Bekijk het origineel

De principes van de islam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De principes van de islam

5 minuten leestijd

Op het christendom na is de islam de grootste godsdienst ter wereld. Binnenkort zullen er een miljard moslims zijn. Dat is een zesde deel van de wereldbevolking. In Nederland wonen zo'n 400.000 moslims (2.5% van de bevolking) waarvan 40.000 in Amsterdam. Ze worden nogal eens mohammedanen genoemd omdat zij navolgers zijn van Mohammed. Zelf willen ze zich graag aangeduid hebben met het Arabische woord moslim. Zo worden ze ook in hun heilig boek 'de Koran' genoemd. Zowel moslim als islam komt van het Arabische woord 'aslama' dat 'onderwerpen' betekent. (Echter wel in aktieve zin; geestelijk en lichamelijk. Denk maar aan de gebedsrituelen.)

Ontstaan

Op het Arabische schiereiland is in de zevende eeuw na Christus de islam ontstaan. De Arabieren die daar woonden, aanbaden verschillende goden. In Mekka (de bedevaartsplaats) staan wel 360 afgodsbeelden. Daar bevond zich ook een heiligdom (de Kaaba) waar een hemelse zwarte steen werd vereerd. Maar er wonen ook Joden en christenen.

In 570 na Christus werd Mohammed in deze stad geboren. Hij trouwde met een rijke weduwe en maakte dikwijls handelsreizen voor haar. Zo kwam Mohammed in aanraking met het Joodse en christelijke geloof. Hij raakte onder de indruk van hun heilige boeken. De Bijbel was toen nog niet vertaald in het Arabisch. Omdat Mohammed zelf niet kon lezen of schrijven, verlangde hij naar een godsopenbaring in de Arabische taal.

Mohammed schijnt jarenlang een teruggetrokken leven te hebben geleid. Tussen de bergen en heuvels rondom Mekka dacht hij na en mediteerde hij over het hiernamaals en een oordeel over goed en kwaad. Mohammed kreeg toen hij 40 jaar was (in het jaar 610) een visioen. De engel Gabriel dikteerde een boodschap van Allah (= God). Daarna heeft Mohammed nog verschillende openbaringen gehad. Geleidelijk aan resulteerde dat in een boek (de Koran).

Drie jaar later begon hij. op aandringen van zijn vrouw, deze woorden uit te dragen aan de mensen. Het feit dal een ongeletterd man zulke teksten kon voordragen, beschouwden de moslims als bewijs van goddelijke inspiratie.

Vanaf dat moment (in 622) begon de islamitische jaartelling. Mohammed kreeg steeds meer invloed. Zijn volgelingen, de moslims, hebben zich geheel 'onderworpen' aan de ene god Allah en het leiderschap van zijn profeet Mohammed. Mohammed was de laatste profeet en met hem was de openbaring

van god afgesloten. De Koran was volledig.

Dat geloven de moslims nog steeds. Zo hebben de Arabieren nu ook hun heilig boek.

Wat gelooft een islamiet nu eigenlijk?

De islam rust op vijf zuilen; verplichtingen die iedere moslim moet verrichten:

1. de geloofsbelijdenis;

2. het gebed;

3. de armenbelasting;

4. het vasten;

5. de bedevaart naar Mekka.

1. De geloofsbelijdenis

Centraal in het geloof van moslims staat de belijdenis: „Er is geen god dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah, onze profeet." Alles gebeurt volgens de wil van Allah. Moslims geloven in engelen, waarvan Gabriël de voornaamste is. Ze geloven in profeten als Adam. Noach. Abraham. Mozes. David. Jezus en Mohammed. Laatstgenoemde is voor hen de grootste (!). Ze geloven in de Koran als de laatste van Gods heilige boeken. Ook geloven ze in de opstanding en een laatste oordeel.

2. Het gebed

Het gebed is een belangrijke plicht. Zoals Joden hun synagoge hebben en wij onze kerken, zo hebben moslims hun moskee. Bij iedere moskee staat een gebedstoren. Vanaf die toren roept een gebedsdienaar op tot gebed: vijf maal per dag en met het gezicht naar Mekka. Daarbij gebruiken ze een gebedsmatje.

3. De armenbelasting

Van het inkomen van een moslim gaat een veertigste deel naar de armen. Het wordt ook gebruikt voor religieuze doelen, voor het bouwen van een moskee, het onderhouden van de imam en de islam. Verder moet het geloof in Allah zichtbaar worden in gastvrijheid. Goede werken zijn verdiensten.

4. Het vasten

Van zonsopgang tot zonsondergang mag men in de vastenmaand niet eten of drinken. Hun vastenmaand is de maand Ramadan.

5. De bedevaart naar Mekka

De bedevaart naar Mekka is de vijfde plicht voor een moslim. Iedereen die daartoe in staat is. moet deze pelgrimstocht maken. Hierdoor sta je in hoog aanzien en word je met respekt behandeld. Jaarlijks zijn er in de twaalfde maand wel zo'n anderhalf miljoen pelgrims. Veel tijd wordt besteed aan gebed cn offerfeest.

De islam: meer dan een godsdienst

De islam is niet alleen een godsdienstig, maar ook een maatschappelijk en politiek stelsel. De Jihad (heilige oorlog) eist dat moslims er altijd naar streven de macht in een land le bezitten. Mohammed begon in Mekka. Hij preekte dat alle afgodsbeelden moesten verdwijnen. Mohammed werd als profeet erkend en kreeg steeds meer invloed: godsdienstig en bestuurlijk. Door middel van de heilige oorlog werd liet ene na (iet andere land onderworpen. Tegenstanders werden verdreven of gedood.

Ook in onze tijd probeert de islam haar gebied en invloedssfeer uit te breiden. Echter niet alleen door strijd en oorlog. Dat is niet de hoofdtoon binnen de islam. Veel meer het overtuigd moslim worden. Maar ze proberen de Sjaria ( = grondwet) in te voeren. Deze is gebaseerd op de Koran en geldt voor iedereen; ook voor nietmoslims in een land (!).

Islam en christendom

De Koran bevat veel elementen die wc ook in de Bijbel tegenkomen: de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Noach en de zondvloed. Abraham, het volk Israël in de woestijn, de profeten en dergelijke. Maar bijna alles is verdraaid! De kernpunten van Gods Woord worden ontkend. Het spitst zich toe op de vraag die de Heere Jezus eenmaal Zelf stelde: „Wie zeggen de mensen dat Ik ben? "

In de visie van de islam is de Heere Jezus een profeet die niet kan sterven. Een groot profeet, maar niet groter dan Mozes of Mohammed. En een profeet overwint altijd en kan geen smadelijke dood sterven. Vandaar dat de koran beweert dat er kort voor de kruisiging een ander Jezus' plaats heeft ingenomen.

Maar wat zegt de Bijbel? In Johannes 3:16 lezen we dat Jezus Gods eniggenoren Zoon is. Daarin ligt het geheim van zalig worden: n Jezus Christus en Die gekruisigd. Hij gaf Zichzelf tot een rantsoen voor velen.

In de islam kan de mens zichzelf verlossen door goede werken. Onderwerping aan Allah zou je dan gelukkig maken voor het hiernamaals. Er is echter maar Eén Naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig kunnen worden. Laten wc bidden om de uitbreiding van Góds Koninkrijk!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Daniel | 32 Pagina's

De principes van de islam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken