Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

-> Bevrijdingsdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

-> Bevrijdingsdag

3 minuten leestijd

Ooit komt er een dag... De laatste dag. Je kent hier ongetwijfeld verschillende benamingen voor: wederkomst, jongste dag, dag van het oordeel. Hoe het eruit zal zien weten we niet precies. Maar de Heere heeft er wel iets over geopenbaard aan de apostel Johannes. Denk jij wel eens aan deze dag? Vind jij ‘Bevrijdingsdag’ ook een goede naam?

Wat staat er?
• Wat ziet Johannes (vs. 1-2)?
• Wat hoort Johannes? Omschrijf in eigen woorden wat de stem zegt over Gods volk (vs. 3-4).
• Wat moet Johannes doen?

Wat betekent het?
• Wat wordt er bedoeld met het nieuwe Jeruzalem? Gebruik de kanttekeningen of Bijbel met Uitleg.
• Noem bij vers 4 praktische voorbeelden van moeite en zorgen op de aarde.
• Welke tegenstellingen kom je tegen in vs. 6-8? (Let ook op het signaalwoord 'maar'.)


Openbaring 21:1-8
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.


Wat is de boodschap voor jou?
• Waar denk jij aan bij Bevrijdingsdag (5 mei)?
• Het visioen dat je hebt gelezen gaat over wat Johannes ziet na het laatste oordeel (Openb. 20). Er is dan geen zonde meer. Wat betekent dat voor jou?
• Wat verandert er bij Christus' wederkomst?
• Waar denk jij aan bij de woorden waarachtig en getrouw? (vs. 5)
• Welke beloften lees je in vers 7? Wie overwinnen er? Geldt dit ook voor jou?
• Als je winnaars hebt, zijn er ook verliezers. Hoe loopt het met hen af? (vs. 8) Geldt dit ook voor jou?


Afsluiter:
Bij Christus' wederkomst wordt de scheiding definitief: winnen of verliezen.
Volg jij Jezus al in de strijd? Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof! Lees maar in Hebreeën 12:2.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 2019

Daniel | 32 Pagina's

-> Bevrijdingsdag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 2019

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken