Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De enige veilige schuilplaats

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De enige veilige schuilplaats

4 minuten leestijd

Die in de schuilplaats des AUerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91:1

meditatie

Met het woord 'schuilplaats' wijst de dichter van deze psalm ons naar het gordijn voor de tent of rotswoning in het Oosten, waarachter men een vriend beschutting bood tegen allerlei gevaren die hem bedreigden. In die schuilplaats werd over hem de wacht gehouden, zodat hij vol vertrouwen zijn hoofd kon neerleggen.

Dat er een schuilplaats nodig is. wijst op gevaar! Het woord 'schuilen' is onafscheidelijk verbonden mei het woord "nood". Als er bijvoorbeeld geen oorlog is. maakt niemand gebruik van een schuilkelder.

Ze hadden ook Adam en Eva in de staat der rechtheid geen schuilplaats nodig, want de Heere Zélf overschaduwde hen. In hel Paradijs waren geen vijanden, was geen nood en verdriet. De zonde is echter gekomen, omdat de mens gevolg gaf aan de influistering van de satan en als God wilde zijn. De vrede was weg uit het hart en dc vrede werd weggenomen van de aarde. De gevaren begonnen te komen, waardoor de mens naar een schuilplaats ging zoeken. De dichter wijst ons in deze psalm op de verschillende gevaren waarin de mens vanwege de zonden verkeert: de strik, de zeer verderfelijke pestilentie, de pijl die des daags vliegt. En toch. al deze dingen vormen niet het gróótste gevaar. Want het grootste gevaar waarin wij allen van nature verkeren is, dat wij in onverzoende staat met God leven. En zullen wij daarom werkelijk rust. werkelijk vrede hebben, dan hebben wij dc schuilplaats des AUerhoogsten nodig, die beschutting biedt voor tijd en eeuwigheid.

Want al hebben wij hier op aarde een veilig huis gebouwd voor de tijd. wij moeten bovenal voor de eeuwigheid veilig geborgen zijn in de Ark des behouds van dc Allerhoogste. Wanneer de Heere door Zijn Woord en Geest ons oog daarvoor gaat openen, dan gaan we dat ook met smart zien. dat we misschien wel voor dit leven gezorgd hebben, maar dat we toch met alles wat we bezitten en ménen te bezitten, zónder en buiten God omzwerven. Ja. als wc bij het ontdekkend licht des Geestes onze zonde en schuld leren zien. wordt de vraag geboren: ..Mijn ziel. doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschi jnen voor God? ”

Uit de nood van ons hart wordt het gebed om de enige veilige schuilplaats geboren! We gaan op zoek naar die schuilplaats, maar moeten ervaren dat wc zélf de weg niet weten te vinden. Al ónze wegen lopen dood en het zou dan ook een eeuwig omkomen zijn. als de Heere Zelf ons niet bij de hand nam. om ons te brengen in dc Schuilplaats des AUerhoogsten. Jezus Christus. Als wij geen weg. geen mogelijkheid van toegang meer weten, gaat de Heere ons bekend maken met Hem. Die de toegang tot deze schuilplaats geopend heeft: ja. Die Zelf de Toegang is, gelijk. Hij gezegd heeft: ..Ik ben de Deur. indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden." Hij heeft de toegang tot de schuilplaats des AUerhoogsten voor verloren zondaren geopend door Zijn verzoenend Middelaarswcrk. Hij werd op Golgotha buiten de gemeenschap Gods gesloten, opdat Hij voor de Zijnen een schuilplaats verwerven zou. die door geen vijand kan worden vernield. Integendeel. in déze schuilplaats is rust en vrede voor tijd en eeuwigheid. Ja. in de schuilplaats des AUerhoogsten mogen Gods kinderen zelfs temidden van de kruisen cn het verdriet van het leven wel eens het hoofd opheffen en hun weg op de Heere wentelen. F.n weet je wat nu zo'n wonderlijk voorrecht is? Wel. dc deur. dc toegang tot God is nooit gesloten! Boven dc ingang van de schuilplaats des AUerhoogsten glinstert de gouden scepter der genade. Boven die deur staat geschreven: ..Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal er u uithelpen.”

Al kom je tot God met uw noden in de vroege morgen of de late avond: op de middag of 's nachts zoals Nicodemus. boven de ingang van deze schuilplaats staat geschreven: ..Klopt, en u zal wo rde n opengedaan!”

Zegen en veiligheid wordt er om niet verkregen, want die in de schuilplaats des AUerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in dc schaduw des Almachtigen. Wanneer we mogen vernachten in de schaduw des Almachtigen. wil dal zeggen dal we in Zijn onmiddellijke nabijheid mogen verkeren. En zo mag de dichter met zijn zorgen en moeiten, met zijn lijden en eenzaamheid, bij zijn God in alles schuilen. Jonge vrienden, de Heere nodigt ons nog vriendelijk, tot deze enige, veilige schuilplaats te vluchten! Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat deze zich bekeert en leeft! Die enige veilige schuilplaats is voor ieder van ons nog bereikbaar. Buiten God zul je nooit werkelijk schuiling vinden, want alléén die in de schuilplaats des AUerhoogsten is gezeten, die zal vernacht in de schaduw des Almachtigen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1991

Daniel | 32 Pagina's

De enige veilige schuilplaats

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1991

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken