Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD" 58c JAARGANG 1957

12 minuten leestijd

blz.

Meditaties door Ds. S. van Dorp

Een bede voor de Oudejaarsavond en de Nieuwjaarsmorgen. Psalm 90:12 . . . 1 Een bede bij de jaarwisseling, Psalm 90:12 9 idem 3 17 Wij hebben hier geen blijvende stad. Hebreen 13:14 25 Hierboven is de toekomende stad, Hebreen 13:14 33 De toekomende stad zoekt de echte pelgrim, Hebreen 13:14 . . . . . . . . . 41 Nog een kleine tijd. Joh. 12 : 35 en 36a . . 49 Een lieflijke opwekking, Joh. 12:35 en 36a 57 Een grote zaligheid, Joh. 12 : 35 en 36a . . 65 Christus' heengaan om plaats te bereiden, Johannes 14:2 en 3 73 idem 2 81 idem 3 89 Van droefheid en van blijdschap, Joh. 16:20 97 idem 2 105 idem 3 113 De Heere is waarlijk opgestaan, Matth. 28:2—4 121 idem 2 129 idem 3 s 137 Van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118:22 en 23 . . . . . . . . 145 idem 2 .153 idem 3 161 Opgenomen, daar zij het zagen, Hand. 1 : 9a 169 De uitstortipg van de belofte des H. Geestes, Hand. 2 : 33 177 idem 2 }85 idem 3 193 Onder goed geleide. Romeinen 8:14 . . . 201 idem 2 209 idem 3 .217 Niemand dan Jezus alleen, Matth. 17:8 . . 225 idem 2 233 idem 3 . 241 Hij is het. Die ons Zijne vriendschap biedt, Johannes 15 : 15 m 249 Ons leven, Colossenzen 3 : 4m 257 idem 2 265 idem 3 273 Ikabod, 1 Samuël 4:21a . . . . . . . 281 idem 2 289 idem 3 297 Een vriend van tollenaren en zondaren, Matth. 11 : 9m 305 idem 2 313 idem 3 321 Ons gedenken van de Hervorming, Exodus 2 : 23-25 . 32? idem 2 337 idem 3 . . . . ' 345 Het rijke deel van Gods kinderen is Hij, Psalm 73:25 en 26 353 idem 2 361 idem 3 369 De Adventsboodschap, Jesaja 28:16 . . . 377 idem 2 385 idem 3 393 De komst des Heeren in Bethlehems stal, Hebreën 10:5—7 409

Meditaties door Ds. A. Vrocgindeweij

Paasblijdschap, Johannes 20:20b . . . . 123 Met heerlijkheid en eer gekroond, Hebr. 2 : 9a 171 De Trooster, Johannes 16:7 178 De Heere is een rotssteen, Deut. 32:4a . . 411

blz.

Uit het boek der Richteren, door Ds. A. Vroegindewei)

Simson 9, Richteren 14 : 1—4 3 idem 10. Richteren 14:5—10 10 idem 11. Richteren 14:11 — 14 18 idem 12. Richteren 14:15—17 27 idem 13, Richteren 14 : 18—20 35 idem 14. Richteren 15:1—6 43 idem 15, Richteren 15:7—11 50 idem 16, Richteren 15:12—16 58 idem 17, Richteren 15:17—20 66 idem 18, Richteren 16:1—3 75 idem 19, Richteren 16:4—5 83 idem 20, Richteren 16:6—9 91 idem 21, Richteren 16:10—12 98 idem 22, Richteren 16:13—14 106 idem 23, Richteren 16:15—17 114 , idem 24, Richteren 16:18 131 idem 25. Richteren 16:19-20 138 idem 26, Richteren 16:21 147 idem 27, Richteren 16:22 155 idem 28, Richteren 16:23—24 162 idem 29. Richteren 16:25 186 idem 30, Richteren 16 : 26—28a 194 idem 31, Richteren 16:28 202 idem 32, Richteren 16:29 21Q idem 33, Richteren 16:30 226 {dem 34. Richteren 16:31 242 Othniël 1, Richteren 1 : 12-13 . . . . . 258 idem 2, Richteren 3 = 7 266 idem 3, Richteren 3:8 275 idem 4, Richteren 3:9 282 idem 5, Richteren 3:10 290 idem 6, Richteren 3:11 . . . . . . . 298 Ehud 1, Richteren 3:12-13 306 idem 2. Richteren 3:14—16 315 idem 3, Richteren 3 : 17—22 323 idem 4, Richteren 3 : 23—26 331 idem 5, Richteren 3 : 27—30 338 Debora 1, Richteren 4:1—3 346 idem 2, Richteren 4 : 4—5 362 idem 3, Richteren 4:6—7 379 idem 4, Richterën 4 : 8—10 387 idem 5, Richteren 4 : 11 — 13 404

