Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samen zingen: ken je de Engelse hymnen?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samen zingen: ken je de Engelse hymnen?

De bijbelse boodschap vertolkt in Engelse gezangen

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er wordt in onze gemeenten veel gezongen: p jeugdverenigingen, zangavonden, zomerkampen, en ook in de gezinnen. De Psalmen nemen daarbij vanouds een grote plaats in. Maar naast de psalmen wil men ook wel eens iets anders zingen. En waarom ook niet? De Bijbel spreekt niet exclusief over het zingen van Psalmen. Denk aan het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15), de liederen van Maria, Zacharias, de engelen in de kerstnacht en Simeon. En Paulus spreekt in Efeze 5 : 19 en Kolossenzen 3 : 16 niet alleen over Psalmen, maar ook over lofzangen en geestelijke liederen. De keuze van een lied blijkt vaak moeilijk te zijn. Want wat is verantwoord? Daarover zijn de meningen vaak verdeeld. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn talloze liederen ontstaan die de toets van Schrift en belijdenis kunnen doorstaan. De Engelse 'Gadsby's hymns' zijn wat minder bekend, maar zijn de moeite van het zingen meer dan waard.

Het kiezen van een lied levert nogal eens discussie op. Niet iedereen kan zich dan vinden in de inhoud van het gezang. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rond opwekkingsliederen. Het is belangrijk om te zoeken naar liederen die de bijbelse boodschap evenwichtig vertolken. Bijna iedereen kent het prachtige lied van MacCheyne Eens was ik een vreemd'ling, of Vaste Rots van mijn behoud van Toplady. Maar er zijn veel meer van dit soort gezangen, die helaas lang niet alle vertaald zijn. Je vindt ze bijvoorbeeld in de bundel die bekend is als de Cadsby's hymns. Als je de Engelse taal een beetje beheerst, zijn deze gezangen de moeite waard om thuis, op het koor of op de jeugdvereniging te zingen. De Cadsby's hymns worden gebruikt door de Strict baptisten, een groep christenen in Engeland waar we ons verwant mee weten. In de Engelse kerken nemen de Psalmen een minder belangrijke plaats in dan bij ons. In plaats daarvan worden de hymnen gebruikt voor de gemeentezang. De baptisten zijn voorstander van deze liederen, omdat ze niet - zoals de Psalmen - zingen van de komende Messias, maar van de gekomen Christus.

De bundel Cadsby's hymns werd in de negentiende eeuw samengesteld door William Gadsby. Hij verzamelde gezangen die veel gezongen werden, en voegde er eigen gezangen bij. Bekende namen als Augustin M. Toplady, Isaac Watts, John Newton,

Joseph Hart en William Cowper kom je regelmatig tegen. Als je deze gezangenbundel doorbladerten de inhoud van de gezangen op je in laat werken, kom je hele diepe gedachten tegen. Kenmerkend voor deze liederen is dat ze gedicht zijn naar aanleiding van een bepaald bijbelgedeelte, of naar aanleiding van iets dat de dichter meemaakte. Vaak is dat een geestelijke ervaring. Heel duidelijk zijn deze gezangen gebaseerd op Gods Woord. In deze gezangen klinkt de worsteling om de genade door, die je in andere liederen wel eens mist.

De Engelse hymnen hebben meestal een tekstverwijzing. Bij Vasfe Rots van mijn behoud (Rock ofAges, cleft tor me) is dat bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 : 4 en Psalm 52 : 2. Deze tekstverwijzingen hebben een belangrijke functie. Oorspronkelijk waren deze gezangen namelijk bedoeld om de inhoud van de preek aan de hoorders uit te leggen. Zo bleef de boodschap van de preek langer hangen. En ook nu nog kan het ons helpen om bepaalde bijbelse gedachten beter te begrijpen.

Augustus Montague Toplady

In het jaar 1740 werd Augustus Montague Toplady (1740-1778) geboren. Hij was de enige zoon van een majoor, Richard Toplady, die kort na zijn geboorte stierf op het slagveld. Toplady groeide op in de Anglicaanse kerk, de staatskerk van Engeland. In deze kerk heeft men de arminiaanse opvatting dat de mens een vrije wil heeft. Nadat Toplady zijn opleiding afgerond had, werd hij predikant. Na enkele gemeente gediend te hebben, kwam hij uiteindelijk in Devonshire terecht, waar hij tot zijn dood woonde. Op zestienjarige leeftijd kwam Toplady tot bekering. Hij verbleef op dat moment in Ierland, en hoorde dankzij Gods voorzienigheid ergens in een schuur een preek. De man die tijdens de bijeenkomst sprak, preekte over Efeze 2:13: aar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Deze preek maakte grote indruk op Augustus Toplady en vernieuwde zijn hart.

Het duurde vervolgens nog twee jaar voordat hij bevrijd werd van zijn Arminiaanse opvattingen. Toplady zegt daar zelf over: Het behaagde God mij te bevrijden van de Arminiaanse strik voordat ik achttien jaar oud was. Tot dat moment (ik belijd het met vernedering) was er geen trotsere en krachtiger aanhanger van de vrije wil binnen het bereik van de vier zeeën. Tot het eind van zijn leven was Toplady nu een krachtig voorstander van de calvinistische leer. Maar wat opvallend is: hij bleef de Anglicaanse kerk trouw. Er is niet veel over zijn leven bekend. Uiteen dagboek dat hij schreef in 1768, blijkt dat hij een ijverig man was. Altijd bezig met de zaak van zijn Meester. Hij was veel alleen, en druk met preken, bezoeken van mensen, lezen, schrijven of bidden.

Naast zijn werk in de gemeente besteedde Toplady veel tijd aan het schrijven van allerlei verhandelingen over godsdienstige onderwerpen. Ook heeft hij vele geschriften gewijd aan de verdediging van de gereformeerde belijdenis, zoals bijvoorbeeld de uitverkiezing. Daarbij was hij lang niet altijd vriendelijk richting zijn Arminiaanse tegenstanders en de heersende opvatting in de kerk. Iets anders waar Toplady zich mee bezig hield, was het schrijven van gezangen. Het lied The Rock of Ages is heel bekend en gedicht toen Toplady in zijn eerste gemeente stond. Hij brengt hierin onder woorden dat Christus de enige Houvast is én blijft voorde gelovigen.

Isaac Watts

Een andere bekende dichter is Isaac Watts (1674-1748). Hij dichtte onder andere het prachtige lied: When I survey the wondrous cross (Als ik het wond're kruis aanschouw). Watts werd geboren in Southampton, in een gezin dat zich nauw verbonden voelde aan het puriteinse gedachtegoed. Zijn vader zat regelmatig gevangen vanwege zijn geloof. Isaac was net als Toplady nog heel jong, toen hij de Heere leerde kennen. Het viel al snel op dat hij bijzonder begaafd was. Een arts

bood aan om zijn theologiestudie aan één van de Engelse universiteiten te bekostigen. Dit aanbod wees Isaac echter af. Hij koos voor een andere theologische opleiding, aan de Nonconformist Academy in Londen. Net als zijn vader wilde hij zich namelijk niet onderwerpen aan het gedachtegoed van de Engelse staatskerk. Na zijn studie was hij eerst een tijd huisonderwijzer. Later werd hij predikant van de Mark Lane Independent Church, een gemeente waarin ook John Owen predikant geweest is. Isaac Watts had een zwakke gezondheid. Na enige tijd moest hij daarom zijn pastorale werk in de gemeente grotendeels staken. Deze en andere moeilijkheden verbonden hem meer en meer aan zijn God. De laatste 36 jaar van zijn leven woonde hij in het huis van een vriend. Daar dichtte hij veel van zijn gezangen.

Watts was blij als hij merkte dat Christus gepredikt werd. Hij volgde van nabij de opwekking in de Anglicaanse

kerk, waarin iemand als Whitefield een grote rol speelde. Deze vriendschap met de Anglicaanse Whitefield is kenmerkend voor Watts: hij keek over kerkmuren heen. Een ware christen beoefent volgens hem niet alleen gemeenschap met God, maar ook de gemeenschap der heiligen. Gods kerk is één in liefde tot Christus, volgt Christus en wijst de weg tot zaligheid door Christus. Dit verwoordt hij in het gezang: Give me the wings of faith to rise (Geef me de vleugels van het geloof).

William Cowper

De laatste dichter die we willen noemen, is William Cowper (1731-1800). Hij was afkomstig uiteen aristocratisch milieu. Al heel jong verloor hij zijn moeder. Hij werd verliefd op zijn nichtje, Theodora Cowper, maar haar vader verbood een huwelijk. Ze bleven allebei hun leven lang ongetrouwd.

Cowper was iemand die psychisch een zwakke gezondheid had en dat had gevolgen toen hij ouder werd. Hij ging rechten studeren in Londen. Door familierelaties werd hem een baan aangeboden als griffier van het Hogerhuis. Maar door allerlei verwikkelingen kreeg hij deze baan niet. Hij stortte psychisch in en een opname in een psychiatrische kliniek was noodzakelijk. In die periode kwam hij tot bekering. Hij was toen 32 jaar oud. Na deze opname kon hij nooit meer volledig in de maatschappij functioneren. Hij trok in huis bij de familie Unwin. Met deze familie vestigde Cowper zich in een plaatsje vlakbij Olney. De familie Unwin en ook Cowper gingen naar de kerk bij John Newton, die een zeer goede vriend van hem werd. Samen begonnen zij met het schrijven van geestelijke liederen: elke week één. Deze liederen zijn bekend geworden als de Olney Hymns. Een bekend lied van John Newton is bijvoorbeeld Amazinggrace, how sweet the sound. Ondanks zijn ziekte was Cowper als dichter en hymne-schrijver zeer verdienstelijk. Vanuit zijn verdrukking heeft hij anderen mogen troosten door middel van de liederen die hij dichtte. Naast zijn bijdrage aan de Olney hymns heeft hij nog vele andere liederen geschreven.

Een van de eerste liederen die Cowper schreef, is: There isa fountain filled with blood. Hij had toen een zware depressie achter de rug. Tijdens deze periode dacht hij dat hij God zo diep beledigd had, dat zijn schuld nooit meer vergeven kon worden. Na zijn herstel ontdekte Cowper echter dat de Heere de smet van elke zonde weg kan nemen en schreef hij dit lied.

Boodschap

De boodschap van de Engelse hymnen geeft voor veel christenen herkenning. Dat gaat over landsgrenzen en kerkmuren heen. Ze worden dan ook door vele christenen gezongen én gewaardeerd. En dat is geen wonder. Soms ben je nu eenmaal beter in staat om watje voelt te uiten door te zingen, dan door te spreken. Als je je verdiept in de boodschap van deze Engelse gezangen, zul je ontdekken dat daar veel schatten verborgen liggen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 2001

Daniel | 32 Pagina's

Samen zingen: ken je de Engelse hymnen?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 2001

Daniel | 32 Pagina's