Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mag een verlatene  hertrouwen?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Mag een verlatene hertrouwen?

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij ons in de gemeente is het meerdere keren voorgekomen dat iemand, van wie het huwelijk door echtscheiding ontbonden werd, hertrouwde. Hierbij werd het huwelijk ook in de kerk bevestigd. Hoe kan dit? In het huwelijksformulier wordt toch, naar Gods Woord, echtscheiding verboden? Ook met betrekking tot de 'verlatene' wordt duidelijk gezegd: wie de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Dit is toch een zonde tegen het 7e gebod? Dan kan zo'n huwelijk toch niet kerkelijk bevestigd worden?

Het huwelijk is een heilige instelling van de Heere. Al kort na de schepping is het huwelijksverbond door de Heere ingesteld. Om samen het leven te delen en elkaar te dienen door de liefde. Na de zondeval is het huwelijk gebleven. Hoewel de zonde sterk doorwerkt ook in en rondom het huwelijk en met name rondom alles wat met het lichamelijke en seksuele te maken heeft. Vandaag komt ongehuwd samenwonen voor en andere zaken die tegen de Bijbel zijn. Ook komen er veel echtscheidingen voor die tegen de regel van Gods wet ingaan.

De gestelde vraag is dan ook heel actueel: trouwen na echtscheiding; kan dat wel?

De Bijbel leert ons duidelijk dat een huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw voor het leven. Vandaag wordt dat nogal eens anders gezien. Maar dit is en blijft de bijbelse norm. In die weg alleen kan ook Zijn zegen ingewacht worden. Iemand die het huwelijk verbreekt, begaat een ernstige zonde tegenover de Heere en Zijn instelling.

Ook tegenover de persoon die men verlaat en, eventueel, tegenover de kinderen die er zijn.

Het is op grond van Gods Woord absoluut niet mogelijk dat men zijn huwelijk verbreekt om een ander huwelijk aan te gaan. Wanneer men ongeoorloofd het huwelijk verbreekt, kan men niet hertrouwen.

Overspel

Een tweede huwelijk kan alleen aangegaan worden wanneer het eerste huwelijk ontbonden is op wettige wijze, dat wil zeggen naar de norm van Gods Woord en wet. De apostel Paulus schrijft dat indien de man gestorven is, zo is de vrouw vrijgemaakt, alzo dat zij geen overspeelster is als zij van een andere man wordt (Romeinen 7:3).

Maar als nu echtscheiding plaats vindt, dan is het huwelijk burgerlijk wel ontbonden, maar is het dan ook voor Gods aangezicht ontbonden? Gods Woord kent maar een wettige grond van echtscheiding en dat is overspel. Vanuit 1 Corinthe 7 kunnen we ook nog denken aan een godsdienstige reden van echtscheiding. Deze kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld een ongelovige man.

van zijn vrouw gaat scheiden, omdat zij gelovig geworden is. In zodanige gevallen wordt de verlatene niet dienstbaar gemaakt, staat er. We gaan hier nu verder niet op in; dat ligt buiten ons onderwerp.

Het kan helaas voorkomen dat een huwelijk stuk loopt omdat bijvoorbeeld de man overspel pleegt. Zou er op een goede wijze verzoening plaats kunnen vinden, dan is dat uiteraard goed. Er zijn voorbeelden dat zelfs na deze ernstige zonde het toch weer goed kwam en het huwelijk werd voortgezet. Onder 's Heeren zegen, tot welzijn van de kinderen en ook ten goede van de echtelieden. De weg van verzoening is een bijbelse weg die de Heere wil zegenen.

Maar als dat niet gebeurt en de vrouw wordt verlaten omdat haar man een ander genomen heeft, dan kan de vraag opkomen: mag deze verlatene hertrouwen?

Anders

In de gestelde vraag wordt verwezen naar de uitspraak van de Heere Jezus in Mattheüs 19:9. Maar Ik zeg u dat zo mie zijn \/rouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene trouwt doet ook overspel. De uitleg van deze tekst is niet gemakkelijk. Er zijn bij overigens betrouwbare uitleggers ook wel verschillende verklaringen te vinden. Laten we proberen enkele dingen van dichterbij te bezien.

Het eerste wat er duidelijk staat, is: je mag niet zomaar je vrouw verlaten. Als je dat doet anders dan om de gewichtige reden van (het feit dat je vrouw) hoererij (pleegt), dan bega je zelf overspel. En de man die trouwt met de vrouw die zo zonder wettige reden in de steek gelaten is, doet ook overspel. Dit mag echt niet gebeuren. Het is tegen Gods Woord. En te vrezen is dat dan van de ene zonde de andere komt. Zelfs de verlatene kan tot zonde komen. Tot zover is het wel duidelijk.

Maar wat nu als er wel sprake is van hoererij? De moeilijkheid is dat Mattheüs 19:9, letterlijk genomen, zwijgt over de situatie van hoererij. De uitleg en opvatting van veel getrouwe bijbelverklaarders is steeds geweest dat in dat geval hertrouwen wel mag. De bekende dr. J. Douma schrijft in dit verband: Als ik zeg: ie een ander aangrijpt, behalve in geval van oorlog, en hem doodslaat, pleegt moord, dan wordt door iedereen begrepen [...] aangrijpen en doodslaan beoordeel ik anders wanneer het in oorlogstijd gebeurt dan wanneer er geen oorlog is. Zo moeten we ook Jezus' woorden lezen. Verstoten en een ander trouwen beoordeelt Jezus in geval van overspel anders dan wanneer er geen overspel in geding is. Doden in oorlogstijd is geen moord; verstoten en opnieuw trouwen na overspel is geen echtbreuk." Dit is ook de lijn van Calvijn, van ds. G.H. Kersten, van onze Generale Synode van 1977 en eveneens van het voorlopige rapport dat op onze laatstgehouden Generale Synode werd besproken.

Zegen

Wanneer mag iemand hertrouwen? Als het eerste huwelijk wettig, volgens Goddelijke norm, ontbonden is. Dat is het geval bij overlijden van de eerste echtgenoot. Vervolgens is het huwelijk ook ontbonden wanneer één van de twee overspel pleegt. Dat is volgens de Heere Jezus de enige reden om wettig een echtgenoot te kunnen verlaten.

Als iemand wel hertrouwen mag, dan zal dat huwelijk in de regel ook kerkelijk bevestigd mogen worden. Ds. G.H. Kersten zegt dat heel kernachtig zo: "...hij had op grond van Gods Woord recht om te scheiden (er was sprake hoererij) en hij is vrij om te hertrouwen. Geen kerkenraad kan hem dan berispen of kerkelijke rechten weigeren."

Het is een groot voorrecht wanneer we tot een huwelijk mogen komen. Een goed huwelijk is een bijzondere zegen. Velen komen niet tot een huwelijk. Van anderen is het huwelijk, door overlijden of scheiding, ontbonden. Wat kan er dan veel verdriet en moeite zijn. Wat moeten getrouwden toch zorgvuldig omgaan met hun huwelijk.

Ons huwelijksformulier zegt terecht dat de gehuwden allerlei tegenspoed en kruis ervaren. Tussen gehuwden kan door de zonde problematiek ontstaan. Soms begrijpen man en vrouw elkaar niet goed. Er kan goed en nodig zijn hulp in te schakelen. Als de liefde er is, kan men door veel heenkomen. De Heere wil aan de gehuwden Zijn zegen geven, Zijn hulp en bijstand bewijzen, zelfs wanneer men dat allerminst verwacht.

Heb je vragen? Over geloof, over de maatschappij, over vriendschap: mail dan naar steljevragen@jbgg.nl. Schrijven kan ook: Postbus 79, 3440 AB Woerden. Ds. P. Mulder en de heer J.H. Mauritz beantwoorden deze vragen om de beurt. Je naam hoef je niet te vermelden. Met je vraag wordt vertrouwelijk omgegaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juni 2006

Daniel | 36 Pagina's

Mag een verlatene  hertrouwen?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juni 2006

Daniel | 36 Pagina's