Diverse artikelen door Ds. A. Vroegindewei)

Een nieuw jaar 5 De bijbel op de reglementen? 21 Hoe met de vrijzinnigen? 45 De verkeerde weg * . . . 46 Steeds verder op de verkeerde weg . . . . 61 Geen nieuwe scheur maken! 93 Het moeilijke kerkelijk gesprek 117 Een dodelijk gevaar 125 Kan de kerk deze uitleg van Pasen aanvaarden? .125 Bij de verjaardag van onze koningin , . . 141 De vrouw in het ambt door een achterdeurtje naar binnen? 141 Een consensus? 149 Twee gedenkdagen 150 Welke koers? 157 Onschriftuurlijke tuchtoefening 189 De vrouw in het ambt? 205 Een betreurenswaardig besluit 212 De remonstranten ter synode 222 De Heilige Geest en onze geest 229 Met welk recht? 230 Dat wonderlijke artikel X 238 Onze zendingsdag 246 De opmars der vrijzinnigheid gaat voort . . 254 Kerk en vakantie 270 Spelen met de Heere Jezus 278 Versobering 293 De vrouw in het ambt? 302 blz. De torenbouw van Babel 326 Om het erfgoed der Reformatie 339 Naar de Bondsdag 342 Is er toekomst? (1) 349 idem (2) 35* idem (slot) 364 Zou het geen onrecht zijn? 382 Een jaar van worsteling en onzekerheid . . 413

Diverse artikelen door Ds. L. Vrocgindeweij

Het gesprek der richtingen (1) idem (2) 4 11 De zekerheid der verkiezing is gegrond op het geloof in Christus Het bodempensioen Verzekerdheid en verkiezing (1) . . . . 19 28 36 idem (2) 44 Ad fontes (1) 45 idem (2) 51 De gehele Schrift spreekt van verkiezing . . 59 De synode vergaderde (1) 67 idem (2) 76 idem (3) 84 idem (4) 92 idem (5) 99 De menselijke natuur van Christus . . . . 107 Aan wie God genade bewijst 115 Treuren en hongeren 124 Verkiezing en verwerping 132 Is in vele bijbelwoorden het woord uitverkoren vergeten? (1) 139 idem (2) 148 Spreekt de H. Schrift van verwerping? (1) idem (2) Een proeve van het kerkelijk gesprek (1) . 172 idem (2) 180 idem (3) 187 idem (4) 195 idem (5) 203 De verworpenen krijgen niets? 219 De prediking in de Geref. Kerken . . . . De uitverkiezing en de belofte Gods . . . De zaligheid der kleine kinderen der gelovigen • • • De noodzakelijkheid der sacramenten . . . 259 De Goddelijke souvereiniteit (1) 267 idem (2) 275 Reacties (1) 283 idem (2) 291 Nog eens: de prediking in de Geref. Kerken 299 Vraag en antwoord (1) 307 idem (2) 316 Niet de woorden alleen, maar ook de zaken Alles heeft zijn eigen fundament (1) • • • idem (2) Kerkelijke vragen (1) . . . . idem (2) Wat ondertekenen de candidaten? Een volk in een volk Kwestie van lezing en uitleg (1) . 156 163 227 235 244 332 355 363 372 380 388 398 412

Artikelen door Ds. J. v. d. Haar

Hoe staan wij tegenover de H. Geest? . . . 211 idem (2) 234 idem (3) 250 Verkeerde krakelingen (1) 278 idem (2) 284 Wordt in Gods nabijheid... gedanst? . . . 302 Misverstand in zake het werk van Gods Geest (1) 309 idem (2) 315 Gods belofte werd heerlijk vervuld! . . . . 396

blz.

Catechismus verklaring door D*. J. v. d. Haar

De rechtvaardigmaking (1) 370 idem (2) 380 idem (3) 390 idem (4) 405 idem (5) 411

Artikelen door Ds. P. J. F. Lamens

Hilleröd (1) 269 idem (2) 277 idem (3) 285 idem (4) 292 idem (5) 301 idem (6) 308 idem (7) 317 iaem (8) 324 idem (9) 331 Hernieuwd vermaan 340 Uit het klachtenboek der kerk 347 Gaat het ons ook aan? 356 Ter oriëntering 373 De menswording van Christus (1) . . . . 400

Artikelen door Ds. W. L. Tukker

Schotse parallellen 253 Troost en vrees 269 Elisa en Elia, 1 Koningen 19:16b . . . . 395

Artikelen door Ds. Wr. Vroegindeweij:

Ds. A. de Herder en zijn poging tot reformatie der kerk (4) 148 idem (5) 164 idem (6) 181 idem (7) 204 idem (8) 220 idem (9) 237 idem (10) 251

Diverse artikelen:

Wel iets vernomen, maar geen doodsteek bekomen, door G. F 4 idem (slot) 12 De Gaasterlandse gruwelbedrijver omgezet tot getuige van Gods grote genadebetoning, door G. F 28 idem (slot) 36 Een ouderling in doodsvreze, door G. F. . 52 idem (slot) 60 Het gezag in de kerk, door A. v. d. Kooy . 53 Het goede wél, maar het kwade niét ontvangen? door G. F 68 idem (slot) . 76 De betekenis van vader en zoon Becking voor het kerkelijk belangstellend Friesland in de vorige eeuw (1) door G. F. . . . 84 idem (2) 92 idem (3) 100 De vrouw in het ambt? (1), door M. . . 85 idem (2) 93 idem (3) 109 idem (4) 117 idem (5) 134 Het uitroeien van planten, niet door de hemelse Vader geplant, door G. F. . . . 108 idem (slot) 116 Geestelijke godsdienstzin verbreekt verbondenheid aan geld en goed, door G. F. 132 idem (slot) 140 Het goede aan het geld gekoppeld door een Gaasterlandse gast, door G. F 180 Een zo goed als vergeten getuige der waarheid, door G. F 188 Jehova-getuigen, door W. F. M 197 Hij is, zoals God hem doet zijn 220

blz.

Middelen en mogelijkheden voegt de Albeschikkende Koning tezaam, door G. F. 244 idem (slot) 252 Waarom ze in Friesland kwakers schuwden als de pest, door G. F 260 idem (slot) 276 Dominee, ga je aan de kant, of... door G. F. 292 Evenwel geen erfgoed, door G. F 308 idem (slot) 324 Hebreen in de wijngaard van Woubrugge . 332 Laatste pleisterplaats op de aardse zwerftocht van Anna Maria van Schuurman, door G. F ' . . . . 340 idem (2) 356 idem (3) 364 idem (slot) 372 In de mist en door de mist, uit de mist, door G. F 388 Bethlehem 401 Het kerkelijk leven in Zuid-Afrika, door J. S. 402 Uit een domineesdagboek, door Pastor . . 403

Persschouw

De gehele lading moet mee . . . . Vereniging van kerken in Schotland Oude bijbelhandschriften . . . . Theologische studie is moeilijk . . Kerken tegenover elkaar . . . . De Waldenzen De Christian Reformed Church . . Ongerijmd? . . . " De vrouw in het ambt . . . . . i Ongevaarlijk Twee hervormde gemeenten in één plaa Een nieuwe belijdenis in Engeland Ook vroeger klachten over gebrek aa gees-te lijk leven Godsdienstig leven in Israël . . De gezangen in de Geref. Kerken Regeringssteun voor kerkbouw . Predikanten langs de spoorbaan . Terugkeer naar de oude chr. gebruiken Hoorgemeenschap Jezus stierf — Christus is opgestaan Een duidelijke uitspraak gewenst . Is overgangsbepaling 238 in strijd met de kerkorde? Is overgangsbepaling 238 rechtsgeldig? Kinderen in de kerk Ontdekkende prediking Exegese van de 153 vissen . . . De Heere Jezus Christus en de twee moor denaars Afbrokkeling van het predikantencorps Een vrijzinnige stem over het besluit er synode Problemen der minderheden in de herv kerk Wijziging van de kerkorde nodig? De herv. gereformeerden te Amsterdam Kinderdoop en volwassenendoop Dominees per advertentie gevraagd Predikant-arbeider Korte kerkdiensten Een jonge dominee Teleurgesteld Modus vivendi Verwereldlijking In de hemel is een dans, maar... . Herinneringen aan Ds. Paauwe . De vrouw in het ambt . . . . Een kerk zonder levende belijdenis Menselijke logica, maar geen goddelijke wijs heid De kanselafkondiging . . . . Om de zondagsrust Kerk en staat in Italië over het huwelijk Om de christelijke levensstijl . . . . 13 14 22 22 30 38 38 54 54 62 70 78 86 94 101 102 102 118 126 135 142 157 165 173 182 190 198 222 230 246 254 261 262 270 294 303 310 318 334 334 342 349 357 365 374 382 390 407 414

blz.

Ingezonden

Comité 1618/19 6 H.G.O. fonds 6 Wat wil de ver. „Protestants Nederland"? . 14 Verantwoording H.G.O. fonds 31 Anti-papisme 39 Het protestants kinderhuis in Boechout bij Antwerpen 95 Brief van B. Buddingh 126 Comité 1618/19 142 , , De jeugd van tegenwoordig..." 142 Verantwoording H.G.O. fonds 158 Oud en jong 174 Gemeenschap van goederen op Pinksteren . 174 Verantwoording H.G.O. fonds 197 Eenwording: ook staatkundig? 197 Het Comité 1618/19 en Kohlbrugge . . . 262 Groot te kort aan verpleegsters 263 Verantwoording H.G.O. fonds 271 H.G.O. fonds 310 Het gaat om u, uw gezin, de kerk . . . . 318 Het Evangelie in Spanje 318 Als Jan soldaat moet worden 326 Oprichting in Zeeland 358 „De zin van het leven" 366 Dat kunt u niet laten, het is voor onze soldaten 375

Gedichten

Wanneer ik zien mag 21 Weemoed 26 Bij het kruis 90 Golgotha 109 Uit de diepte roep ik tot U 130 Triomfator 141 Het „ik" 146 Hemelvaart •— Pinksteren 173 Pinksteren 179 Het leed van nu 218 Die eenmaal Hem beminnen mocht . . . 274 .Góds besluit 293 Zorgen 314 Waakt en bidt 322 En gij zult zijn naam Jezus heten 387 Alzo lief heeft God de wereld gehad 397 Tijd 403 Hef aan, hef aan den luiden zang . . . . 406 Blijf mij nabij 410 Correspondentie:6, 13, 30, 94, 110, 142, 197, 213, 278, 295, 406. Boekbespreking:14, 39, 46, 54, 62, 70, 94, 102, 110, 158, 166, 174, 182, 190, 199, 231, 238, 247, 255, 263, 271, 286, 294, 310, 318, 327, 342, 350, 358, 366, 383, 391, 415. Kerknieuws:7, 15, 23, 31, 39, 46. 54, 62, 71, 79, 87, 95, 103, 111, 118, 126, 135, 142, 150, 159, 166, 175, 183, 190, 199, 206, 213, 223, 231, 239, 247, 255, 263, 271, 279, 286, 295, 303, 310, 318, 327, 335, 343, 350, 359, 367, 375. 383, 391, 407, 415. Gratis lezersfonds:8, 16, 24, 40, 48, 56, 64, 96. 104, 119, 128, 144, 160, 168, 176, 215, 240, 256, 272, 351, 368, 376, 384, 392, 408. Advertenties:8, 16, 24. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 119, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 287, 296, 304, 312, 319, 328, 336, 344, 351, 360, 367, 368, 376, 384, 392, 408, 416. Mededelingen administratie:8, 32. 48, 64, 80, 104, 112, 144, 168, 184, 208, 224, 225, 232, 240, 248, 280, 312. 319, 351, 368, 384.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 28 December 1957

Gereformeerd Weekblad | 11 Pagina's

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD

Bekijk de hele uitgave van Saturday 28 December 1957

Gereformeerd Weekblad | 11 Pagina's

PDF Bekijken