Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 60e JAARGANG 1959 WEEKBLAD” 60e JAARGANG 1959

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 60e JAARGANG 1959 WEEKBLAD” 60e JAARGANG 1959

10 minuten leestijd

blz.

Meditaties door Ds. S. van Dorp

Vrede op aarde, Lukas 2 : 14m 1 Christus zien en dan sterven, Lukas 2 : 29, 30 9 idem 2 17 idem 3 25 Door lijden geheiligd, Hebreën 2:10 . . . 33 idem 2 41 idem 3 49 Overgegeven en weggeleid, Joh. 19:16, 17 . 57 idem 2 65 idem 3 73 Zie het Lam Gods, Johannes 1 : 29b . . . 81 idem 2 89 Het opstandingsevangelie, Marcus 16:6, 7 97 idem 2 105 idem 3 113 Het pad des levens, Psalm 16:11 . . . . 121 idem 2 129 idem 3 137 Het nut van de hemelvaart van Christus, Joh. 16:7 145 Een dag van goede boodschap, Hand. 2 : 1—4 153 idem 2 161 idem 3 _ . . . . . 169 Een geloofsgetuigenis, Job 19:25a . . . . 177 idem 2 185 idem 3 193 De eredienst in Gods liefelijke woningen, Psalm 84 : 1 201 idem 2 , 209 Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, Spreuken 23:23a 217 idem 2 225 idem 3 233 Liefelijke woningen, Psalm 84 : 2 . . . . 241 idem 2 249 idem 3 257 Een smachtend verlangen naar de levende God, Psalm 84 : 3 265 idem 2 273 idem 3 281 Bij Gods altaren, Psalm 84 : 4 en 5 . . . . 289 idem 2 297 idem 3 305 Naar Sion! Psalm 84:6-9 313 idem 2 321 idem 3 329 Ons gedenken van de martelaren der Hervorming, Psalm 84 : 10 en 11 337 De Heere is een Zon en Schild, Ps. 84:12a 345 idem 2 353 De privileges van het volk des Heeren, Psalm 84 : 12b en 13 361 idem 2 369 Een uit duizend, Job 33 : 23 en 24 . . . . 377 idem 2 385 idem 3 393 Vrijmachtig welbehagen en het Kerstfeest, Lukas 2 : 14c 401

Meditaties door Ds. A. Vroegindeweij

Nieuwjaar, Psalm 146:5 . 2 Het bloed des Lams, Exodus 12:13 . . . . 98 Paasfeest, Lukas 24 : 5b 99 De opstanding en het leven, Joh. 11 : 25a . . 106 Vele woningen, Johannes 14 : 2 146 Pinksterwonder, Handelingen 2:41b . . . 154

Diverse artikelen door Ds. A. Vroegindeweij

Terugblik 5 Het antwoord van de generale synode . . . 13 Zal de leertucht de kerk gezond maken? . . 108 Moeilijkheden in Zuidholland 116 Een kerkelijk treurspel voorlopig afgesloten 117 Nadere repliek 132 Onze koningin vijftig jaar 139 Voorstellen tot wijziging van de Kerkorde . 156 Kerkbouwactie 163 Hervormd-gereformeerde reservaten . . . . 172 Waar ligt de oorzaak? 180 blz. Versterking en verdieping 188 Calvijn 220 idem 2 227 idem 3 236 idem 4 244 idem 5 252 idem 6 260 idem 7 268 idem 8 276 idem 9 284 idem 10 292 idem 11 301 idem 12 308 idem 13 315 idem 14 324 idem 15 332 idem 16 340 idem 17 348 Het zendingswerk gaat door 253 Bezinning noodzakelijk 364 Bouwen 365 idem 2 379 Een merkwaardige tuchtzaak 381 Het kind Jezus en de wet 407

Diverse artikelen door Ds. L. Vroegindeweij

Drie verbonden (2) 4 Geen antwoord uit Gods Woord 11 Een ontdekkende prediking ontmoedigt . . . 19 Het kerkelijk vraagstuk 28 idem 2 35 De roeping tot een ambt (1) 44 idem 2 51 Uit het Doopformulier 59 Willen wij naar de Heilige Schrift luisteren? 68 De hand 75 idem (slot) 82 Geloof 83 Synergisme 90 Enkele opmerkingen over het geloof . . . 100 idem 2 107 Is ontdekking een vrucht uit de wedergeboorte 114 Kanttekeningen bij het verbond der genade . 122 Poenitentia en resipiscentia 130 Kinderen des verbonds 138 idem 2 147 Het toevluchtnemend geloof 155 idem 2 162 De Gereformeerde verbondsleer 170 Wie geeft ze de rechte naam? 178 Moderne wederdopers 187 Predikant of toneelspeler 195 De Parizeen in de Bijbel 202 idem 2 211 Het recht gebruik van de H. Schrift . . . 219 Geen aanneming des persoons 228 Is de Heilige Doop meer dan verzegeling van de belofte des Evangelies? 235 Eerst en direct . 242 Een ziekbedbekering 251 Wat is waarheid? 258 Het ware geloof 266 Weinigen die zalig worden? 274 Waar zullen we de kinderen voor houden? 282 Geen veronderstelde wedergeboorte . . . 290 Kan dit met genade gepaard gaan? . . . . 298 Reacties 307 idem 2 315 Die uitverkiezing kan ik niet bij 323 idem 2 331 Wat verzegelt de doop? 339 idem 2 347 De volgorde van wedergeboorte en geloof . 355 De wedergeboorte vóór het geloof . . . . 362 Over dansen 371 Een afgedwongen weerwoord 378 idem 2 387 Wist u dat? 388 idem 2 395 Het geslachtsregister uit Mattheüs 1 . . . 404

blz.

Catechismusverklaring door Ds. J. v. d. Haar

Zondag 27: Strijd rondom de H. Doop . . . 26 idem 2 34 idem 3 42 idem 4 50 idem 5 67 idem 6 74

Naar Brazilië, door Ds. P. ]. F. Lamens

idem 18 20 idem 19 28 idem 20 36 idem 21 60 idem 22 76 idem 23 100

Artikelen door Ds. W. L. Tukker

Kerend getij? 212 De Verlosser, Die tot Sion komt... Jes. 59 : 20 403

Diverse artikelen

Verslag van onze arbeid in Marokko (2) door Ds. J. R. Cuperus 12 idem 3 21 Synodalia, door Opmerker 60 Iets over de oproep, door v. d. K 164 Pastoraat en bevindelijkheid 203 idem 2 213 De kerkbouwactie, door v. d. K 269 Uit een domineesdagboek, door Pastor . . . 407 Om het Koninkrijk, door R. B 410 De onbekende Calvijn, door J. v. d. H. . . 412

Kleine Kroniek

Overgangsbepaling 238 voor de vrijzinnigen te Amersfoort 300 Nieuwe bijbelvertaling 300 Eerste vrouwelijke predikant 301 Zedeloze voorstelling 301 Dansende dominees 308 De verdeeldheid in de Geref. gezindte . . . 308 Gezangen of liederen 309 Dansende kerkbouwactie 316 De leertucht? 316 Het Schriftgezag 317 Een kaartsysteem van predikanten . . . . 324 De noodvoorziening volgens Overgangsbepaling 238 . 325 De vrouw in het ambt 332 In het buitenland is de vrouw in het ambt aan de orde 332 De kerkdienst in twee delen te splitsen . . 333 Gedenkdag van de Kerkhervorming . . . . 340 Bondsdag van onze Herv. Mannenbond . . 340 Vrouwen niet in kerkelijk, maar wel in Goddelijk ambt 341 De mens heeft verleerd eigen dood te sterven 341 Jacobus Arminius en zijn Remonstrantse dwalingen 348 Godsdienstonderwijs op openbare scholen . . 348 De geboortebeperking gaat propageren . . 349 Reformatie niet op een verkeerde dag herdenken? 356 Openbare schuldbelijdenis van een priester . 356 Kennismaking van een beroepen predikant . 357 Geen plaats inruimen voor conf. prediking? 357 De lengte van de kerkdienst 364 Wat Calvijn van die lange preken dacht . . 364 Merkwaardige uitspraak 365 Dat de prediking hen hier zo aansprak . . 372 Een verlaten van de reformatorische beginselen 372 Wil men toenadering tot Rome? . . . . . 373 Getuigenis van de ex-priester W. Kuin . . 373 Van de verkeerde priester . 373 Prof. Smits niet herkozen 380 Grote vrees voor oude ouderlingen . . . . 380 Verschil van mening over de oecumenische beweging 381

blz. Toelating van de vrouw tot de ambten . . . 388 De kerk in de verdrukking 388 Inschrijven in de lidmatenboeken 389 Een nieuwe toekomst voor de kerk geopend? 396 De verdeeldheid van de kerk 408 Eenheid boven geloofsverdeeldheid . . . . 408 Geen menselijk gemaakte eenheid, maar een goddelijke organische eenheid 409

