Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MALHACHl. Profeet van de Verbondsengel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MALHACHl. Profeet van de Verbondsengel

4 minuten leestijd

Maleachi is niet alleen de laatste in de rij van de kleine profeten, maar ook de laatste profeet van het Oude Testament. Na hem zwijgt de levende stem van de profetie meer dan vierhonderd jaar tot op de komst van Johannes de Doper en de Heere Jezus. Nog eenmaal wordt dat komende heil door een profeet aangekondigd. Zo ligt het Oude Testament open naar het Nieuwe Testament.

Maleachi is een echte boetprofeet. Hij vertoont daarin wel de trekken van Johannes de Doper wiens komst hij aankondigt. Wat is het geval in zijn tijd? De tempel is herbouwd. Het volk heeft in de terugkeer en de herbouw van de tempel de verkiezende liefde van God de Vader kunnen zien. Maar de ijver voor de dienst van de HEERE is intussen bekoeld. Het volk laat hierin zijn ondankbaarheid jegens God zien. In al hun uitwendige godsdienst wordt de vreze voor God gemist. Het volk is de HEERE ontrouw en heeft geen eerbied voor Zijn instellingen. Ook bij de priesters ontbreekt het besef van het heilige werk waar ze mee bezig zijn in de dienst des HEEREN. Ze hebben het aan zichzelf te wijten dat het volk alle respect voor hen verloren heeft. Onder het volk is er daarnaast ook grote ontrouw in het huwelijksleven. Ook dat is een bedreiging voor het voorbestaan van Gods volk. Maleachi stelt de zonden van het volk aan de kaak. Aan het einde van het Oude Testament komt zo nogmaals de zonde en onverbeterlijkheid van volk aan priesters aan het licht.

Maar waar volk en priesters in gebreke blijven, zal de HEERE Zelf ingrijpen. Hij zal Zijn engel zenden, die voor Zijn aangezicht de weg bereiden zal. Wanneer de Heere Jezus later de betekenis van de bediening van Johannes de Doper uitlegt, grijpt Hij op deze profetie van Maleachi terug: n zo gij het wilt aannemen: ij is Elia, die komen zou (Mattheüs 11:14). Ook Zijn eigen komst wordt door de profeet Maleachi aangekondigd. Hij zal het huis van Levi zuiveren en de dienst in de tempel herstellen. Gods trouw aan Zijn volk zal in Zijn komst blijken. Op die grote dag zullen de goddelozen uit Israël worden uitgeroeid. Maar degenen, die de HEERE vrezen, zal de Zon der gerechtigheid opgaan. Maleachi ziet hier de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus ineen. Dat maakt de prediking van deze bode van God des te dringender voor ons. Want Johannes de Doper en de Heere Jezus zijn gekomen. En nu is de wereldgeschiedenis op weg naar het einde. Dat dringt tot heilige ernst in de dienst des HEEREN: Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; Juicht bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, En kust den Zoon, vanouds u toegezeid, eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen' (Psalm 2:6, berijmd).

Informatie

Schrijver: an de profeet is behalve zijn naam niets bekend. Zijn naam betekent: ijn bode. Een zinspeling daarop is te vinden in 3:1.

Tijd: Wellicht heeft Maleachi in de tijd direct voor of van Nehemia's tweede verblijf in Jeruzalem.

Werkterrein: Het werkterrein van Maleachi is Jeruzalem. De verwording van de dienst des HEEREN bij het volk en de priesters in de tempel staat centraal.

Tijdgenoten: Misschien is Maleachi een tijdgenoot van Nehemia. In elk geval is hij de laatste van de profeten uit het Oude Testament.

Thema: De HEERE zorgt voor herstel van Zijn dienst.

Inhoud

1-2 Israëls ondankbaarheid en ontrouw in de dienst van de HEERE in de tempel en in het huwelijksleven. 3-4 Aankondiging van de komst van de Engel des Verbonds en Zijn voorloper.

Kerntekst Maleachi 1:6

Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere. waar is Mijn vreze? Zegt de HEERE der heirscharen tot u. o priesters, verachters Mijns Naam. Maar gij zegt: Waarmede verachten wij Uw Naam?

Leeswijzer

Gods verkiezende liefde 1:2, 3 God als Vader in het Oude Testament 1:6; 2:10 Ontrouw in Gods dienst 1:6-14; 3:7-1 8 Oproep tot bekering 3:7 De voorloper van de Messias 3:1; 4:5 Belofte van de Messias 3:1-6:4:1-6

Aangehaald in het Nieuwe Testament

De Heere Jezus Zelf haalt de profetie van Maleachi aan om de bedoeling van hert werk van Johannes de Doper uit te leggen. Hij is de Elia, die komen zou, Mattheüs 11:10, 14; 17:11-13. Paulus citeert Maleachi, als het gaat over Gods verkiezing van Zijn volk, Romeinen 9:1 3.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2005

Daniel | 33 Pagina's

MALHACHl. Profeet van de Verbondsengel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2005

Daniel | 33 Pagina's

PDF Bekijken