Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De extra collecte is bestemd voor...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De extra collecte is bestemd voor...

“…want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig…”

7 minuten leestijd

“Aanstaande zondag is er een extra collecte voor de kerk.” Alweer! Twee weken geleden was er ook al een extra collecte. Wat doen ze eigenlijk met al dat geld? De meeste kerkgangers weten dat slechts voor een deel. In gesprek met Cornelis Klepper, Henk Jan van den Bosch, Huib Klijn en Kees den Boef.

Zo’n 35 keer per jaar wordt in de gemeente een extra collecte gehouden. Die collecten zijn soms bestemd voor concrete doelen, zoals de Jeugdbond, de Theologische school, Zending, Evangelisatie, Bijbelverspreiding, Israël en Bijzondere Noden. Maar vaak gaat het ook om ‘gewone’ extra collecten. De collecte voor de kerk. Henk Jan vraagt zich af of dat voor het loon van de dominee is. “Nee joh!” reageert Huib. “Ik zou het niet weten. Dominees moeten wel betaald worden,” zegt Henk Jan. “Wat verdient een dominee eigenlijk?” wil Cornelis weten. Volgens Huib staan er achter op Paulus ook altijd van die bedragen. “Zou dat het zijn?”

Extra zak
In Werkendam en Hardinxveld wordt er elke zondag drie keer gecollecteerd en als er een extra collecte is vier keer. Bij Kees in Poederoyen zijn er twee rondgangen. Regelmatig is er echter een extra collecte. “Eens in de twee weken, geloof ik. Meestal voor het bouwfonds, Theologische School, Emerituskas enzo.” Wat is een extra collecte? Henk Jan vindt dat er dan een extra zak rond moet gaan en Huib geeft aan dat het voor een deputaatschap is. Of zoals laatst voor Birma, vult Cornelis nog aan. Het komt ook voor dat de collecte voor diaconie of kerk bestemd is voor een speciaal doel. Wat gebeurt er eigenlijk met het geld dat overblijft, vraagt Henk Jan zich af. Volgens Huib blijft er niks over en Kees denkt dat het niet veel zal zijn. Cornelis weet dat je niet zomaar geld van de diaconie aan de kerk mag geven. Hij denkt dat het geld besteed wordt aan de mensen die op de administratie zitten. Zelf geven ze bij collecten nooit iets van hun eigen geld. “Mijn vader legt het altijd klaar,” zegt Kees. Henk Jan heeft één keer iets gegeven met biddag. Bij speciale acties zijn ze veel gemotiveerder om iets te geven. Zoals op een verkoopmarkt voor de zending. Daar helpt Henk Jan elk jaar mee. “Ik geef er dus wel een deel van m’n vrije tijd aan!” Er is nog veel onbekendheid met de doelen van de collectes. Cornelis vraagt zich af of in het kerkblad aan het begin van het jaar een overzicht van de collectes kan worden gegeven met een beschrijving van de doelen, zodat het wat duidelijker wordt. “Dus wat altijd achterop Paulus staat, is voor de zending. Daar merk ik nooit iets van…” mompelt Huib nog.

---
P. Klop is algemeen secretaris van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ).

Wat doet het deputaatschap?
“Het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) heeft van de Generale Synode een ‘mandaat’ – een opdracht of volmacht – gekregen. Daarin staan de verschillende werkzaamheden beschreven waar DMZ zich mee bezighoudt. Eén daarvan is het ondersteunen van diaconieën door het geven van adviezen, voorlichting en het organiseren van toerustingsbijeenkomsten voor ambtsdragers. Een andere taak is het mede richting geven aan het beleid van kerkelijke zorginstellingen en het zorgen voor hulpverlening. Voor onze gemeenten wordt deze hulp gegeven door De Vluchtheuvel, de instelling voor psychosociale hulpverlening. Daarnaast heeft DMZ ook een taak om de (nieuwe) ontwikkelingen te volgen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en hierover voorlichting te geven aan kerkenraden en gemeenteleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), vrijwilligerswerk (Kerkelijke thuishulp) en mantelzorg.”

Het deputaatschap DMZ vraagt de kerkenraden jaarlijks per (doop)lid een vast bedrag. Hoe hoog is dat bedrag?
“Per (doop)lid is dat een bijdrage van € 10.”

Voldoet elke kerkenraad aan die bijdrage?
“Nee, niet elke kerkenraad voldoet hieraan. Er zijn ook kerkenraden die een gedeelte van deze bijdrage aan ons afdragen. In totaal wordt ongeveer 90 procent van het begrote bedrag ontvangen. In gemeenten waar een collecte gehouden wordt voor DMZ wordt de opbrengst van de collecte in de meeste gevallen aangevuld vanuit de reserve van de diaconie.”

Wat wordt er met die bijdragen gedaan?
“De Vluchtheuvel wordt niet door de overheid betaald, dat is de reden waarom DMZ van de Generale Synode aan de gemeenten jaarlijks een vaste bijdrage mag vragen. Hiervan worden jaarlijks vele mensen met psychosociale problemen geholpen. Ruim 75 procent van het totaal aan ontvangsten van DMZ gaat naar De Vluchtheuvel. Een ander gedeelte van de bijdragen wordt besteed aan het geven van voorlichting, onder andere door het uitgeven van brochures en het organiseren van toerustingbijeenkomsten voor ambtsdragers.”

---
A. Elshout is hoofd administratie bij de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

Twee keer per jaar wordt er in elke gemeente gecollecteerd voor de zending. Waar is dat geld voor bestemd?
“De belangrijkste collecte voor de zending is de jaarlijkse pinkstercollecte, die onlangs weer gehouden is. Daarnaast wordt in het najaar een diaconale collecte gehouden voor de diaconale taken op het zendingsveld: vertaal- en alfabetiseringswerk, kleinschalige medische projecten inclusief die op het terrein van HIV-Aids, algemene hulpverlening. De ZGG besteedt een groot deel van zijn middelen – ongeveer tweederde – aan de kosten van uitgezonden arbeiders en alles wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Geld werven voor personeelskosten is niet ‘leuk’, maar wel wezenlijk voor de zendingsopdracht.”

Leveren de collecten voldoende op om de vaste lasten te dekken?
“De collecten brengen per jaar zo’n 450.000 euro op, terwijl de ZGG-uitgaven tussen de 2,5 en 3 miljoen euro per jaar schommelen. Ze zijn dus zeker van belang voor de zending, maar dekken lang niet alle uitgaven.”

Is er sprake van stijging van de collecteopbrengsten? Of brengt het elk jaar ongeveer evenveel op?
“De inkomsten uit collecten stijgen gelukkig nog steeds. Omdat collecten alles te maken hebben met de gemeenten die ZGG steunen, hechten we veel waarde aan de ontvangsten uit collecten. ZGG leeft van heel veel kleine bedragen en daar richten we ons ook op in de fondsenwerving. De nadruk ligt daarom op werving via de gemeenten. Dat is een principiële keus. Zending is geen zaak voor ‘liefhebbers’ of ‘betrokkenen’, maar van de hele gemeente en van alle gemeenten.”

Voeren jullie daarnaast nog extra ‘acties’ om geld binnen te halen?
“Bijzondere acties worden er niet gevoerd. Wel verzet een groot aantal vrijwilligers heel veel werk om gelden bijeen te brengen. Denk aan de zendingsbusjes die rondgaan, het werk van de vrouwenverenigingen, het inzamelen van oud papier, het zendingsgeld van de scholen en de giften, die ingezameld worden. Veel van dit werk gebeurt door de plaatselijke zendingscommissies, die in hun eigen gemeente actief zijn ten bate van het zendingswerk. Onze onvoorstelbare overvloed schept verplichtingen, ook op dit terrein.”

Wordt uitbreiding van jullie werkzaamheden belemmerd door geringe inkomsten?
“Verhinderingen zijn er momenteel niet door gebrek aan middelen. Als er op korte termijn nieuwe arbeiders uitgestuurd kunnen worden, kunnen de uitgaven ook weer snel stijgen. We zijn bezig met het uitbreiden van bestaand werk en waar mogelijk ook andere taken ter hand te nemen. Een belangrijke belemmering daarbij is dat er wel vacatures zijn, maar dat deze nog niet allemaal vervuld kunnen worden.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

Daniel | 32 Pagina's

De extra collecte is bestemd voor...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken