Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Profeet van Gods Koningschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Profeet van Gods Koningschap

4 minuten leestijd

Het boek Obadja is het kleinste in het Oude Testament. Het is bijna uitsluitend gericht tegen Edom. Obadja predikt Gods oordeel over Edom vanwege zijn houding bij de inname en de plundering van Jeruzalem. Maar hij betrekt ook de andere volkeren in zijn gerich tsprediking.

Het is niet te zeggen welke inname en plundering van Jeruzalem bedoeld wordt. Maar omdat Obadja waarschijnlijk tot de oudere profeten behoort, zal het niet de verovering van Jeruzalem onder Nebukadnezar zijn. In elk geval heeft Edom zich bij een dergelijke gelegenheid misdragen tegenover zijn broedervolk Juda. De oorzaak van deze oorlogsmisdaden, die de Edomieten tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem hebben bedreven, is de oude vijandschap tussen deze volken. Deze vijandschap is al voorgetekend in de rivaliteit tussen Jakob en Ezau en steekt steeds weer de kop op.

Obadja begint zijn profetie met een oproep van Godswege tot de strijd tegen Edom. In beeldende taal tekent Obadja daarna het strafgericht van God over Edom. De Edomieten wanen zich veilig in de steden die ze in het gebergte hebben gebouwd. Maar in hun trots bedriegen ze zich. Al zouden ze hoog vliegen als een arend en hun nest tussen de sterren bouwen, de Heere zal hen vandaar neerhalen. De dag waarop ze hun misdaden tegen het huis van Jakob hebben gedaan, zal hen heugen op de grote dag des HEEREN. Met alle volkeren zal Edom dan rechtvaardige vergelding ontvangen voor al zijn misdaden. Op die dag zal er op de berg Sion ontkoming zijn. Van het huis van Jakob en Jozef zal een vuur en een vlam uitgaan om Edom te verteren. De weggevoerden zullen het land weer erfelijk bezitten. Zo zal blijken dat het Koningschap aan de HEERE, de God van Israël, is. Later haalt de profeet Jeremia deze gerichtsprofetie van Obadja aan en werkt hij deze verder uit. In deze profetie die hij uitspreekt voor de val van Jeruzalem, heeft de gerichtsboodschap van Obadja kennelijk nog niets aan actualiteit ingeboet. Pijnlijk is dat ook in toen de Edomieten een vijandige houding tegenover het huis van Jakob innamen. Opnieuw blijkt deze vijandschap in de aanslag die de Edomiet Herodes doet op het leven van de Zaligmaker in de kindermoord in Bethlehem. Tot elke prijs probeert hij de komst van het Koninkrijk van God in de Messias te verhinderen. Maar de Heere heeft zijn plan verijdeld. Zo zullen tot aan het einde van de wereldgeschiedenis de machten van Edom en de volkeren samenspannen. Op de dag des HEE-REN zal de Heere hun de rechtvaardige vergelding geven over hun daden. Zijn Koningschap over Juda en Jeruzalem, maar ook over alle volkeren van deze aarde zal blijken. Hij zal Zijn heerlijk Koninkrijk door deze gerichten en oordelen doen komen. In het boek van de profeet Obadja tekenen zich zo al de lijnen af die in het boek Openbaring hun voltooiing vinden. 'God, de HEER', regeert! Beeft, gij volken; eert Zijn hoog bestel, Die bij Israël tussen cherubs woont, en Zijn grootheid toont; Dat zich d'aard bewege; Hij is Israëls zege!' (Psalm 99:1, berijmd).

Informatie

Schrijver: Er worden geen mededelingen over de schrijver gedaan. Hij is niet dezelfde als de dienaar van Achab (1 Koningen 18). Werkterrein: Hij heeft in Juda en met name in Jeruzalem geprofeteerd. Zijn profetie dient tot troost van het huis van Jakob. Tijd: Evenals bij het boek Joël is de tijd van zijn profetie moeilijk te bepalen. Tijdgenoten: Obadja één van de oudere profeten.

Inhoud

Thema:1 2-14 21-21 Gods oordeel over Edom. Oproep tot de strijd tegen Edom Het oordeel van God over Edom vanwege de oorlogsmisdaden tegen Juda Tekening van de dag des HEE-REN over Edom en alle volkeren en het heil voor het huis van Jakob.

Kerntekst Obadja:21

En er zullen heilanden op de berg Sion opkomen om Ezaus gebergte te richten; en het Koninkrijk zal des HEEREN zijn.

Leeswijzer

Vals vertrouwen Rechtvaardige vergelding De dag des HEEREN Heil op de berg Sion Gods Koningschap Obadja 3-9 Obadja 10 en 15 Obadja 15-16 Obadja 17-21 Obadja 21

Aangehaald in het Nieuwe Testament

Het boek wordt niet geciteerd in het Nieuwe Testament. De profetie van Obadja wordt wel aangehaald in Jeremia 49. Van dezelfde vijandige houding is sprake in Psalm 137:7, Klaagliederen 4:21, 22; Ezechiël 25; 35; 36. Dit was bij de val van Jeruzalem onder de Babyloniers (586 v. Chr.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 2005

Daniel | 32 Pagina's

Profeet van Gods Koningschap

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 2005

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken