Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods geboden zijn goed voor de samenleving

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods geboden zijn goed voor de samenleving

In gesprek met familie Van der Staaij

11 minuten leestijd

Na een hartelijke ontvangst gaat het gesprek met de heer en mevrouw Van der Staaij al snel over de politiek. Hoe kan het ook anders! Vele uren per week zet de heer Van der Staaij zich in voor de SGP en alles wat daarbij komt kijken. En mevrouw Van der Staaij leeft voor honderd procent mee. Dat wordt in het interview, dat we met hen mochten hebben, wel duidelijk.

Allereerst willen we even kennismaken. De heer Van der Staaij vertelt, dat hij 33 jaar is, na de middelbare school in Leiden rechten studeerde en daarna in dienst moest. Na bij de Raad van State gewerkt te hebben, kwam hij in 1998 voorde SGP in de Tweede Kamer. Interesse in de politiek begon al heel jong. Toen Van der Staaij nog op de lagere school zat, ging hij al een keer mee naar de partijdag! Bij het ouder worden werd hij lid van de Jongeren SGP, deed vrijwilligerswerk voor het Studiecentrum en zat onder andere in de redactie van het blad Zicht.

Bij de verkiezingen van 1998 stond Van der Staaij op de derde plaats van de kandidatenlijst. De vraag was - en is nu ook - of de SGP wel een derde zetel in de Tweede Kamer zou behalen. Tot 's avonds laat bleef het spannend. Zou die restzetel nu wel of niet aan de SGP worden toegekend? Het werd helaas 'nee', maar midden in de nacht belde de heer Van der Vlies. De SGP kreeg tóch zijn drie zetels in de Tweede Kamer. Velen hebben dat als een wonder, als een bijzondere gebedsverhoring ervaren. Zo mocht Van der Staaij zijn plaats naast de heer Van der Vlies en de heer Van den Berg innemen om 'vanuit de Bijbelse grondslag politiek te bedrijven en vanuit onze principiële beginselen een bijdrage te leveren aan wetgevingen beleid'.

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen werd op een van onze regiodagen het volgende gevraagd: 'Als er in een gemeente geen SGP is, moet je dan wel gaan stemmen? Zo ja, op welke partij zou je dan kunnen stemmen? '

Als je je niet kunt herkennen in de plaatselijke politiek, zal ik niet zeggen, dat iemand moet gaan stemmen. Het kan echter wel zijn, dat iemand van een andere christelijke partij dicht bij onze opvattingen staat. Op zo iemand zou je dan je stem kunnen uitbrengen. Niet gaan stemmen is natuurlijk óók een keuze, maar die is niet vrijblijvend. Je haalt er de kiesdeler mee naar beneden. In Nijkerk verloor de SGP, gecombineerd met de Christenunie, ondanks stemmenwinst maar liefst twee zetels, omdat veel méér inwoners naar de stembus waren gekomen. Een grotere opkomst is nadelig voor onze SGP. Wij hebben een trouwe achterban, waarvan velen altijd gaan stemmen. Bij andere partijen is dat vaak niet het geval.

Er zijn vrouwen die uit principe niet gaan stemmen. Hoe denkt u over het niet gaan stemmen? Hoe verdedigt de SGP het standpunt, dat vrouwen wél mogen stemmen?

De christelijke partijen hebben van oudsher gepleit voor een zogenaamd organisch kiesrecht. Daarbij brengt een gezinshoofd zijn stem uit als vertegenwoordiger van het beJe gezin. Vanuit de Franse Revolutie kwam het echter tot een individueel kiesrecht en zo ook tot een vrouwenkiesrecht. Vervolgens

verplichtte men ook nog mannen én vrouwen om te gaan stemmen. De SGP verzette zich fel tegen die dwang. Er stond ook straf op het niet vervullen van de stemplicht en vele vrouwen hebben dat in die tijd voor de rechter moeten verantwoorden.

Of een vrouw vandaag de dag wel of niet gebruik maakt van haar stemrecht is een heel persoonlijke zaak. Wij zien vanuit ons beginsel daar ruimte voor, omdat het geen daad van regeren is, maar een steunbetuiging aan hen, die de beginselen in het parlement mogen uitdragen. Er moet echter respect zijn voor vrouwen die gelet op de revolutionaire achtergrond geen vrijmoedigheid hebben om te stemmen. Je ziet overigens ook wel eens dat bezwaarde vrouwen het zo oplossen dat zij hun stem aan de man geven om zo toch de SGP te steunen.

Hoe kijkt u tegen het 'vrouwenstandpunt'van de SGP aan?

De SGP is daardoor herhaaldelijk negatief in het nieuws en dat vind ik te betreuren. Wij hebben juist een positieve visie op de vrouw. Zij is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan de man. Dat standpunt ligt verankerd in Gods Woord. Die grondprincipes zijn duidelijk en ook onopgeefbaar. Vroeger hadden andere christelijke partijen hetzelfde standpunt, maar onder invloed van de tijdgeest zijn zij er anders over gaan denken. De vroegere rolpatronen van man en vrouw moeten doorbroken worden, vindt men. De vrouw is gelijk aan de man. Maar principiële standpunten moeten niet met de tijd mee veranderen. Zij behoren bijbels beargumenteerd te zijn en niet gevoelsmatig. Dat neemt niet weg dat over de concrete uitwerking van de principes altijd discussie mag zijn. Dat de SGP een vrouwvriendelijk beleid voert, is bijvoorbeeld te zien aan onze strijd tegen pornografie, tegen de opheffing van het bordeelverbod en tegen arbeidsdwang voor de vrouw.

Vindt u het nodig dat er voor de SGP in tijden van verkiezingen zoveel campagne gevoerd wordt? De SGP heeft toch een trouwe achterban?

Ja, ik vind het wel nodig dat duidelijk gemaakt wordt, waar de SGP voor staat. Dat gebeurt niet alleen om stemmen te winnen, maar ook om ons standpunt uit te dragen. We gaan naar jeugdverenigingen, studieverenigingen, scholen, en dergelijke. Die jongeren mogen wij vertellen wat onze bijbelse visie is op de samenleving en op de regering van ons land. Het is in onze tijd niet meer zo, dat ook onze eigen kerkelijke jeugd vanzelfsprekend op de SGP zal stemmen. Een groot deel is veel mondiger geworden, denkt na en maakt zelf een keuze. Daar willen wij graag bij zijn.

Wordt er in de Tweede Kamer nog geluisterd naar de SGP?

Er wordt zeker nog wel geluisterd en soms zelfs heel scherp, zoals bij het debat over het 'homohuwelijk' en het euthanasiedebat. Wel merk je dat de kloof groter wordt. Men kan je gedachtegang wel volgen, maar bijbelse argumenten zijn voor zeer velen niet overtuigend. Daarom is onze invloed, juist op de meest wezenlijke thema's helaas beperkt. Ontkrachtend werkt ook de kerkelijke verdeeldheid. In de totale politiek hebben we zeker zaken kunnen stimuleren of juist tegen kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan het terrein van de landbouw, de bestrijding van kinderpornografie en zo zou ik nog vele voorbeelden kunnen noemen. Men accepteert ons als kleine minderheid, In gemeenteraden waarde christelijke partijen een meerderheid vormen is de weerstand soms veel scherper.

Kent u het Comité Vrouwenbonden? Ervaart u (en de andere SGPkamerleden) steun van hen?

Het Comité Vrouwenbonden ken ik wei, al ben ik nooit persoonlijk bij hun vergaderingen geweest. De heer Van der Vlies ontmoet hen namens onze fractie tweemaal per jaar, samen met de heer Rouvoet van de Christenunie. Ik heb gezien, dat er over veel onderwerpen van gedachte wordt gewisseld. Hun inbreng door middel van brieven aan commissie, kamerleden, regering en dergelijke wordt door ons zeker als steun en/aren. Het is ook bemoedigend als we de dames tijdens ethisch geladen debatten op de publieke tribune zien. Als aanbeveling zou ik willen zeggen, dat het goed is om het bijbels standpunt inzake emancipatie uit te dragen. Als er advies of commentaar wordt gevraagd, zijn het vaak juist de feministische groepen die reageren.

Hoeveel uur bent u gemiddeld in touw voor de SGP?

Heel veel uur, maar ik probeer elke week wel wat tijd vrij te houden voor het gezin. Nu gaat dat vaak nog, maar als de verkiezingscampagne echt op stoom is, ben ik helemaal niet veel meer thuis!

Ook aan mevrouw Van der Staaij stellen we een aantal vragen. Allereerst vertelt ze, dat ze 31 jaar is en na de HBO-V opleiding als verpleegkundige in een verzorgingstehuis en daarna in het ziekenhuis is gaan werken. Nu

werkt ze nog één dag in de week, omdat ze dit werk graag doet en vanwege de nood in de gezondheidszorg. Maar op de eerste plaats staat voor haar het moeder-zijn voor hun zoontje Michaël (1 jaar). Daarnaast speelt mevrouw Van der Staaij dwarsfluit en tuiniert, leest, zwemt en handwerkt zij graag.

Volgt u de politieke ontwikkelingen? Praat u regelmatig over politieke zaken met uw man?

Ja, ik volg de politieke ontwikkelingen met belangstelling. Als Kees thuiskomt, vraag ik ook altijd hoe het was. Je kunt soms wel zeggen dat 90% van onze gesprekken over politiek gaan! Toen we Michaël nog niet hadden, ging ik regelmatig mee en daardoor ken ik veel mensen, met wie Kees te maken heeft.

Kunt u uw man in zijn taak van SGPkamerlid ondersteunen?

kamerlid ondersteunen? Het is belangrijk om te luisteren en om mee te leven. Soms lees ik van te voren zijn bijdrages, zoals over emancipatie. Als vrouw kun je tegen sommige dingen anders aankijken en samen praten we daar dan over. Vanuit mijn verpleegkundige ervaring kan ik bij onderwerpen als bijvoorbeeld euthanasie ook kritische vragen hebben naar het beleid van de regering toe. Ik heb zelf in het ziekenhuis palliatieve zorg als kerntaak, zit in een werkgroepje, schrijf protocollen en ben ook het aanspreekpunt wat betreft de palliatieve zorg. Wat ik in het ziekenhuis meemaak, geef ik wel eens aan Kees door, zodat de SGP het kan gebruiken voor vragen aan de regering. Soms kan dat bijdragen aan een positieve verandering. Een enkele keer, als er ingrijpende debatten zijn, probeer ik mee te gaan ter ondersteuning. Je kunt over die ervaringen dan later ook samen praten.

Leest u 'alles' wat er over uw man in de kranten geschreven wordt?

O nee, we lezen vier kranten. Ik volg daaruit wat mijn interesse heeft, maar ik ben niet echt op zoek naar alle berichten waarin de SGP wordt genoemd.

Kost het kamerlidmaatschap uw man u óók tijd? van

Indirect kost het me tijd, als ik denk aan de werkzaamheden in huis, tuin en dergelijke. Omdat Kees weinig thuis is, komt de organisatie het meest op mij neer. Soms is dat wel eens lastig, bijvoorbeeld toen Michaël ziek was en ik alleen de besprekingen met de artsen moest voeren. Je kan dat dan niet direct met elkaar delen. Het voordeel is daarbij overigens weer wel dat ik zelf op medisch gebied de nodige ervaring heb. Verder kost het me in directe zin tijd, als ik meega naar recepties en bijeenkomsten. Ook ervaar ik in de verkiezingstijd de stress en tijdsdruk. Dat heeft wel impact op ons gezinsleven.

Wordt u door andersdenkenden én door mensen uit eigen kring er weieens op aangesproken dat uw man SGP-kamerlid is in verband met SGP-standpunten?

Ja, op mijn werk vragen ze vaak aan me: "Wat doet de SGP hier aan? " Of: "Hoe zit dat in de politiek? " Sommigen leven zelfs zó mee, dat ze anderen opwekken om op Kees te stemmen! Als ze hem gehoord of gezien hebben via radio, televisie of krant, vertellen ze me dat ook. Negatieve reacties krijg ik bijna nooit, maar ik heb het dan ook goed getroffen met mijn collega's. Ook in eigen kring word ik wel eens aangesproken over de politiek. Een interessante vraag die ik de laatste tijd wel eens krijg, is: 'Wat vindt Kees van Pim Fortuyn? '

Hebt u het gevoel in een glazen huisje te wonen? Moet u een 'voorbeeld'zijn voor anderen? Hoe is het om vrouw van een (in onze kringen) bekende Nederlander te zijn?

Gelukkig heb ik niet het gevoel in een glazen huis te wonen. We voelen ons niet bekeken. In plaats van negatief denk ik eerder positief over onze 'bekendheid'. Zo kregen we bijvoorbeeld een gigantische hoeveelheid brieven en kaarten bij de komst van onze Michaël! Heel leuk!

En dat 'voorbeeld' zijn? Ik heb geen aparte positie en die wil ik niet hebben ook. De positie van je man is niet doorslaggevend, maar het gaat er veel meer om dat wij allen - ieder op zijn eigen plaats - als christen een voorbeeld moeten zijn: eerlijk, oprecht, collegiaal, de bijbelse principes uitdragend.

Gaat u stemmen? Spoort u anderen aan om te stemmen?

Ja, ik ga zelf stemmen. Openlijk aansporen doe ik niet, maar ik breng het stemmen wel onder de aandacht van anderen.

Het wordt tijd het interview af te ronden. Nog veel meer zou gezegd kunnen worden. Over de politiek ben je zomaar niet uitgepraat. De heer Van der Staaij beëindigt het interview met de opmerking, dat Gods geboden goed zijn voor de samenleving. Wat is een politiek zonder normen en waarden? Dat is een politiek zonder toekomst. Hoewel we met het verwoorden van onze bijbelse principes rekening moeten houden met mensen die onbekend zijn met de Bijbel, moet ons dat niet ervan weerhouden onze beginselen uit te dragen. Toen koning Belsazar ongehoorzaam was aan Gods geboden, sprak Daniël hem daarop aan. Dat is ook onze taak. En bij dat alles hoop ik van harte, dat we de derde zetel mogen behouden!

Hartelijk dank, meneer en mevrouw Van der Staaij, voorde vriendelijke ontvangst, het vrijmaken van uw tijd en de bereidwilligheid en openheid, waarmee u onze vragen beantwoorddeI

Zoetermeer, M. de Zwart-Buijs

Zwijndrecht, A. Teerds-Certenbach

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 mei 2002

Daniel | 34 Pagina's

Gods geboden zijn goed voor de samenleving

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 mei 2002

Daniel | 34 Pagina's

PDF Bekijken