Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onderwijs aan de zee van Tiberias

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onderwijs aan de zee van Tiberias

4 minuten leestijd

En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: inderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: een. En Hij zeide tot hen: erpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. JOHANNES 21:4-6.

De dienst van de Heere valt niet tegen

Het is wel waar geweest in het leven van de discipelen: k zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte (Psalm 18:2). De dienst van de Heere is immers een liefdedienst. Weten jullie daar ook van? Heb je ook al leren vragen: Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden? " Zo is het wel in het leven van de discipelen. Alles hebben ze

verlaten en zijn Hem gevolgd. Spoedig zullen ze uitgaan als vissers der mensen om het evangelienet uit te werpen in de volkerenzee. Maar eerst gaat de grote Leraar ze nog een heel nodige en belangrijke les leren: onder Mij kunt gij niets doen (Johannes 15:5). Voor het dienen van Hem moetje wel bekwaam gemaakt worden. Weetjehoe dat gaat? Dan moet je leren hoe onbekwaam en ongeschikt jij bent. Alleen als Hij, de grote Dienaar, de Knecht van Zijn Vader, Die gekomen is niet om gediend te worden maar om te dienen, ons bedient uit Zijn volheid, dan zal het gaan. De discipelen zijn bij elkaar gekomen aan de zee van Tiberias. Ze hebben hun oude beroep, althans tijdelijk, weer opgenomen, en zijn gaan vissen. Maar wat is dat een teleurstelling geworden. En in die nacht vingen ze niets. Dan komt de morgen en zien ze een Vreemdeling op de oever. Ze herkennen Hem niet. Weetje, het is altijd weerzo nodig in het leven van Gods kinderen dat Hij Zich openbaart en bekendmaakt. 'Jongens, hebben jullie niet wat voor bij het eten? ' heeft Hij hun gevraagd. Het valt niet mee als ze dan erkennen moeten dat ze niets hebben. 'Nee.' Of denk je dat het meevalt als de Heere vraagt of we iets hebben om Hem mee te dienen, - want dat betekent Zijn vraag eigenlijk - en je dan moet zeggen datje niets hebt? Datje moet toegeven datje alleen maar lege handen hebt? Als je alleen maar schuld, tekorten onvruchtbaarheid hebt om te laten zien? En dan kan dat vroeger wel eens zo anders geweest zijn, als je hart warm, je ijver sterk en je moed zo groot waren. Dan sprak het Woord zo tot je, dan was de Heere zo dichtbij en je zou zo hartelijk je leven in Zijn dienst besteden.

De grote les die de Heere Jezus ze hier leert, ook met het oog op de toekomst, als ze het net van het evangelie zullen uitwerpen, als ze het Woord zullen brengen aan alle creaturen, is dat ze zelf niet één zondaar in dat net kunnen vangen. En dat geldt nu eigenlijk van alles wat Gods kinderen doen in Zijn dienst. Ze zijn zo afhankelijk van Zijn bediening.

Er zijn heel wat mensen die menen alles voor Jezus te willen doen, maar wie weet ervan dat hij Hem alleen kan dienen als Hij hem eerst bedient? Dan word je zo bedelarm en ga je leren dat het alleen maar van Zijn kant kan komen. En gelukkig komt het daar ook vandaan. Jezus spreekt: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Het is een bevel met een belofte.

Het net moet aan de rechterzijde. Waarom is dat zo? - Omdat Hij het zo wil. Zijn dienst betekent onszelf verloochenen, het kruis dagelijks opnemen en Hem volgen. - Omdat het Hem behaagt. We zouden kunnen zeggen: omdat het Zijn welbehagen is. Gelukkig als we aan die kant mogen komen. Dat welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan.

- Omdat de vis alleen maar bij Hem vandaan kan komen. Omdat Zijn werk alleen voor de vrucht zal zorgen. Daarom moeten ze uit hun eigen werk gezet worden. God zal vis in het net geven. Het zal Zijn werk alleen zijn, waarinze zich verblijden zullen en waarin Hij verheerlijkt wordt. Zo hebben ze zich verwonderd toen ze het net vol vissen naar de kant proberen te slepen. Johannes heeft Hem eerst herkend: et is de Heere! De impulsieve, maar Jezus zo hartelijk liefhebbende Petrus is meteen in het water gesprongen om maar zo gauw mogelijk bij Hem te komen. Hij begreep wel watAsaf eens gezegd heeft: et is mij goed nabij God te wezen (Psalm 73:28). Leeft dat ook in jullie hart?

De dienst van de Heere valt niet tegen, al vallen ze zichzelf zo vaak verschrikkelijk tegen. En al is het dan donker geworden op aarde, de Heere heeft toch beloofd: et zaad zal Hem dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten (Psalm 22:31). Vraag maar veel of dat ook jullie deel mag zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2004

Daniel | 33 Pagina's

Onderwijs aan de zee van Tiberias

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2004

Daniel | 33 Pagina's

PDF Bekijken