Persschouw

Een stem uit de gescheiden kerken . . . . 22 Terugblik in mineur . . . . 30 Over de grondslag van verenigingen . . . 37 Proefbundel nieuwe psalmberijming . . . . 46 Heer of Heere 53 De proeve van een nieuwe psalmberijming . 69 Schuldbelijdenis 77 Gewijzigde houding 85 Het zalven met olie van Jakobus 93 Strijd van communisme tegen de godsdienst . 102 Verantwoorde voorlichting? 110 De goede weg? 118 Hoe staat het met de vrijzinnigheid? . . . . 125 Tijdgebondenheid 134 Niet verboden, dus geoorloofd? 140 Nog echt vrijzinnig! . 149 De nieuwe psalmberijming 158 Moeten we terug naar de biecht? . . . . 165 Tussen ja en neen . . . . 173 Waarvoor stierf Jezus? 181 Calvijn en de eredienst 197 Naar hereniging? 205 Nog geen hereniging 214 Overgangsbepaling 238 te Delft toegepast . 221 Naar hereniging? 229 Verschraling van het geestelijk leven . . . 245 Calvijn en Rome 254 In het belang der kerk 262 Stromen van kracht 270 blz. De Lou-mensen 277 Zwingligroep tegen kerkbouwactie . . . . 286 Hoofdbedekking 293 De voorbereiding tot de kerkdienst . . . . 317 Wat is vrijzinnig? 349 Wat is confessioneel? 350 Het gebed om regen 357 De kerk en het communisme 373 De Chr. Geref. kerken en de nieuwe vertaling 389 De tuchtzaak tegen prof. Smits 396 De besnijdenis bestaat nog onder de Joden 413

Ingezonden

H.G.O.-Fonds en kweekschool 15 Dreigende gevaren 92 Ritmisch zingen of niet? 93 Herv. Geref. Onderwijzersfonds 102 Gaat het om de waarheid of om de oudheid? 124 Ons Bondscentrum 230 Civatis Studiosorum Fundamento Reformato 286 H.G.O.-Fonds. Is er een tekort? 325 H.G.O.-Fonds. Een ander tekort . . . . 334 H.G.O.-Fonds. Een volgend tekort . . . . 341 Jezus boeide mij 358 Kerstpakketten voor de militairen . . . . 358

Gedichten

Oudejaarsavond 5 Uit de diepte roep ik tot U 18 Via dolorosa 58 Het vergeten bloed 66 Christus en de wereld 86 Dicht bij het kruis 93 De opstanding 101 In ene Bijbel 186 Psalm 13 207 Bij Christus' kribbe 398 Geboorte 404 Gij zult Zijn naam heten Jezus 406 blz. Kerstlied 409 Kerstboodschap van de engel 411 Zijn Naam 413 Correspondentie:6, 21, 29, 36, 45, 52, 61, 76, 84, 92, 101, 109, 117, 125, 133, 140, 148, 157, 164, 173, 196, 204, 221, 229, 237, 245, 253, 261, 277, 285, 293, 309, 317, 325, 334, 372, 382, 414. Boekbespreking:22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 85, 95, 103, 126, 149, 166, 174, 182, 197, 206, 214, 222, 230, 238, 246, 254, 262, 270, 278, 294, 318, 326, 334, 342, 350, 358, 366, 374, 383, 414. Kerknieuws:6, 13, 23, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 87, 94, 103, 110, 118, 126, 134, 141, 150, 159, 166, 174, 182, 190, 198, 205, 214, 223, 230, 238, 246, 255, 263, 271, 278, 286, 294, 302, 310, 318, 326, 334, 342, 351, 358, 366, 374, 382, 390, 397, 414. Gratis lezersfonds:8, 13, 24, 31, 37, 47, 55, 63, 71, 88, 119, 135, 151, 159, 167, 206, 215, 224, 228, 240, 247, 256, 264, 272, 279, 288, 303, 311, 319, 335, 343, 375, 383, 391, 398, 415. Advertenties:8, 16, 24, 31, 40, 48, 55, 64, 71, 79, 88, 95, 103, 111, 119, 128, 135, 142, 151, 159, 167, 175, 183, 191, 199, 208, 215, 224, 231, 240, 247, 256, 264, 272, 279, 288, 295, 303, 311, 319, 327, 335, 343, 351, 358, 367, 375, 384, 391, 398, 415. Mededelingen administraties 8, 24, 47, 71, 79, 206. Van de redactie 15, 414. De uitgever:3, 4, 45, 79, 111, 151, 183, 215, 225, 240, 247, 279, 319, 351, 384, 393.

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 december 1959

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 60e JAARGANG 1959 WEEKBLAD” 60e JAARGANG 1959

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 december 1959

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken