Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET BOEK DANIËL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HET BOEK DANIËL

6 minuten leestijd

(10)

UITSTEL

Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood; men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden.

Toen gaf Daniël een raad en oordeel te kennen aan Arioch, de overste der trawanten des konings, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden.

Hij antwoordde en zeide tot Arioch, de bevelhebber des konings Waarom zou de wet van 's koningswege zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniël de zaak te kennen.

En Daniël ging in en verzocht van de koning, dat hij hem een bepaalde tijd wilde schenken, opdat hij aan de koning de uitlegging te kennen zou geven.

Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen, Hananja, Misaël en Azarja te kennen, opdat ze van de God des hemels barm-

hartigheden verzochten over deze verborgenheid, opdat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen... Daniël 2 : 13—48.

De geweldenaar Nebukadnezar is toch eigenlijk maar een zwak en nietig mens. Nu hij ziet dat hij niet langer op zijn wijzen kan bouwen, dat ze hem eigenlijk altijd bedrogen hebben, zal hij hen met de dood straffen. Zo wil hij zijn teleurstelling afreageren. Geen smeekbeden kunnen hem vertederen. Het doodvonis is onherroepelijk. De bevelen schallen reeds door de zalen van het paleis. De paleiswacht stormt de troonzaal binnen en als een kudde worden de wijzen weggedreven. Vergeefs zijn hun verzoeken, hun beloften, hun protesten, hun bedreigingen. Hun lot is immers door het bevel van de koning bezegeld.

Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood... (vers 13a). We moeten de laatste woorden goed verstaan. Er staat, dat de wijzen gedood werden, maar de werkwoordvorm, die hier gebruikt is, zou juister aldus te omschrijven zijn: „Zij verkeerden in de staat van mensen, die gedood werden". Met andere woorden: zij die met de uitvoering van het koninklijk bevel belast werden, maakten zich gereed om de wijzen te doden. Arioch, de commandant, gaat zijn maatregelen treffen, opdat er niet één van de wijzen zal ontkomen.

Daarom lezen we: men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden (vers 13b).

Zij zullen wel niet tot de een of andere religieuze orde van Babel behoord hebben. Toch moeten ze in een bepaalde verhouding tot de wijzen hebben gestaan, want ze werden er ook bijgerekend. Hoe het nu verder precies toeging weten we niet. De geheime staatspolitie verschijnt in elk geval ook aan de deur van Daniels huis om hem en zijn vrienden te arresteren en daarna het doodvonnis te voltrekken. Maar hun verschijning verwekte bij Daniël geen panieksteming hoewel zijn leven aan een zijden draad hing. Hij was niet zo spoedig van zijn stuk gebracht als koning Nebukadnezar, want hij wist immers: God is ons een toevlucht en sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden.

Wanneer Daniël gearresteerd is, gelukt het hem persoonlijk in contact te komen met de commandant Arioch: Toen gaf Daniël een raad en oordeel te kennen aan Arioch, de overste der trawanten des konings, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden (vers 14).

Het wordt hier wat ingewikkeld gezegd, maar het betekent eigenlijk niet anders dan dat Daniël een onderzoek instelde naar de beweegredenen van deze moordpartij en toen Arioch hem alles verteld had, vroeg hij om uitstel: Hij antwoordde en zeide tot Arioch de bevelhebber des konings: Waarom zou de wet van 's koningswege zo verhaast worden? (vers 18)

Hij krijgt verlof om de koning te bezoeken. Ongetwijfeld zal hij daarbij de verwachting gewekt hebben, dat hij aan 's konings eis zou kunnen voldoen. Daniël v/ist immers dat die droom van Israëls God was, van die God, Die hem wijsheid had geschonken en verstand van dromen en Die hem langs zulke wondere wegen tot hiertoe had geleid. En daarom hoopte hij niet zonder grond op Gods barmhartigheid. Het gevraagde uitstel wordt hem verleend: En Daniël ging in en verzocht van de koning, dat hij hem een bepaalde tijd wide schenken, opdat hij aan de koning de uitlegging te kennen zou geven (vers 16).

Neen, Daniël heeft geen uitstel gezocht zoals de wijzen van Babel, die hoopten op een wonder. Daniël vertrouwde op de God zijner vaderen, Wiens beloften immers vaste grond onder de voeten geven. We weten niet hoe de Heere Daniël de vaste overtuiging heeft geschonken, dat Hij hem in deze nood zou bijstaan. De wegen van Heilige Geest zijn immers onnaspeurlijk. Maar wanneer de Heilige Geest in onze harten werkt dan komt er geloof en vertrouwen en zekerheid, want Hij neemt het immers alles uit Christus, Die de weg is en de waarheid en het leven.

Door die verborgen werking van de Heilige Geest durft Daniël te zeggen, dat hij de koning de uitlegging van zijn droom te kennen zal geven, terwijl al die wijzen van Babel in verlegenheid moeten belijden, dat zij het niet weten. Maar hier schuilt het geheim van Daniëls geloof en vertrouwen, dat hij met zijn drie vrienden een bidstond gaat houden. Hij vertelt hen eerst wat er gebeurd is en dan verzoekt hij om hun voorbede, dat God hun harmhartig zou zijn, opdat ze met de wijzen van Babel niet zouden omkomen: Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen, Hananja, Misaël en Azarja te kennen, opdat ze van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, opdat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen (vers 17 en 18).

Die vier mannen vormen een gebedsgemeenschap. Het zijn vier zwakke maar gelovige mannen, vier eenvoudige ballingen uit Juda, die neerknielen aan de troon der genade. Ze weten echter dat God machtig is om hen niet alleen de uitlegging maar ook eerst de droom bekend te maken.

En hoe duidelijk komt hier de tegenstelling uit tussen Nebukadnezar en Daniël. De eerste zoekt raad en hulp bij de mensen, maar Daniël zoekt hulp bij God. Nebukadnezar gaat met geweld tekeer tegen de wijzen in wie hij teleurgesteld is, maar Daniël neemt zijn toevlucht tot God en hij pleegt heilig geweld door het gebed en zijn handen worden niet moede van het kloppen aan de poort des hemels.

En dat is het geheim van allen die de Heere vrezen. Ze weten wie hun God voor hen is en steeds wil zijn. Daarom worden ze ook geregeld gevonden aan de troon der genade om hun hulp te zoeken bij Hem.

Dat is ook het geheim van Daniëls rust en zekerheid: Hij bidt tot God om wijsheid en de Heere maakt hem de droom bekend. Want onze God ontfermt zich op het gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 15 October 1960

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

HET BOEK DANIËL

Bekijk de hele uitgave van Saturday 15 October 1960

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken