Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Toetssteen van het geloof

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Toetssteen van het geloof

“Onverhoorde gebeden kunnen opstandig maken”

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Als je hebt gebeden, hoe kun je dan zeker weten dat dit gebed wordt verhoord? In Mattheüs 21: 22 staat: En al wat gij begeren zult in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Ook het antwoord van de Heidelbergse Catechismus op de vraag wat het woord ‘Amen’ betekent, wijst er op dat mijn gebed veel zekerder van God verhoord is, dan ik in mijn hart gevoel.” Een jongere

Op veel plaatsen in de Bijbel wekt de Heere op tot het gebed. Zo roept Paulus de gemeente van Thessalonicensen op: Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5: 17). Van jongs af aan is ons daarom geleerd te bidden. God weet, als de Alwetende, van al ons bidden af. Hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven. We zeggen, dat God een Hoorder is van het gebed. Maar dat betekent niet dat Hij alle gebeden verhoord. Met ‘verhoren’ bedoelen wij veelal, dat de Heere geeft waarom wij vragen.

Onverhoorde gebeden
Tal van gebeden worden niet verhoord. Hoe vaak zal het niet gebeuren, dat we daar eigenlijk ten diepste helemaal niet om geven. We bidden: ‘Bekeer ons’. Maar we leven uit: ‘Nu nog niet’. We bidden: ‘Vergeef me mijn zonden’. En het geeft ons niets als er geen vergeving komt. Daarnaast komen we in ons gebed zo dikwijls met onze verlangens. Als de Heere die verlangens vervuld, brengen we ze tot onze eigen eer door, los van God. Van veel gebeden geldt: Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in wellusten doorbrengen zoudt (Jakobus 4: 3). Toch zijn er ook gebeden van Gods kinderen in geloof afgesmeekt, die de Heere niet verhoord. Dit geeft vaak een geweldige strijd in het leven. Denk maar eens aan de onbegrepen weg die Job ging in zijn lijden. Denk aan David die een kind biddende verloor en aan de tempel die hij niet mocht bouwen. Onverhoorde gebeden kunnen opstandig maken. Als het echter goed ligt tussen de Heere en de bidder zal het onverhoorde gebed des te meer uitdrijven naar God. In die weg zal ook geleerd worden, dat de Heere weet wat goed voor mij is. Dat niet mijn wil, maar Zijn wil moet geschieden. In die weg is de Heere Jezus in Zijn lijdensweg voorgegaan, als Hij in de hof van Gethsemané bidt: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt (Mattheüs 26: 39). We mogen, ziende op Zijn gebed, wel bij voortduur vragen: Leer ons bidden.

Vertrouwen
Ja, maar wat betekent dan de tekst uit Mattheüs 21: 22? Daar staat toch dat God het gebed van een gelovige altijd verhoord? Laat ik daarin mogen verwijzen naar wat Calvijn in zijn verklaring bij deze tekst schrijft: “Bovendien leert ons deze plaats, dat het gebed de ware toetssteen van het geloof is. Werpt men tegen, dat gebeden als dit, dat de bergen zich in zee mogen werpen, nooit verhoord worden, zo is het gerede antwoord, dat Christus, door het gebed aan de regel des geloofs te onderwerpen, de mens de vrije teugel niet geeft, zodat hij nu alles begeren mag wat hem goeddunkt. Op deze wijze toch moet de Geest alle onze neigingen door het Woord Gods beteugelen en tot onderwerping brengen. Christus eist een vast vertrouwen op verhoring, dat van geen weifelen weet. En waar zal het menselijk hart dit verkrijgen, anders dan in het Woord Gods? Wij zien hier derhalve, dat Christus alleen dan Zijn discipelen beloften doet, wanneer zij zich houden binnen de grenzen van het goddelijk welbehagen.”

Verhoorde gebeden
Gebedsverhoring kan blijken uit het verkrijgen van wat gevraagd is. Dat kunnen dingen in het tijdelijk leven zijn. Je kunt bijvoorbeeld bidden om een zegen over de medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven. Als je beter wordt, dan is dat gebedsverhoring. Als je bidt om wijsheid om een tentamen te kunnen maken en je haalt een voldoende, dan is dat ook gebedsverhoring. De Heere kan zo ook op het gebed mensen genezen, die volgens doktoren ongeneselijk ziek zijn. Hij is daarin nog steeds een God van wonderen. Maar zoals tijdens de omwandeling van de Heere Jezus niet alle zieken werden genezen, zo is dat ook vandaag. De Heere geneest naar Zijn wil en welbehagen en is daar vrij in. Hij doet het daarin altijd goed. De Heere kan in deze tijdelijke dingen verhoring schenken aan Zijn kinderen, maar ook aan onbekeerde mensen. De verhoring heeft tot doel dat God des te meer geëerd en geprezen zou worden. Verhoring zou een mens moeten verootmoedigen voor God en ons niet alleen om tijdelijke zegeningen moeten doen vragen, maar ook om eeuwige. De Heere verhoort vooral door Zijn Woord te gebruiken. De Heere kan het gebed om een tijdelijke zegen afsnijden met het Spreekt niet meer tot Mij van deze zaak (Deuteronomium 3: 26b). Mozes mocht niet meer bidden om het beloofde land in te gaan. Paulus doorn in het vlees werd niet weggenomen. Hij kreeg echter antwoord in het Mijn genade is u genoeg. Zo kan de Heere het gebed ook vandaag verhoren door te bepalen, opnieuw te bepalen, bij wat Hij in Zijn Woord tot mij spreekt. De Heere kan ook schenken waarom gevraagd wordt op weg en reis naar de eeuwigheid. Het gebed om bekering kan én wil Hij verhoren. Bekering die Hij werkt door Zijn Woord te gebruiken door de kracht van Zijn Geest. Houd dus aan in het gebed in het tijdelijke, maar ook op weg en reis naar de eeuwigheid. De Heere is nog de grote Hoorder van het gebed, Die naar Zijn wil wonderen van genade verheerlijkt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 februari 2008

Daniel | 40 Pagina's

Toetssteen van het geloof

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 februari 2008

Daniel | 40 Pagina's