousiast begroet.... Jij óók hier?

Om kwart over één verzamelt een aantal jongeren zich rond het orgel. Arie Kortleven, die de samenzang tijdens de dag begeleidt, speelt ook nu op het orgel. Velen „laten hun keel zich paren met de klank der snaren".

Wat geeft de Heere veel! Wat een zegen om vandaag samen te zijn in de RAI: ontmoeting én onder de „regen van Gods Woord".

Hier past het gebed: Kom. Schepper, Geest!

Naderende voetstappen

Om twee uur zijn de meeste jongeren weer present. Na dc samenzang dankt ds. G.J. van Aalst voor het eten en vraagt Gods zegen over de middagsamenkomst.

Trompetgeschal cn orgel: het klankbord „Wisselende tonelen" wordt ingeluid. Velen kijken verrast: we hebben de trompetten niet gehoord tijdens de samenzang! Fijn dat we ze nu horen. Je denkt direkt aan psalm 150!

Hen viertal jongeren met medewerking van het bondsdagkoor en de instrumentalisten neemt ons mcc op verkenning door onze samenleving. Onverwachte en spektakulaire tonelen spelen zich af. Het aftreden van regeringsleiders, maar ook geopende deuren in Oost-Europa. De strijd blijft omdat dc kerk een kerk is midden in de wereld! Dc naderende voetstappen van Jezus' wederkomst kun je horen.

Het milieu kwijnt; het schepsel zucht: de eenzaamheid neemt toe: dc wanhoopsgedachte groeit en de mens waant zich in techniek en wetenschap als God te zijn. De kerk is uit het blikveld van velen verdwenen. Okkultisme cn New Age lijken Christus te verdringen. En toch.... in deze tijd van wisselende tonelen zal het evangelie verkondigd blijven worden. Omdat jongeren toegebracht moeten worden. Opdat Zijn huis vol worde.... Wie de troost kent van de liefde van Christus, verwacht dan ook Zijn wederkomst met groot verlangen. Dan zijn de wisselende tonelen slechts dc naderende voetstappen om eenmaal Zijn naam met lofgejuich te prijzen. Na de samenzang uit Psalm 87, koorzang en kollektezang uit Psalm 77 luisteren wc naar de toespraak van ds. R. Kattenberg.

Pinksterweelde: de genade van blijdschap én volharding

Indringend is de uitroep van de man op de markt: „God is dood"! Nog indringender is het antwoord van een omstander: „Dat kan niet! 'k Heb zoeven nog met Hem gesproken!" Wij mogen leven

onder een geopende hemel met een levende God!

Pinksterweelde! Op de eerste pinksterdag zien wij hoe breed dc Heilige Geest de netten van het evangelie heeft uitgezet en wat een grote vangst er wordt binnengehaald. Pinksterweelde in de breedte:3000 mensen gered.... Blijdschap bij de gelovigen, bij de apostelen cn.... in de hemel! Drieduizend parels gehecht aan de Middelaarskroon van Jezus. Wat een heerlijkheid voor de Koning, want in de veelheid van onderdanen is Zijn heerlijkheid. Niet één werd bekeerd die 't verdiend had. God was het aan niemand verplicht en toch deed Hij het. Wat een genade....

Zie je die Arabier? Afkomstig van Ismaël. die buiten de tent van Abraham werd gezet, maar hier door genade van God er binnen gehaald wordt! En wat denk je van die Egyptenaar, afkomstig van de aartsvijand van Israël? Ook dc Egyptenaar komt er nu bij. God zegt met Pinksteren: ook al is héél je voorgeslacht zondig, nochtans is er nu hoop. Omdat Jezus aan het vloekhout gehangen heeft en de dood is ingegaan. Pinksteren geelt uitzicht. Ook vandaag voor jou. Maak jc stamboom eens op: uit welk geslacht kom jij? Had jij een godvrezende opa of oma? Liggen cr dan geen gebeden voor jou aan Gods troon?

Genade is geen erfgoed, zeker, maar God werkt in de lijn van de geslachten. Onze God is de God van het Verbond, en laat niet varen de werken van Zijn handen.

En als cr niemand in jc voorgeslacht de Hccrc vreesde? Vraag dan of dc Heere bij jou beginnen wil! Net als bij die Arabier. En die Egyptenaar. Ga naar de kerk; dat is de werkplaats van dc Heilige Geest. Daar werkt de Heere door de prediking. Daar hoor je van het Bloed der Verzoening. Zeg niet datje beter niet naar de kerk kunt gaan omdat het Woord dan ook niet éénmaal tegen jc getuigen zal. Zeker, onder de prediking kun je Christus verwerpen. Maar.... het geloof is uit het gehoor van het gepredikte Woord! Pinksterweelde: die Zijn Woord aannamen werden gedoopt. Genade maakt gewillig; gaat dwars door je hart heen. Dan neemt God alles uit je handen om lege handen tc vullen! Dan krijg je Jezus in het hart en dc zaligheid in het oog.

Pinksterweelde: óók in de diepte. Zc waren volhardende. Dat is een kenmerk van het geloof: standvastig blijven. Zeker, daar is strijd cn moeite aan verbonden. Volhardende: in de leer van de apostelen (Gods Woord): in de breking van het brood én in de gebeden. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Dat doet de Heere nog. Door dc pinkstergeest ga je zingen vanuit de diepte van je zonden naar boven. Ken jij dit gezang al? Dan begin je én eindig je in verwondering.

Samen zingen wc „Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden”.

Vouw je handen

De heer Mauritz bedankt allen die gesproken cn gezongen hebben op deze bondsdag. Ook dc leden van de bondsdagkommissie en de leden van de jeugdvereniging van Scheveningen die tijdens dc bondsdag als regelingskommissie hebben opgetreden worden hartelijk bedankt.

Vandaag hebben we veel mogen horen over het wondere werk van de Heilige

Geest. Veelal voltrekt zich dat onzichtbaar. Hoe je de Heilige Geest kunt verstaan in je leven? Bidt. zoekt en klopt, en jc ontvangt, vindt en wordt opengedaan.

Na het zingen van „Ik zet mijn treden in Uw spoor" eindigt ds. Kattenbcrg met gebed. Het zaad is - weer - gezaaid.... Op vele manieren. De bondsdag 1990 is voorbij.... Het gebed blijft noodzakelijk: KOM. SCHEPPER. GEEST!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 22 June 1990

Daniel | 32 Pagina's

„Jezus in het hart en de zaligheid in het oog”

Bekijk de hele uitgave van Friday 22 June 1990

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken