Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KLEINE KRONIEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KLEINE KRONIEK

8 minuten leestijd

Veel nood toegewenst

Dat wenste dr. Kohlbrügge eens enige mensen toe die hem op de eerste dag van het jaar Nieuwjaar kwamen wensen. Ik wens u voor het nieuwe jaar veel nood toe. Dat schrijft ds. D. van Heijst in het Voorwoord voor het boek 'Zo God voor ons is...', een bloemlezing uit het werk van dr. H. F. Kohlbrügge, samengesteld door mevr. C. E. van Maanen-van de Beek. Ds. Van Heijst komt tot die uitspraak omdat hij zichzelf de vraag stelt hoe het komt dat de werken van Kohlbrügge de ene tijd van je leven ie meer aanspreken dan de andere tijd. Hij citeert dan een beroemd Godgeleerde die eens van de Openbaring van Johannes heeft gezegd: „Zij is onder tranen geschreven en kan slechts onder tranen verstaan worden". Hij acht dat ook van toepassing op dr. Kohlbrugge's preken: zij zijn uit grote nood geboren. En daarom kunnen ze ook alleen maar in soortgelijke nood worden verstaan. Het gaat dan om geestelijke nood, om nood over de zonde, allereerst over eigen zonden en vervolgens ook over de zonden van de onzen, van ons gezin, van kerk, van ons land en volk. Met het oog op deze nood heeft mevr. Van Maanen deze bloemlezing uit het oeuvre van dr. Kohlbrügge samengesteld.

Inhoud.

Het boekje bestaat uit 71 fragmenten uit de brieven en leerredenen van Kohlbrügge. Er zit een bepaalde opbouw in, als ik het goed heb gezien. Begonnen wordt bij dc schepping, dan volgt citaat over de val en de gevolgen daarvan. De doodstaat van de mens en de verlossing daaruit. Verlossing en Verlosser. De gang van Christus in de heilsfeiten. De heiliging van het leven. Dankbaarheid over verkregen verlossing. Sacramenten, gebed, hoop. Het lijkt op de opzet van de Heidelberger: ellende, verlossing, dankbaarheid. Rond deze thema's heeft mevr. Van Maanen de citaten samengesteld. Ik geef nu drie citaten uit dit boekje, dan hebt u een indruk wat er in dit aardige en lezenswaardige geschrift zoal te vinden is.

De Doop

Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van de buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. Psalm 22 : 11

U wordt in de bange strijd met duivel, zonde en wereld, in de zware strijd met de oude mens en zijn werken, (omdat u deze oude mens steeds opnieuw nog niet in u gedood vindt), aan de dood van Christus gelijkvormig gemaakt. Zijt niet versaagd, hoewel u de vuistslagen van de satan voelt, en de doorn in het vlees u tot God doet roepen om ontferming. Zijt niet versaagd, hoewel u dikwijls reden hebt om in uw hart uit te roepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Let eens op deze woorden: Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af. De gebeden en de tranen van uw godvrezende ouders zullen niet vruchteloos zijn. En uw doop nog minder. Let eens op deze woorden: Gij zijt mijn God van de buik mijner moeder aan.

Heeft de eeuwig Getrouwe het tot dusver niet wonderlijk wèl gemaakt? Zal Hij het verder niet wèl maken? Is Zijn genade niet geweldig over ons geweest vanaf onze jeugd tot op dit uur? Zal genade ooit ophouden genade te zijn? En is Hij niet verhoord geworden. Die dit in onze plaats uitriep in de verlatenheid aan het kruis? Heeft Hij niet uitgeroepen: Laat hen niet beschaamd worden die U verwachten?

Zo is Hij aan Zijn kruis bij God voor ons tussenbeide gekomen. Dat doet Hij, de getrouwe Hogepriester, ook vandaag nog. Daarom moet u te midden van alle lijden en onder alle kruis zeggen: Op U ben ik geworpen. En als u kinderen hebt, werp hen dan op God. Wat op God geworpen wordt, zal God niet van Zich afwerpen. De Engel des Heeren hoorde zelfs de jonge Ismaël toen Hagar, die zijn ellende niet langer kon aanzien, hem voor God neerlegde.

Hij, Die het water van de doop geeft, geeft ook de belofte. De belofte moet ten slotte toch altijd komen, en zij zal niet achterblijven. Laten wij deze belofte de Heere voorhouden. Wij zullen dan ten zeerste getroost zijn. Wij hebben dan goede moed om in al onze ellende onze doop te gedenken. En ziende op het bloed van Christus, in weerwil van duivel, van inwonende en van ons kwellende zon

den, nood en dood, zullen wij met verbroken harten in alle vertrouwen en smeking zeggen: Gij zijt mijn God van mijner moeders lijf aan. En zo zullen wij overwinnen.

De dis van het Nieuwe Verbond

Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, „ en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse geweldadigheden van David. Jesaja 55 : 3

Als iemand denkt: Ach, ik, arme zondaar, zou zo graag verzekerd willen zijn, dat ook mij al mijn zonden genadig vergeven en bedekt zijn; en dat ook ik deel heb aan mijn Heere Jezus, en door Hem en bij Hem waarlijk ingelijfd ben, en behoor tot het verbond Zijner genade; en dat Hij ook mij door Zijn Geest wil regeren en een zalig uiteinde verlenen en na de dood in heerlijkheid opwekken zal.

Als hij dat denkt, laat hij dan aangaan aan de dis des Heeren. Zie op het brood, en zie op de drinkbeker. En als hij - dan het brood neemt en in de mond steekt, dan mag hij weten en bedenken dat de Heere het brood tot een onderpand en zegel geeft van hetgeen hij gaarne wil weten, en wat hij voor waarachtig houden mag. En hij doe met de drinkbeker op dezelfde wijze.

Hij zie in het teken hetgeen de Heere hem zegt en wat Hij hem verzegelt en bekrachtigt in het teken. Maar dat hij niet iets bijzonders van de hemel verwachte. En hij verheffe op gelijke wijze hart en ogen hemelwaarts en zij niet ongelovig, maar gelovig. Dit op grond van het woord en de belofte van Christus: Tot eeuwig behoud geef' Ik u, en heb u gegeven, Mijn vlees te eten en Mijn bloed te drinken tot vergeving van uw zonden. U bent eeuwig de Mijne zoals u bent, en Ik ben eeuwig de uwe, als uw getrouwe Borg van het verbond en almachtige verbondsgod. IJ hebt in brood en wijn, pand en zegel daarvan van Mijn hand.

Zinken op Christus

Want zo zegt de HEERE: ijlieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Jesaja 52 : 3

Het is een bang uur, dat uur van heerlijke overgang, als wij op de enige rots des heils komen te zinken. Een bang uur is het en een schrikkelijke dood als ons geestelijke leven, dat wij vroeger gekend hebben, en dat toch uit God was, geheel in de dood moet. Een bang uur, als wij nergens meer heen kunnen en wij als onder de aarde bedolven zijn. Als wij zonder licht, zonder troost, zonder gevoelige medewerking van boven, het Woord moeten opslaan en daaraan gebonden worden, om (zó als wij zijn), dat Woord te geloven en daarmede op God te zinken en Christus aan te grijpen: Komen wij er bij om, dan komen wij er bij om. Maar wat dan? Verloren is verloren, het kan niet erger. Als u het Woord des levens niet aangrijpt, bent u dan méér gered, bent u dan minder verloren? Of de duivel of uw hart u ook zegt: Daar kom je toch bedrogen mee uit, als je het zo gelooft zoals je nu bent. Is het dan. beter als u op grond van zulke gedachten het aangrijpen nalaat? Is het wagen in de Naam van de Heere Jezus, is een sprong in de genade, gevaarlijker dan het ogenblikkelijke gevaar van de nood der zonden?

Sla eens op: es. 43 : 18-25; Jes. 44 : 22; Jes. 49 : 13-15; Jes. 52 : 3. En dan dat woordje: aarlijk, Jes. 53 : 4. En wat zegt u op Jer. 23':6 en op Micha 7 : 18-20? Jer. 31 : 34 en Ezech. 34 : 31 en Ezech. 16 : 62 en 63? En op Hosea 2 : 13-22 en Hosea 14 : 10?

Daar de Heere met óns tevreden wil zijn, als wij met geheel afzien van onszelf en van al onze werken en van al onze vroegere geestelijkheid (als naakt en van alles ontdaan, als goddelozen en die het opgegeven hebben ooit weer vroom te worden), tevreden willen zijn met Zijn Lam, met Hetwelk wij ons in alle goede werken als onheiligen bevinden, volgens Ef.mee te zijn?

Naar aanleiding van: dr. H. F. Kohlbrugge, Zo God voor ons is.... Bloemlezing uit het werk van dr. H. F. Kohlbrugge, uitg. Den Hertog B.V. Houten/ Utrecht, 104 pag., prijs ƒ 11, 90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1984

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

KLEINE KRONIEK

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1984

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken