Bekijk het origineel

Gods trouw, ondanks de winter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods trouw, ondanks de winter

4 minuten leestijd

Wat ziet gij, Jeremia? En Ik zeide: Ik zie een amandelroede. Jeremia 1:11b

Het is wat: de deuren van Gods huis gaan op zondag en in de week open. Gods Woord mag worden gepreekt of gelezen. En als je ziet hoeveel kinderen en jonge mensen er onder mogen zitten, dan kunnen wij alleen maar zeggen: wat een trouwe zorg des Heeren op het erf van de kerk! Maar met alle voorrechten: wat doet Gods Woord in ons persoonlijk leven? Blijft alles even dood van buiten en van binnen?

Wij denken aan de geschiedenis van Mozes. Wat maakte de Heere een bemoeienissen met het volk van Israël. Maar hoe was het leven van velen? Korach, Dathan en Abiram stonden op tegen de ambtelijke dienst. Het is niet ongestraft gebleven. Ontzettend: levend begraven, en daarna…? Anderen wisten het beter danMozes. God nam hen – 250 mannen – weg door vuur. Ook stierven er nog 14.000 om eigen schuld. Wat een donkere tijd, maar ondanks die ‘winter’ in de gemeente van Mozes, betoonde de Heere de Getrouwe te zijn. Mozes kreeg de opdracht twaalf dode staven in het heiligdom bij de ark neer te leggen. De staf van Aäron bloeide nadat het nacht was geweest (Numeri 17: 8b) Hierin toonde de Heere een Waarmaker te zijn van Zijn Woord. Alleen Aäron en zijn zonen zouden het priesterambt mogen bedienen (Exodus 28). De bloeiende staf met amandelen toont ons: ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken!’ Later spreekt Gods Woord opnieuw over een amandelroede. Nu bij monde van Jeremia. Hij wordt geroepen tot profeet om Gods Woord te prediken. Maar hij ervaart zijn onbekwaamheid. Ach, Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Ziende op zichzelf en de omstandigheden is alles voor hem onmogelijk. Hoe zal zo één ooit Gods woord kunnen preken? De Heere stelt een vraag: Wat ziet gij, Jeremia? Hij antwoordt: Ik zie een amandelroede. Een klein takje van een amandelboom. Dan zegt de Heere: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen. Eigenlijk zegt Jeremia hier (zie kanttekening 25): ‘Ik zie een tak van een wakende of een wakkere boom?’ Een amandelboom wordt een ‘wakkere’ boom genoemd, want deze boom bloeit in de winter. Als alles er in de natuur dood, dor, koud en somber uitziet, bloeit deze boom al in januari of februari. Een prachtig gezicht in de winter. Alles schijnt dood te zijn, maar de Heere laat op dat moment een amandelboom bloeien. In de winter toch leven! Als voor de waarneming van Jeremia alles onmogelijk is en op de dood uitloopt, zegt de Heere: Ik zal Mijn Woord waarmaken. Ik zal voor Mijn werk instaan. Ik zal wakker zijn over Mijn Woord, om dat te doen. Als wij nu eens letten op ons kerkelijke leven, huiselijke leven, persoonlijke leven? Wat kunnen wij dan in de wintermaanden vanuit ons zelf verwachten? Als Gods Geest wederbaart en ons aan onszelf ontdekt, zullen wij niet verder komen dan alles de dood van onze kant. En dat om eigen schuld. Waar ligt de oorzaak van de dood? Wij hebben door de zonde God verlaten. Wij hebben de dood gekozen boven het leven. En als wij nu door middel van al onze inspanningen, activiteiten van het kerkelijk leven (hoe mooi dan ook) het leven moesten voortbrengen? Ten enemale een verloren zaak! Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid! Maar een wonder in de schepping: een amandelboom bloeit in de winter! Zo zal de Heere ook in de winter voor Zichzelf zorgen. Hij zal zorgen voor geestelijke vrucht! Want Ik zal wakker zijn over Mijn Woord. De zekerheid van het Gods werk ligt niet in een amandelroede, want straks bij de jongste dag blijft er van die boom niks meer over. Maar de zekerheid van zalig worden, ligt in het beeld van de amandelroede! Zoals deze bloeit in de winter, zo zal Ik wakker Zijn over Mijn woord. ‘IK ZAL!’ Daar heb je het welbehagen Gods. De kopende liefde van Christus voor al degene die Hij van Zijn Vader ontving. Hij heeft ze gekocht niet met goud of zilver, maar met Zijn dierbaar bloed. Daar heb je de toepassende liefde des Heiligen Geestes. ‘IK ZAL’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 2008

Daniel | 32 Pagina's

Gods trouw, ondanks de winter

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 2008

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken