Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zonde tegen de Heilige Geest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zonde tegen de Heilige Geest

6 minuten leestijd

"Mij is iets nooit helemaal duidelijk geworden. Ik heb weieens begrepen dat zonden tegen de Heilige Geest niet vergeven kunnen worden. Maar wat zijn dat dan voor zonden? En kun je dan ooit wel bekeerd worden? "

Een indringende vraag: "Kun je dan ooit wel bekeerd worden? " Op jongerenavonden komc de vraag naar de zonde tegen de Heilige Geest regelmatig aan de orde. Soms wordt het nog klemmender gesteld: "Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, is er voor mij nog vergeving? " Er zijn jonge mensen bij wie het besef leeft dat er in hun leven zonden zijn tegen de Heilige Geest zijn. En laat ik er maar direct bij zeggen: gelukkig is er voor deze zonden vergeving mogelijk. Want wie zondigt niet tegen de Heilige Geest?

Bedroeven en tegenstaan

De Bijbel spreekt van bedroeven en tegenstaan van de Heilige Geest. Van nature doen wij dat allemaal. De Bijbel spreekt van zondigen tegen Gods wet. Dat is de heilige wet van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij Gods gebod overtreden, zondigen we ook tegen de Heilige Geest. Naast de zonde tegen de wet, is er ook de zonde tegen het Evangelie. Als we bij Gods Woord leven en onder de prediking van Gods Woord onbekeerd blijven, dan bedroeven we Gods Geest. Het Woord van God is het zwaard des Geestes (Efeze 6:17); het voertuig van de Geest. En als we de roepstem van de Heere naast ons neerleggen, zondigen we ook tegen de Heilige Geest.

Gelukkig kunnen we ook zeggen dat er een onwederstandelijk werk van de Heilige Geest is. Lees de uitleg daarvan in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 12. Dat krachtige werk van Gods Geest kan geen zondaar tegenstaan.

In Efeze 5:30 kunnen we lezen dat ook Gods kinderen de Heilige Geest kunnen bedroeven door een onwaardige levenswandel: iegen,

overmatige toorn, stelen, lasteren. Als hier sprake van is trekt de Heilige Geest zich terug, omdat Hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Toch blijft vergeving mogelijk. De Heere laat de Zijnen nooit los. Er is geen afval der heiligen. Door Zijn Woord roept de Heere op tot bekering en belijdenis van schuld. Denk aan David als de profeet Nathan tot hem komt. In Psalm 51 kun je lezen hoe David zijn zonde belijdt en mag weten van vergeving.

Tegen beter weten in

Het allerergste is dé zonde tegen de Heilige Geest. Deze zonde is niet alleen een zonde tegen de wet, maar ook tegen het Evangelie. Het is het toppunt van de zonde. Er is slechts één zonde waarvan de Bijbel zegt dat ze onvergeeflijk is, en dat is deze zonde tegen de Heilige Geest.

De Heere Jezus spreekt er over in Mattheüs 12:22-32. Je kunt in dit Schriftgedeelte lezen dat de Heere Jezus bij een bezetene de duivel heeft uitgeworpen. De mensen die er bij staan, zijn diep onder de indruk. Maar, er staan ook Farizeeërs in de kr.ing van toeschouwers. Ze zien dat Jezus dit grote wonder doet. Maar, in hun haat en hoogmoed willen ze dit niet als een werk van God

erkennen. Ze kunnen het wonder dat de Heere Jezus doet echter niet loochenen. En dan komt het: welbewust, tegen beter weten in, wordt het wonder dat de Heere Jezus doet toegeschreven aan de overste van de duivelen. Er staat: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, de overste der duivelen (vers 24). En in dit verband spreekt Jezus van de lastering tegen de Heilige Geest als de onvergeeflijke zonde. De Heere Jezus maakt duidelijk dat hier niet in de eerste plaats gaat om Hem. Hij zal de weg van smaadheid dragen. Daartoe heeft Hij Zichzelf gegeven. Maar hier wordt de Geest Gods gelasterd, want door Zijn kracht wordt satan overwonnen. En dit werk van God de Heilige Geest wordt aan satan toegeschreven. Ontzettende zonde om Gods werk te bestempelen als een werk van satan. De zonde tegen de Heilige Geest is dus meer dan ongeloof. Het is ook niet het weerstaan en bedroeven van Gods Geest. Zelfs al leven we in de zonde leven tot het einde van ons leven, dan is er nog vergeving mogelijk. Denk maar aan de aan het kruis. moordenaar

De zonde tegen de Heilige Geest is de moedwillige lastering van het genadewerk van Christus. Als je het werk van Christus - tegen de inspraak van je hart in - lastert, dan zondig je tegen de Heilige Geest. Je tast dan Zijn werk aan. Het aangrijpende is dat deze ernstige zonde alleen bedreven kan wor-den door mensen die opgroeien bij het Woord van God. Net als de Farizeeërs kunnen kerkmensen bewust en moedwillig Gods werk bespotten en tegenstaan. Het resultaat is een totale verharding van het hart. Zolang een mens zich zorgen maakt of hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft, heeft hij deze zonde echter niet gedaan. Mensen die deze zonde hebben bedreven gaan zorgeloos in verharding door en verlaten veelal de kerk.

Zonde en vergeving

Satan probeert ook jonge mensen wijs te maken dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Stel dat je in je Bijbel leest uit Hebreeën 10. Je komt bij vers 26. Daar lees je: Indien wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Wat kan het je benauwen. Want wie zondigt er nooit tegen beter weten in? Is er dan geen vergeving meer? Satan fluistert in je hart: 'Zie je wel. voor jou kan het niet meer'. Maar satan is een leugenaar. Hij zegt er niet bij dat het hier gaat om mensen die de Heere Jezus en Zijn verdienste moedwillig verwerpen en verachten en daarmee tegen Gods Geest zondigen.

De tekst is wel een waarschuwing om het bloed van Christus niet onrein te achten. Maar, als Gods Woord beslag legt op je hart en er een uitzien is naar de Heere en Zijn dienst of vrees in je hart dat je tegen de Heilige Geest gezondigd hebt, zolang heb je deze ernstige zonde niet gedaan. Want een wonder dat er maar éen onvergeeflijke zonde is. Alle andere zonden wil de Heere vergeven. Wat ben je gelukkig als je mag ervaren dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon wast en reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 2005

Daniel | 32 Pagina's

Zonde tegen de Heilige Geest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 2005

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken